ŠTAMPAЈ  A  A  A  A

RADIO TELEVIZIЈA REPUBLIKE SRPSKE

RADIO PROGRAM

(2017-07-23 08:41:38)

Nedjelja / 23 Јuli 2017

06:00  Vijesti
06:05  Јutarnji program
07:00  Јutarnje novosti
07:15  Јutarnji program
08:00  Vijesti
08:05  Poljoprivreda i selo
09:00  Vijesti
09:05  Muzika za djecu
09:05  Kutak za maštanje | dječiji program
10:00  Vijesti
10:05  Životok
11:00  Vijesti
11:05  Izvornik | emisija izvorne narodne muzike
12:00  Vijesti
12:05  Iz vjerskih zajednica
13:00  Vijesti
13:05  Zvrk | humoristička emisija
14:00  Vijesti
14:05  Pamtipriča | Repriza  [R]
14:30  Muzički program
15:00  Vijesti
15:05  Nedjeljni radio magazin
16:00  Dnevnik
16:30  Muzički intermeco
17:00  Nedjeljni radio magazin
18:00  Vijesti
18:05  Muzički program
19:00  Vijesti
19:05  Akord
20:00  Razgovornik | emisija iz kulture
21:00  Vijesti
21:05  Osjećanja | Muzička emisija
22:00  Vijesti
22:05  Najsvjetlije stranice umjetničke muzike | emisija klasične muzike
23:00  Vijesti
23:05  Muzički program
00:00  Ponoćne vijesti
00:05  Noćni program
05:00  Izvornik | emisija izvorne narodne muzike  [R]


Ponedjeljak / 24 Јuli 2017

06:00  Razbudilnik
07:00  Јutarnje novosti
07:15  Razbudilnik
08:00  Vijesti
08:05  Razbudilnik
09:00  Vijesti
09:05  Muzika raspoloženja
09:40  Vrijeme je za sport
10:00  Vijesti
10:05  Zajednički talas
11:00  Vijesti
11:05  Zajednički talas
12:00  Podnevne novosti
12:15  Zapjevajmo pjesme stare | emisija narodne muzike
13:00  Vijesti
13:05  U ritmu dana
14:00  Vijesti
14:05  Svilen konac | emisija narodne muzike i običaja
15:00  Vijesti
15:05  Svilen konac | emisija narodne muzike i običaja
16:00  Dnevnik
16:30  Muzički intermeco
17:00  Vijesti
17:05  Mozaik
18:00  Vijesti
18:05  Mozaik
19:00  Večernje novosti
19:15  Zaigrajmo, zapjevajmo | emisija narodne muzike
20:00  Kod dva bela goluba | emisija Radio Beograda
21:00  Vijesti
21:05  Muzika raspoloženja  [R]
21:40  Starogradska sjećanja
22:00  Hronika dana
22:15  Najsvjetlije stranice umjetničke muzike | emisija klasične muzike
23:00  Vijesti
23:05  Muzički program
00:00  Ponoćne vijesti
00:05  Noćni program


Utorak / 25 Јuli 2017

06:00  Razbudilnik
07:00  Јutarnje novosti
07:15  Razbudilnik | nastavak
08:00  Vijesti
08:05  Razbudilnik | nastavak
09:00  Vijesti
09:05  Muzika raspoloženja
09:40  Vrijeme je za sport
10:00  Vijesti
10:05  Zajednički talas
11:00  Vijesti
11:05  Zajednički talas
12:00  Podnevne novosti
12:15  Zapjevajmo pjesme stare | emisija narodne muzike
12:30  Pola vijeka Radija RS
13:00  Vijesti
13:05  U ritmu dana
14:00  Vijesti
14:05  Svilen konac | emisija narodne muzike i običaja
15:00  Vijesti
15:05  Svilen konac | nastavak
16:00  Dnevnik
16:30  Muzički intermeco
17:00  Vijesti
17:05  Mozaik
18:00  Vijesti
18:05  Mozaik
19:00  Večernje novosti
19:15  Zaigrajmo, zapjevajmo | emisija narodne muzike
20:00  Večernja radio drama
21:00  Vijesti
21:05  Muzika raspoloženja  [R]
21:40  Starogradska sjećanja
22:00  Hronika dana
22:15  Najsvjetlije stranice umjetničke muzike | emisija klasične muzike
23:00  Vijesti
23:05  Razgovornik | emisija iz kulture  [R]
00:00  Ponoćne vijesti
00:05  Noćni program


Srijeda / 26 Јuli 2017

06:00  Razbudilnik
07:00  Јutarnje novosti
07:15  Razbudilnik
08:00  Vijesti
08:05  Razbudilnik
09:00  Vijesti
09:05  Muzika raspoloženja
09:40  Vrijeme je za sport
10:00  Vijesti
10:05  Zajednički talas
11:00  Vijesti
11:05  Zajednički talas
12:00  Podnevne novosti
12:15  Zapjevajmo pjesme stare | emisija narodne muzike
13:00  Vijesti
13:05  U ritmu dana
14:00  Vijesti
14:05  Svilen konac | emisija narodne muzike i običaja
15:00  Vijesti
15:05  Svilen konac | emisija narodne muzike i običaja
16:00  Dnevnik
16:30  Muzički intermeco
17:00  Vijesti
17:05  Mozaik
18:00  Vijesti
18:05  Mozaik
19:00  Večernje novosti
19:15  Zaigrajmo, zapjevajmo | emisija narodne muzike
20:00  Dobro veče, čovječe | razgovor sa zanimljivim ličnostima
21:00  Vijesti
21:05  Muzika raspoloženja  [R]
21:40  Starogradska sjećanja
22:00  Hronika dana
22:15  Najsvjetlije stranice umjetničke muzike | emisija klasične muzike
23:00  Vijesti
23:05  Muzički program
00:00  Ponoćne vijesti
00:05  Noćni program


Četvrtak / 27 Јuli 2017

06:00  Razbudilnik
07:00  Јutarnje novosti
07:15  Razbudilnik
08:00  Vijesti
08:05  Razbudilnik
09:00  Vijesti
09:05  Muzika raspoloženja
09:40  Vrijeme je za sport
10:00  Vijesti
10:05  Radio ordinacija
11:00  Vijesti
11:05  Zajednički talas
12:00  Podnevne novosti
12:25  Radio drama
13:00  Vijesti
13:05  U ritmu dana
14:00  Vijesti
14:05  Svilen konac | emisija narodne muzike i običaja
15:00  Vijesti
15:05  Svilen konac | emisija narodne muzike i običaja
16:00  Dnevnik
16:30  Muzički intermeco
17:00  Vijesti
17:05  Mozaik
18:00  Vijesti
18:05  Mozaik
19:00  Večernje novosti
19:15  Zaigrajmo, zapjevajmo | emisija narodne muzike
20:00  Higijena života | Aktuelno u medicini
21:00  Vijesti
21:05  Muzika raspoloženja  [R]
21:40  Starogradska sjećanja
22:00  Hronika dana
22:15  Najsvjetlije stranice umjetničke muzike | emisija klasične muzike
23:00  Vijesti
23:05  Muzički program
00:00  Ponoćne vijesti
00:05  Akord  [R]
01:00  Noćni program


Petak / 28 Јuli 2017

06:00  Razbudilnik
07:00  Јutarnje novosti
07:15  Razbudilnik
08:00  Vijesti
08:05  Razbudilnik
09:00  Vijesti
09:05  Muzika raspoloženja
09:40  Vrijeme je za sport
10:00  Vijesti
10:05  Zajednički talas
11:00  Vijesti
11:05  Zajednički talas
12:00  Podnevne novosti
12:15  Zapjevajmo pjesme stare | emisija narodne muzike
13:00  Vijesti
13:05  U ritmu dana
14:00  Vijesti
14:05  Svilen konac | emisija narodne muzike i običaja
15:00  Vijesti
15:05  Svilen konac | emisija narodne muzike i običaja
16:00  Dnevnik
16:30  Muzički intermeco
17:00  Vijesti
17:05  Mozaik
18:00  Vijesti
18:05  Mozaik
19:00  Večernje novosti
19:15  Zaigrajmo, zapjevajmo | emisija narodne muzike
20:00  Kultura u ogledalu
21:00  Vijesti
21:05  Muzika raspoloženja  [R]
21:40  Starogradska sjećanja
22:00  Hronika dana
22:15  Najsvjetlije stranice umjetničke muzike | emisija klasične muzike
23:00  Vijesti
23:05  Muzički program
00:00  Ponoćne vijesti
00:05  Higijena života | Aktuelno u medicini  [R]
01:00  Noćni program


Subota / 29 Јuli 2017

06:00  Vijesti
06:05  Јutarnji program
07:00  Јutarnje novosti
07:15  Јutarnji program
08:00  Vijesti
08:05  Turistički vodič
09:00  Vijesti
09:05  Muzički program
09:30  Pamtipriča | reportaže i dokumentarci
10:00  Vijesti
10:05  Iskre pravoslavlja
11:00  Vijesti
11:05  Zvjezdano nebo djetinjstva
12:00  Podnevne novosti
12:15  Zapjevajmo pjesme stare | emisija narodne muzike
13:00  Vijesti
13:05  Zvrk | humoristička emisija  [R]
14:00  Vijesti
14:05  Sportsko-zabavno popodne
15:00  Vijesti
15:05  Sportsko-zabavno popodne
16:00  Dnevnik
16:30  Sportsko-zabavno popodne
18:00  Vijesti
18:05  Mozaik
19:00  Večernje novosti
19:15  Zaigrajmo, zapjevajmo | emisija narodne muzike
20:00  Muzika u tri dimenzije | muzička emisija
21:00  Vijesti
21:05  Aktuelni muzički hitovi
22:00  Hronika dana
22:15  Najsvjetlije stranice umjetničke muzike | emisija klasične muzike
23:00  Vijesti
23:05  DŽez muzika
00:00  Ponoćne vijesti
00:05  Noćni program


Nedjelja / 30 Јuli 2017

06:00  Vijesti
06:05  Јutarnji program
07:00  Јutarnje novosti
07:15  Јutarnji program
08:00  Vijesti
08:05  Poljoprivreda i selo
09:00  Vijesti
09:05  Muzika za djecu
09:05  Kutak za maštanje | dječiji program
10:00  Vijesti
10:05  Životok
11:00  Vijesti
11:05  Izvornik | emisija izvorne narodne muzike
12:00  Vijesti
12:05  Iz vjerskih zajednica
13:00  Vijesti
13:05  Zvrk | humoristička emisija
14:00  Vijesti
14:05  Pamtipriča | Repriza  [R]
14:30  Muzički program
15:00  Vijesti
15:05  Nedjeljni radio magazin
16:00  Dnevnik
16:30  Muzički intermeco
17:00  Nedjeljni radio magazin
18:00  Vijesti
18:05  Muzički program
19:00  Vijesti
19:05  Akord
20:00  Razgovornik | emisija iz kulture
21:00  Vijesti
21:05  Osjećanja | Muzička emisija
22:00  Vijesti
22:05  Najsvjetlije stranice umjetničke muzike | emisija klasične muzike
23:00  Vijesti
23:05  Muzički program
00:00  Ponoćne vijesti
00:05  Noćni program
05:00  Izvornik | emisija izvorne narodne muzike  [R]


Ponedjeljak / 31 Јuli 2017

06:00  Razbudilnik
07:00  Јutarnje novosti
07:15  Razbudilnik
08:00  Vijesti
08:05  Razbudilnik
09:00  Vijesti
09:05  Muzika raspoloženja
09:40  Vrijeme je za sport
10:00  Vijesti
10:05  Zajednički talas
11:00  Vijesti
11:05  Zajednički talas
12:00  Podnevne novosti
12:15  Zapjevajmo pjesme stare | emisija narodne muzike
13:00  Vijesti
13:05  U ritmu dana
14:00  Vijesti
14:05  Svilen konac | emisija narodne muzike i običaja
15:00  Vijesti
15:05  Svilen konac | emisija narodne muzike i običaja
16:00  Dnevnik
16:30  Muzički intermeco
17:00  Vijesti
17:05  Mozaik
18:00  Vijesti
18:05  Mozaik
19:00  Večernje novosti
19:15  Zaigrajmo, zapjevajmo | emisija narodne muzike
20:00  Kod dva bela goluba | emisija Radio Beograda
21:00  Vijesti
21:05  Muzika raspoloženja  [R]
21:40  Starogradska sjećanja
22:00  Hronika dana
22:15  Najsvjetlije stranice umjetničke muzike | emisija klasične muzike
23:00  Vijesti
23:05  Muzički program
00:00  Ponoćne vijesti
00:05  Noćni program


Utorak / 01 Avgust 2017

06:00  Razbudilnik
07:00  Јutarnje novosti
07:15  Razbudilnik | nastavak
08:00  Vijesti
08:05  Razbudilnik | nastavak
09:00  Vijesti
09:05  Muzika raspoloženja
09:40  Vrijeme je za sport
10:00  Vijesti
10:05  Zajednički talas
11:00  Vijesti
11:05  Zajednički talas
12:00  Podnevne novosti
12:15  Zapjevajmo pjesme stare | emisija narodne muzike
12:30  Pola vijeka Radija RS
13:00  Vijesti
13:05  U ritmu dana
14:00  Vijesti
14:05  Svilen konac | emisija narodne muzike i običaja
15:00  Vijesti
15:05  Svilen konac | nastavak
16:00  Dnevnik
16:30  Muzički intermeco
17:00  Vijesti
17:05  Mozaik
18:00  Vijesti
18:05  Mozaik
19:00  Večernje novosti
19:15  Zaigrajmo, zapjevajmo | emisija narodne muzike
20:00  Večernja radio drama
21:00  Vijesti
21:05  Muzika raspoloženja  [R]
21:40  Starogradska sjećanja
22:00  Hronika dana
22:15  Najsvjetlije stranice umjetničke muzike | emisija klasične muzike
23:00  Vijesti
23:05  Razgovornik | emisija iz kulture  [R]
00:00  Ponoćne vijesti
00:05  Noćni program


ŠTAMPAЈ  A  A  A  A