X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
EU I MI | 11/09/2016 | 13:42

EU fondovi: Sredstva za mala i srednja preduzeća (VIDEO/FONO)

Osnov evropske ekonomije su srednja i mala preduzeća. 85 odsto novih radnih mjesta se otvara upravo u takvim preduzećima. Bosna i Hercegovina kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji učestvuje u programima Evropske unije koji treba da pomognu postepenom približavanju članstvu i kojima se podstiče preduzetništvo i poslovno okruženje kako bi domaća ekonomija postala konkurentnija.

Srednja i mala preduzeća iz Bosne i Hercegovine imaju pristup sredstvima u okviru EU programa „COSME“ konkurentnosti preduzeća i malih i srednjih preduzeća.Ukupan budžet ovog programa je 2 milijarde i 300 miliona evra do 2020. godine. Sporazum između BiH i EU potpisan u junu i trebalo bi uskoro da bude operativan, a omogućuje direktan pristup apliciranju za sredstava iz programa.
Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj  je na čelu konzorcija Evropske mreže preduzetništva u RS uz dva javna univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Inovacioni centar Banjaluka i Privrednu komoru.
Marinko Đukić, direktor Republičke Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća u izjavi za RTRS ističe da je poslovni ambijent svakim danom bolji i da je prisutan trend rasta malih i srednjih preduzeća u odnosu na preduzetnike.

„To je povoljno jer je cilj da neko ko je do sada zapošljavao do deset radnika sada zapošljava od 10 do 50 radnika ili od 50-250 radnika koliko zapošljavaju srednja preduzeća.“, ocijenio je Đukić.

Iako se domaća ekonomija zasniva na malim i srednjim preduzećima, a u Republici Srpskoj ih je oko 16. 500 u 2015. godini, ona imaju probleme u poslovanju zbog brojnih nameta, procedure osnivanja preduzeća i skupe ponude komercijalnih kredita banaka. Program COSME bi im pomogao da dođu do sredstava po povoljnijim uslovima.
Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske u izjavi za RTRS naglašava da se radi o izuzetno  zahtjevnim uslovima kada je u pitanju povlačenje tih sredstava.

„Bilo bi  dobro  da ti uslovi mogu biti prilagođeni mogućnostima MSP kako bi što veći broj preduzeća mogao da dođe do tih sredstava.COSME programom je predviđeno da ukupno do 330. 000 preduzeća dođe do tih sredstava.", rekao je Blagojević.

Vesna Vojvodić, stručni saradnik u Agenciji za mala i srednja preduzeća grada Banjaluka pojašnjava ko mogu biti korisnici ovog programa Evropske unije.
“Program COSME i EMP najviše podrške mogu dati kompanijama koje su finansijski stabilne, inovativne i izvozno orijentisane. Cilj ovog programa je da unaprijedi konkurentnost takvih preduzeća kroz pristup finansiranju,pristup inovacijama,novim tehnologijama i tržištu.”, izjavila je Vojvodić.
Bosna i Hercegovina u poređenju sa zemljama regiona ostvarila je najmanji uspjeh korišćenja sredstava iz fondova EU. Pokretanje preduzetničkog portala u Republici Srpskoj s potrebnim informacijama i predstojeći Poslovni susreti u novembru u Novom Sadu čiji je suorganizator Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RS aktivnosti su koje bi trebalo da poprave takav trend. 

 TV reportaža

Radio reportaža