X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
Moja Јahorina
23/10/2019 |  10:11 ⇒ 20:06 | Izvor: RTRS

Zasjedanje NSRS obilježila rasprava o Zakonu o socijalnoj zaštiti

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da je cilj izmjena i dopuna Zakona, da licima s invaliditetom koja se nalaze u najtežem socio-ekonomskom položaju, bude obezbijeđeno pravo na ličnu invalidninu, kao novčanu pomoć.

20.00 - Predsjednik Parlamenta Nedeljko Čubrilović završio je večerašnju raspravu, i za sutra zakazao nastavak sjednice Narodne skupštine Srpske.

19.50 - Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla otklanjaju se nedostaci iz postojećeg zakona, omogućava potpuna primjena ovog akta i efikasnije funkcionisanje u ovoj oblasti, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić.

On je rekao da je, između ostalog, predložena izmjena člana Zakona koji je uređivao stavljanje u promet hrane za kućne ljubimce, uključujući i onu proizvedenu od nusproizvoda, pri čemu se nije uzela u obzir ona hrana ili nusproizvodi koji ne potiču samo iz uvoza nego i sa teritorije Srpske, odnosno BiH.

- Propisuju se i uslovi za stočna groblja i jame - grobnice kao obilježena i pod veterinarskim nadzorom stavljena mjesta za neškodljivo uklanjanje leševa, nusproizvoda životinjskog porijekla, a s obzirom na to da u Srpskoj ne postoje spalionice i kospalionice kao što je to slučaj u zemljama EU i nekim zemljama okruženja - rekao je Pašalić.

On je naveo da se izmjenama ovog zakona vrši potpuno usklađivanje sa propisima EU koji regulišu ovu oblast, te je otkrio da već postoje zainteresovani investitori za izgradnju kapaciteta za spaljivanje i preradu nusproizvoda.

- Ovi nusproizvodi se mogu iskoristiti za proizvodnju energije, hrane za kućne ljubimce i slično - precizirao je Pašalić i dodao da će provođenje ovog zakona biti veliki izazov.

U obrazloženju ovog prijedloga zakona, koji je razmotren u Narodnoj skupštini, navodi se da su njegovim dopunama preciznije pojašnjeni nusproizvodi koji se ubrajaju u pojedine kategorije, kao i testiranja na spongiformne encefalopatije

19.40 - NSRS razmotrila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima koji ima za cilj zaštitu investitora i unapređenja rada društava za upravljanje. Obrazlažući Prijedlog zakona, pomoćnik ministra finansija Republike Srpske Snježana Rudić rekla je da se zakonske izmjene i dopune odnose na redefinisanje odredaba kojima se uređuju troškovi otvorenih investicionih fondova, tako što se razdvajaju troškovi koji se plaćaju direktno iz njihove imovine od naknada utvrđenih zakonom koje namiruju vlasnici udjela.

Rudićeva je rekla da je ovim zakonskim rješenjem predviđeno davanje ovlaštenja društvu za upravljanje da u skladu sa zakonom utvrđenim uslovima, donese odluku o prestanku rada i dobrovoljnoj likvidaciji otvorenog investicionog fonda, kao posebne imovine bez svojstva pravnog lica. Ona kaže da se izmjene i dopune odnose i na jačanje zaštite imovine akcionara, odnosno vlasnika udjela, kroz eksplicitno definisanje odvajanja imovine investicionog fonda i društva za upravljanje, te preciziranje da ta imovina ne ulazi u likvidacionu ili stečajnu masu, te da se ne može koristiti za izmirenje potraživanja povjerilaca društva za upravljanje.

19.10 - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti koji će doprinijeti boljoj socijalno-ekonomskoj zaštiti nezaposlenih, kojima bez njihove saglasnosti, krivice ili zahtjeva prestane radni odnos.

Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Mira Vasić izrazila je nadu da će izmjene ovog akta olakšati nezaposlenima da što prije dobiju uslugu Zavoda za zapošljavanje, te da će se doći do stvarnog broja nezaposlenih. Ona je objasnila da ako nezaposleno lice ostvaruje pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti tokom 24 mjeseca, a Zavod za zapošljavanje mu, nakon četiri mjeseca ponudi posao, dužan je da ga prihvati.

Predloženim rješenjima u ovom zakonu produženo je trajanje dužine prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti /za radnike sa dužim radnim stažom/ i njena visina. U obrazloženju ovog akta se navodi da je predloženim rješenjem maksimalno trajanje prava na novčanu naknadu sa dosadašnjih 12 produženo na 24 mjeseca /za radnike sa više od 35 godina radnog staža/.

U predloženom rješenju se, između ostalog, navodi da se najniža novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti određuje u iznosu od 80 odsto najniže plate u Srpskoj, a to predstavlja nominalno povećanje iznosa sa 256 KM na 360 KM mjesečno.

18.20 - Poslanik NDP-a Aleksandar Fulurija rekao je da zakonskim rješenjima treba raditi na očuvanju dostojanstva i digniteta radnika.

- Treba što više finansijski stimulisati preduzetnike, posebno one mlađe, za osnivanje firmi - rekao je Fulurija tokom poslaničke rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

17.10 - Nastavljena sjednica NSRS.

15.05 - Sjednicu možete pratiti nakon redovne pauze do 17.00 časova.

14.45 - Šef Kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić rekao je u Narodnoj skupštini Republike Srpske da institucije ne štite radnike, te da to ne čini ni sindikat.

Poslanik SNSD-a Ognjen Žmirić je u raspravi, koja se odmakla od aktuelne tačke dnevnog reda, rekao da je njegov stranački kolega Denis Šulić mlad i uspješan političar i poslanik, te da se zna kojim strankama i ljudima iz Srpske upravlja lider SDA Bakir Izetbegović.

14.15 - Novi zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti doprinijeće boljoj socijalno-ekonomskoj zaštiti nezaposlenih lica kojima bez njihove saglasnosti, krivice ili zahtjeva prestane radni odnos, rekla je pomoćnica ministra rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Mira Vasić.
Obrazlažući prijedlog ovog zakona Vasićeva je rekla da je predloženim rješenjima produženo trajanje dužine prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti /za radnike sa dužim radnim stažom/ i njena visina.

U obrazloženju ovog akta se navodi da je predloženim rješenjem maksimalno trajanje prava na novčanu naknadu sa dosadašnjih 12 produženo na 24 mjeseca /za radnike sa preko 35 godina radnog staža/.

14.00 - NSRS razmotrila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti kojim je predviđeno da se za lica sa invaliditetom koja se nalaze u najtežem socio-ekonomskom položaju obezbjeđuje pravo na ličnu invalidninu kao novčanu pomoć. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je u završnoj riječi da bi sistem invalidske zaštite trebalo da se izmjesti iz sistema socijalne zaštite.

- Problem je što mi trenutno nemamo kapaciteta kako bismo to podržali u najboljoj mogućoj mjeri, niti imamo ustanova koje bi se mogle baviti ovim pitanjem - istakao je Šeranić.

Šeranić je napomenuo da je na centrima za socijalni rad mnogo obaveza koje ne mogu da postignu.

11.27 - Poslanik SNSD-a Dušica Šolaja predložila je u ime kluba amandman na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti koji predviđa da bude produžen period brige države za djecu bez roditeljskog staranja sa sadašnjih 18 na 21 godinu.

Tokom skupštinske rasprave o Prijedogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, Šolaja je pojasnila da se ovaj amandman odnosi na djecu koja su smještena u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja ili hraniteljskim porodicama.

Ona je podsjetila da je postojećim Zakonom predviđeno da Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja obezbjeđuje zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama do njihove 18 godine.

10.25 - Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je cilj izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti da licima sa invaliditetom koja se nalaze u najtežem socio-ekonomskom položaju bude obezbijeđeno pravo na ličnu invalidninu kao novčanu pomoć.

Obrazlažući u Narodnoj skupštini Republčike Srpske ovaj prijedlog zakona, Šeranić je rekao da je riječ o licima koja su zavisna od pomoći i njege druge osobe prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba i kojima je oštećenje ili oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvrđeno tjelesno oštećenje od 70 do 100 odsto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pred poslanicima je i Nacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja, Nacrt zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima.

Poslanici su juče razmotrili prijedlog izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju, Prijedlog rebalansa republičkog budžeta i izmjene Zakona o njegovom izvršenju i Prijedlog zakona o zaštiti od požara.