X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица

RADIO I TV TAKSA

Radio-televizija Republike Srpske je, zahvaljujući Vašem redovnom plaćanju RTV takse, poštovana kao jedan od ekonomski najstabilnijih javnih subjekata u Republici Srpskoj i BiH.

Zahvaljujući vašem razumijevanju da je redovno izmirenje ove zakonske obaveze temelj postojanja entitetskog Јavnog servisa i u želji da vam olakša otplatu povremenih i privremenih dugovanja, Služba RTV takse će do kraja decembra 2016. godine obavijestiti sve dužnike o njihovim zaostalim neutuženim dugovanjima. Izmirenjem osnovnog duga, izbjeći ćete dodatne troškove sudske takse i zateznih kamata, koji bi nastali mogućim utuženjem.

U aktu naslovljenom "Opomena pred tužbu" naveden je iznos dugovanja svakog pretplatnika i mogućnosti mirnog rješenja nastalog spora, prije nego što RTRS bude prinuđen da zatraži sudsku zaštitu zakonskih prihoda.

Obavezu možete odmah izmiriti plaćanjem ovlašćenom licu naše inkaso službe ili na račun broj 55500701498944-54 kod Nove banke AD Banja Luka, bez provizije.

Napominjemo da je mjesečni iznos RTV takse 7,50 KM..

Јoš jednom, podsjećamo vas da će naplata potraživanja sudskim putem stvoriti nepotrebne sudske troškove, koji su ponekad veći i od osnovnog duga.

U dobroj namjeri,
Služba RTV takse


NOVI NAČINI PLAĆANJA RTV TAKSE

U namjeri unapređenja dostave računa i pojednostavljenja načina plaćanja, te radi umanjenja troškova uplate, svi obveznici mogu odabrati jedan od dva dodatna modela:

 1. 1. Elektronska pošta - dostava računa za RTV taksu na adresu elektronske pošte obveznika (promjena modela se vrši slanjem zahtjeva na imejl adresu );
 2. 2. Plaćanje putem trajnog naloga (zahtjev za dostavu podataka neophodnih za ovaj vid plaćanja slati na adresu ).
*Uplatu elektronskim putem bez provizije, možete izvršiti na žiro račun RTRS-a 55500701498944-54 otvorenog kod NOVE BANKE AD BANJA LUKA.


PRIЈAVITE POSЈEDOVANJE RADIO ILI TELEVIZIЈSKOG PRIЈEMNIKA!!!

Ovdje možete naći obrasce za prijavu radio ili televizijskog prijemnika. Popunjene obrasce šaljite na adresu:

ЈP „RADIO TELEVIZIЈA REPUBLIKE SRPSKE“
SLUŽBA RTV TAKSE
TRG REPUBLIKE SRPSKE BR.9
78 000 BANJA LUKA
rtvtaksa@rtrs.tv

Obrazac za prijavu novog pretplatnika - promjenu adrese:  doc download   doc download

Obrazac za odjavu RTV takse:  doc download   doc download

*Obveznik je odgovoran za tačnost podataka nevedenih u izjavi, kojom istovremeno daje saglasnost za neposrednu kontrolu navoda iz iste od strane ovlaštenih kontrolora RTRS-a.


 

TAKSA NA POSЈEDOVANJE
RADIO ILI TELEVIZIЈSKOG PRIЈEMNIKA

 • Svako domaćinstvo i pravno lice na području RS i Distrikta Brčko koje posjeduje fiksni telefonski priključak Telekoma Srpske dužno je RTV taksu plaćati putem telefonskih računa, koje im ispostavlja Telekom Srpske.
 • Domaćinstva na navedenim područjima koja nisu korisnici fiksnih telefona RTV taksu plaćaju putem priznanica za radio-televizijsku taksu, koje im dostavljaju inkasanti RTRS-a.
 • Pravna lica su dužna plaćati RTV taksu za svaki radio ili televizijski prijemnik.
 • Јavne ustanove, obrazovne i ustanove za socijalnu pomoć, radio-televizijske stanice i pravna lica koja se bave proizvodnjom, prodajom, servisiranjem, instaliranjem i iznajmljivanjem radio ili televizijskih prijemnika plaćaju jednu RTV taksu po ustanovi, prodavnici, poslovnici ili ispostavi.
 • Pravnim licima koja posjeduju više prijemnika, a nisu obuhvaćena naplatom RTV takse telefonskim računima (moteli, hoteli i dr) RTRS dostavlja fakture.
 • Svako domaćinstvo plaća jednu RTV taksu, samo za jedan prijemnik bez obzira na ukupan broj prijemnika.
 • Ukoliko u jednoj kući ima više domaćinstava svako domaćinstvo izmiruje svoju obavezu.
 • Korisnici kablovske televizije su obavezni da RTV taksu plaćaju RTV emiterima, a vlasnik kablovskog operatera dužan je da to naglasi u ugovoru koji sklapa sa pretplatnikom.
 • Obaveze plaćanja RTV takse nije oslobođena ni jedna kategorija domaćinstava (invalidi, RVI, paraliza, žalost, korisnici socijalne pomoći i drugih subvencija)
 • Tehnička neispravnost prijemnika ne oslobađa obaveznika obaveze plaćanja RTV takse.
 • Ukoliko je pretplatnik iz bilo kog razloga propustio da RTV taksu plati redovnim putem, može to učiniti na žiro račun RTRS-a kod banke:
  - NOVA BANKA AD BANJA LUKA; 55500701498944-54
  sa navedenim pretplatničkim brojem ili brojem telefona i naznakom za koje mjesece uplaćuje RTV taksu. Prilikom uplate ne plaća se provizija.
 • Svako domaćinstvo i pravno lice dužno je prijaviti RTRS-u nabavku radio ili televizijskog prijemnika u roku od 30 dana od dana nabavke, ako se tom nabavkom za njega stvara obaveza plaćanja RTV takse.
 • Svako domaćinstvo obavezno je RTRS-u prijaviti promjenu adrese stanovanja, a pravno lice promjenu sjedišta.
 • Svako domaćinstvo dužno je RTRS-u prijaviti promjenu posjednika radio ili televizijskog prijemnika (otuđivanje prijemnika ili smrt posjednika).

Sve informacije o obavezi i načinima plaćanja RTV takse, te izmirenju zaostalih utuženih i neutuženih dugovanja, obveznici mogu dobiti na brojeve telefona:
-PC Banja Luka 051/339-911; 339-912; 339-947
-PC Prijedor 052/240-201
-PC Bijeljina 055/204-901 ili na adresu

ЈP „RADIO TELEVIZIЈA REPUBLIKE SRPSKE“
SLUŽBA RTV TAKSE
TRG REPUBLIKE SRPSKE BR.9
78000 BANJA LUKA


OBAVЈEŠTENJE

Obavještavamo vas da je Radio - televizija Republike Srpske, u dobroj namjeri da unaprijedi komunikaciju između naših pretplatnika u Hercegovini i Službe za naplatu RTV takse, osnažila pretplatničke punktove u gradu Trebinju i opštinama: Nevesinje, Bileća i Gacko.

Unapređenja bi trebala da doprinesu bržem i lakšem izmirenju ove zakonske obaveze, posebno, plaćanju duga utvrđenog na osnovu odluka Osnovnog suda u Trebinju i njegovog odjeljenja u Nevesinju. Sve obaveze, nastale po ovom osnovu, kao i obaveze po osnovu redovnog plaćanja RTV takse možete izmiriti u poslovnom centru RTRS-a u Trebinju, na lokalitetu Petkovića Bašta, ili u razgovoru s našim ovlašćenim radnicima/inkasantima/:

1. U NEVESINJU RADOMIR TAMINDŽIЈA, telefon 065/226-155.
2. U BILEĆI ŽELJKA KOSЈERINA , telefon 066/ 155-050.
3. U GACKU OLIVERA VUKOVIĆ , telefon 065/607 028.
4. U TREBINJU ŽARKO DRAGOVIĆ , telefon 065 /009-640.