latinica  ћирилица

TAKSA NA POSЈEDOVANjE RTV PRIЈEMNIKA

RTV taksa predstavlja taksu na posjedovanje radio i televizijskih prijemnika za domaćinstva i pravna lica na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Plaćanjem mjesečne RTV takse učestvuje se u solidarnom – zajedničkom finansiranju Јavnog RTV servisa, a Zakon uređuje da se ukupan prihod od RTV takse koristi isključivo za finansiranje osnovne djelatnosti Radio-televizije Republike Srpske.

Mjesečna RTV taksa iznosi 7,50 konvertibilnih maraka i nije mijenjana od marta 2013. godine.


OBVEZNICI PLAĆANjA RTV TAKSE

Svako domaćinstvo i pravno lice koji posjeduju radio ili televizijski prijemnik, dužni su da plaćaju mjesečnu taksu za posjedovanje tog prijemnika. Fizička lica plaćaju taksu za samo jedan prijemnik bez obzira na ukupan broj prijemnika u domaćinstvu, dok pravna lica imaju obavezu izmirenja RTV takse za svaki prijemnik u posjedu.


PRIЈAVA POSЈEDOVANjA / NABAVKE PRIЈEMNIKA

Svako domaćinstvo i pravno lice na teritoriji Republike Srpske dužni su RTRS-u prijaviti posjedovanje ili nabavku prijemnika u roku od 30 dana od dana nabavke. Obaveza plaćanja RTV takse nastaje od prvog dana narednog mjeseca od dana nabavke radio ili televizijskog prijemnika.

Posjedovanje prijemnika možete prijaviti na linku ispod:


KATEGORIЈE KOЈE SU OSLOBOĐENE OD OBAVEZE PLAĆANjA RTV TAKSE

Od obaveze plaćanja RTV takse oslobođeni su vlasnici radio i televizijskih prijemnika koji su trajno izgubili vid ili sluh i koji u domaćinstvu žive sami ili sa starateljem. Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja po ovom osnovu ostvaruje se na osnovu potvrde ustanove nadležne za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.


OSPORAVANjE OBAVEZE PLAĆANjA RTV TAKSE

Zakonska pretpostavka o posjedovanju radio i televizijskih prijemnika može se osporiti u slučaju neposjedovanja prijemnika - pisanom izjavom nosioca domaćinstva odnosno odgovornog lica u pravnom licu. Pisana izjava dostavlja se Radio-televiziji Republike Srpske i istovremeno podrazumijeva pristanak da ovlašćeni službenik obavi neposrednu kontrolu tačnosti navoda iz izjave.


IZMЈENA PODATAKA (adresa, novi nosilac obaveze, promjena naziva poslovnog subjekta)

Kod promjene adrese stanovanja, nosioca obaveze ili promjene sjedišta i naziva pravnog subjekta, sva fizička i pravna lica dužna su o tome blagovremeno obavijestiti Radio-televiziju Republike Srpske i dostaviti podatke o svim izmjenama u vezi sa nosiocem obaveze.


DOSTAVA RAČUNA ZA RTV TAKSU

RTRS dostavlja račune za RTV taksu svim domaćinstvima i pravnim licima na teritoriji Republike Srpske i dijelu teritorije Brčko Distrikta, putem vlastite - Inkaso službe i "Pošta Srpske".


ELEKTRONSKI RAČUN

Na zahtjev obveznika, računi za RTV taksu se mogu dostavljati putem elektronske pošte.

 


PLAĆANjE RTV TAKSE ELEKTRONSKIM PUTEM

Putem onlajn platformi banaka kod kojih koristite usluge elektronskog bankarstva, jednostavno i lako bez odlaska na šalter i čekanja u redovima, možete obaviti i plaćanje mjesečnih računa za RTV taksu. Kod uplata elektronskim putem ili putem trajnog naloga neophodan je unos sljedećih podataka:

• ime i prezime obveznika;
• adresa;
• takseni ili poziv na broj.

Žiro-računi:
Nova banka:

555-007-01498944-54
Adiko banka:
552-000-00000672-84
Komercijalna banka:
571-010-00000624-35
NLB Banka:
562-099-00012031-97
562-099-00012030-03
Unikredit banka:
551-001-00009124-11
551-001-00009123-14


INSTRUKCIЈE ZA PLAĆANjE IZ INOSTRANSTVA

NLB banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića br. 4
Banja Luka
Bosna i Hercegovina

IBAN BA: 395620998036991851 Swift code: RAZBBA22


OBRASCI

Obrazac za oslobađanje – fizička lica  doc download   doc download

Obrazac za oslobađanje – pravna lica  doc download   doc download

*Potpisane i ovjerene obrasce (ovjera kod zahtjeva pravnih lica) moguće je predati lično ili poslati poštom u sjedište Službe RTV takse.


KONTAKT


SLUŽBA RTV TAKSE
TRG REPUBLIKE SRPSKE BR. 9
78000 BANjA LUKA

Kontakt telefoni:
Banja Luka
Računovodstvo: 051/339-947; 339-816;
Odjeljenje pravnih poslova: 339-911; 339-895;
Doboj
Adresa: Gorana Nikolića bb
Računovodstvo i odjeljenje pravnih poslova: 066/719-434;
Prijedor
Računovodstvo i odjeljenje pravnih poslova: 052/240-201;
Bijeljina
Računovodstvo i odjeljenje pravnih poslova: 055/204-901;
Trebinje
Adresa: Vojvode Luke Petkovića bb
Računovodstvo i odjeljenje pravnih poslova: 066/719-433;