X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
Zdravosfera

TAKSA NA POSЈEDOVANJE RADIO I TELEVIZIЈSKOG PRIЈEMNIKA

Zakon uređuje da je svako fizičko i pravno lice koje posjeduje radio ili televizijski prijemnik, dužno plaćati RTV taksu.

RTRS vrši poslove dostave i naplate računa za domaćinstva na teritoriji Republike Srpske i Brčko Distrikta, putem vlastite-Inkaso službe i „Pošta Srpske“.


DOPUNSKI NAČINI PLAĆANJA

U namjeri unaprijeđenja dostave računa i pojednostavljenja načina plaćanja, svi obveznici slanjem zahtjeva mogu odabrati jedan od dva dodatna modela dostave, odnosno izmirenja mjesečnih računa za RTV taksu:

1. Elektronska pošta - dostava računa za RTV taksu na adresu elektronske pošte obveznika (promjena modela se vrši slanjem zahtjeva na imejl adresu ;

2. Plaćanje putem trajnog naloga (zahtjev za dostavu podataka neophodnih za ovaj vid plaćanja slati na adresu .


PLAĆANJE RAČUNA ZA RTV TAKSU BEZ TROŠKOVA PROVIZIЈE

Uplatu RTV takse bez provizije, moguće je izvršiti na žiro-račun RTRS:

Nova banka a.d. Banja Luka: 555-007-01498944-54


PRIЈAVA POSЈEDOVANJA RADIO I TELEVIZIЈSKOG PRIЈEMNIKA

Slanjem zahtjeva, moguće je izvršiti prijavu posjedovanja radio ili televiziskog prijemnika, dostaviti podatke o izmjenama vezanim za nosioca obaveze, te podnijeti zahtjev za oslobađanje.

Obrazac 1 – prijava posjedovanja  doc download   doc download

Obrazac 2 – zahtjev za izmjenu podataka  doc download   doc download

Obrazac 3 - zahtjev za oslobađanje od obaveze  doc download   doc download

Izvod iz Zakona o javnom radio - televizijskom sisitemu BiH, Sl. Glasnik BiH br. 78/2005
Čl. 19, stav (3)
Pisana izjava dostavlja se javnim RTV sevisima i istovremeno podrazumijeva pristanak da ovlašćeni predstavnik izvrši neposrednu kontrolu tačnosti navoda iz izjave. U slučaju nedozvoljavanja neposredne kontrole, pisana izjava ne proizvodi pravno djelovanje
Član 21.
Stav (1)
Svako domaćinstvo ili pravno lice dužni su da javnom RTV servisu prijave nabavku radio ili televizijskog prijemnika u roku od 30 dana, ako se tom nabavkom za njega stvara obaveza plaćanja RTV takse utvrđena ovim zakonom.
Stav(2)
Svaki pretplatnik dužan je da prijavi javnom RTV servisu promjenu adrese stanovanja, odnosno sjedišta pravnog lica.
Stav(3)
Obaveza plaćanja RTV takse nastaje od prvog dana narednog mjeseca od dana nabavke radio ili televizijskog prijemnika.
Licu koje ne prijavi promjenu adrese, koje da lažnu izjavu ili ne ispuni obavezu plaćanja biće za prekršaj izrečena novčana kazna u iznosu 100 KM(fizičkom), odnosno 1000-3000 KM (pravnom licu).


OBAVЈEŠTENJE ZA GRAĐANE NA PRIVREMENOM RADU U INOSTRANSTVU

Podsjećamo Vas, poštovani građani koji živite u inostranstvu, a dio godišnjeg odmora provodite u Republici Srpskoj da je redovno plaćanje RTV takse zakonska obaveza za sve koji u svojim stambenim objektima u Republici Srpskoj posjeduju radio ili televizijski prijemnik. Stanje na pretplatničkom računu možete provjeriti svakog radnog dana u sjedištu Službe RTV takse u Banjaluci, te u našim IT centrima u Prijedoru, Bijeljini, Doboju, Istočnom Sarajevu i Trebinju.

RTV taksu, na terenu, možete platiti licima ovlaštenim za naplatu računa-inkasantima.


KONTAKT

Sve informacije o obavezi i načinima plaćanja RTV takse, te izmirenju zaostalih utuženih i neutuženih dugovanja, moguće je dobiti pozivom na:
Banja Luka
Računovodstvo: 051/339-947;339-816; Pravna Služba: 051/339-911, 339-895
Prijedor 052/240-201
Bijeljina 055/204-901 ili slanjem upita na adresu:
ЈP Radio-televizija Republike Srpske
Služba RTV takse
Trg Republike Srpske br.9
78000 Banja Luka