latinica  ћирилица
ЈUTARNJI PROGRAM | 14/08/2013 | 14:57

Produženi boravak u osnovnim školama RS

U ovoj školskoj godini 40 škola u RS organizuje produženi boravak

Produženi boravak djece u osnovnim školama je organizovani oblik rada sa učenicima prije ili nakon završetka nastave, koji pomaže zbrinjavanje djece tokom cijelog radnog dana. Organizovanje produženog boravka u RS regulisano je Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju u okviru kojeg je predviđeno da škola može, u skladu sa svojim mogućnostima, organizovati ovaj prošireni program.
Kako je, gostujući u Јutarnjem programu Radija RS, rekla viši stručni saradnik u Odjeljenju za osnovno obrazovanje Ministarstva prosvjete i kulture RS, Ivana Idžan, u našim školama produženi boravak se realizuje od 2009. godine. Zainteresovanost roditelja i škola svake godine je veća, što potvrđuje i činjenica da je za školsku 2013/14. saglasnost za organizovanje ovog programa dobilo 40 škola u RS, a prijavljeno je 2300 učenika. Naravno, da bi škola mogla realizovati produženi boravak, potrebno je da posjeduje odgovarajuće prostore, kadrovske uslove, da postoji zainteresovanost roditelja i ukoliko je moguće, da postoji spremnost opštine da učestvuje u dijelu finansiranja koji se odnosi na troškove materijala i usluga, naglasila je naša sagovornica.
Produženi boravak se organizuje za učenike prvog razreda, eventualno za đake prve trijade, što, takođe, zavisi od mogućnosti škole. Kada je riječ o kriterijumima za prijavljivanje djece u produženi boravak, važno je naglasiti da roditelji moraju biti u stalnom radnom odnosu, o čemu donose dokaze, da je dijete upisano u prvi, eventualno u drugi ili treći razred osnovne škole. Neophodno je dostaviti i dokaz da u zajedničkom domaćinstvu nema članova koji bi se privremeno mogli brinuti o djetetu u vrijeme roditeljskog radnog vremena, dakle, potrebna je kućna lista, rekla je Ivana Idžan.
Ministarstvo prosvjete i kulture snosi troškove plata radnika angažovanih u ovom programu. Ukoliko je potpisanim ugovorom predviđena ishrana, učenje stranog jezika, sportske i druge aktivnosti, troškove snose roditelji.
U okviru ovog programa svakom djetetu je omogućen boravak ispunjen sadržajima koji povoljno utiču na razvoj njegove cjelokupne ličnosti, potvrđuju i brojni roditelji.

O. Korać