latinica  ћирилица

UNUTRAŠNjA ORGANIZACIЈA RTRS

RTRS je jedinstveni pravni, ekonomski i poslovni subjekat čiju osnovnu organizacionu strukturu čine sektori i službe.
Sektori predstavljaju zaokruženu organizacionu tehničko-tehnološku cjelinu u okviru RTRS-a.
Služba predstavlja organizacionu cjelinu u kojoj se obavljaju poslovi odrđenog radnog područja RTRS.
U preduzeću se mogu organizovati odjeljenja, redakcije, odsjeci i druge organizacione jedinice, o čemu odlučuje generalni direktor.

U RTRS se organizuju sljedeći sektori:

1. Direkcija RTRS,
2. Sektor programa televizije Republike Srpske,
3. Sektor programa radija Republike Srpske,
4. Sektor ekonomsko finansijskih poslova, i
5. Sektor Medija centar RTRS.

U Direkciji RTRS-a obavljaju se poslovi kojima se obezbjeđuje izvršavanje ovlašćenja i dužnosti generalnog direktora, poslovi strateškog planiranja i komunikacije, aktivnosti i poslovi koordinacije unutar RTRS-a i ЈRTV sistema BiH, kao i poslovi unutrašnje kontrole.

U okviru Direkcije RTRS organizuju se sljedeće samostalne organizacione jedinice:

1. Služba pravnih poslova,
2. Služba ljudskih resursa, 
3. Služba za komunikaciju i promociju,
4. Odjeljenje interne revizije,
5. Odjeljenje lektora


U Sektoru Televizija Republike Srpske organizuju se:

1. Kancelarija direktora Sektora programa televizije RS
2. Služba informativni  program,
3. Služba zabavni program,
4. Služba dokumentarni i strani program,
5. Služba kulturni, obrazovni i religijski program,
6. Služba program za djecu i omladinu,
7. Programske podrška.

 

U Sektoru Radio Republike Srpske organizuju se:

1.  Kancelarija direktora Sektora programa radija RS,
2.  Služba programi Radija RS,
3. Programska podrška

 

U Sektoru ekonomsko finansijskih poslova organizuju se sljedeće organizacione cjeline:

1. Služba računovodstva,
2. Služba obračuna,
3. Služba plana i analize.

U Sektoru Medija centar RTRS organizuju se:

1. Kancelarija direktora Sektora Medija centra RTRS
2. Služba TV produkcijski resursi,
3. Služba upravljanja i održavanja imovine i tehnike usluge,  
4. Služba informatičke tehnike i novih tehnologija,     
5. Služba za koordinaciju rada ITC i dopisništava,
6. Služba ITC Lukavica,
7. Služba ITC Trebinje,
8. Služba ITC Bijeljina,
9. Služba ITC Prijedor,
10. Služba ITC Brčko,
11. Služba Dopisništvo Doboj,
12. Služba Dopisništvo Beograd.

 

U RTRS se organizuju slijedeće samostalne službe:

1.  Služba multimedija - obezbjeđuju se on-line i teletekst servis, pružajući informacije iz oblasti vijesti, sporta, vremenske prognoze, zabave i sl. kao i sadržaje i informacije o RTRS.
2. Služba za kreativno-vizeulni identitet.
3. Služba PEP - prenos i emitovanja programa
4. Služba Muzička produkcija RTRS
5. Služba ekonomsko - komercijalnih poslova
6. Služba RTV takse.