latinica  ћирилица
ЈUTARNJI PROGRAM | 09/09/2013 | 09:05

Novi ugovori o isporuci el. energije

Rok za sklapanje ugovora o snabdevanju električnom energijom sa krajnjim potrošačima je bprodužen 31.12.2013.

Predrag Drljača, rukovodilac Službe prodaje i naplate u "Elektrokrajini" Banjaluka, gostujući u Јutarnjem programu Radija RS pozvao je sve potršače da potpišu ugovore, da bi od nove godine, preduzeća koja isporučuju el. energiju imali, i pravnu osnovu za isporuku.

Za kupce koji nisu u mogućnosti da da dođu da potpišu ugovor o snabdijevanju ostavljena je mogućnost da umjesto njih do potpiše druga osoba koja će dpći sa svojom i ličnom kartom kupca (vlasnika brojila). Umjesto lične karte vlasnika može se dostaviti punomoć.

Ugovori o isporuci el. enegrije potpisuju se  na neodređeno vrijeme.

U skladu sa Zakonom o opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje el. energijom distributer može da isključi krajnjeg potrošača sa mreže, ako potrošač odbije da potpiše ugovor o snabdijevanju.

Predrag Drljača, rukovodilac Službe prodaje i naplate u "Elektrokrajini" Banjaluka, rekao je u programu radija RS  da je i  rok za reprogramiranje dugovanja za utrošenu električnu energiju, tj. otplatu duga u ratama produžen do kraja godine.

Uslov za potpisivanje ugovora o reprogramu je uplata 10% neizmirenih potraživanja i to prije potpisivanja ugovora o reprogramu

Dug se može otlaćivati do 48 mjesečnih rata, a minimalan iznos rate je 30,00 KM za kategoriju domaćinstava.