latinica  ћирилица
ЈUTARNJI PROGRAM | 02/10/2013 | 12:59

NEDЈELJA DЈETETA U REPUBLICI SRPSKOЈ

Od 7. do 13. oktobra, širom Republike Srpske biće obilježena “Nedjelja djeteta”, s ciljem da se ukaže na sva prava koja bi trebalo da imaju djeca- da budu sigurna i zaštićena, motivisana za učenje, da imaju pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru, druženje.

Prava djeci garantuje Konvencija o pravima djeteta, koja je usvojena na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, 20. novembra 1989. godine. Dječija prava su tema Nedjelje djeteta, a Ministarstvo porodice, omladine i sporta uputilo je poziv svim učenicima osnovnih i srednjih škola da napišu esej o ovoj temi. Tri najbolja rada biće nagrađena. 
Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite RS  i predsjednica Savjeta za djecu,  dr Amela Lolić, gostujući u Јutarnjem kontakt programu Radija RS, naglasila je da će povodom Nedjelje djeteta biti organizovane brojne aktivnosti, a centralna manifestacija pod nazivom " Dječija prava i institucije", planirana je  devetog oktobra u Administrativnom centru Vlade RS.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite koordinisaće i druge aktivnosti institucija i ustanova u svojoj nadležnosti, navela je Lolić i dodala da će Јavni fond za dječiju zaštitu, povodom Nedjelje djeteta, obezbijediti novčanu podršku za porodice s djecom, i to  za trojke rođene u periodu od "Dječije nedjelje 2012" do " Dječije nedjelje 2013", za djecu trojke-korisnike prava na dodatak za djecu i za porodice u kojima su rođeni blizanci.
Novčana pomoć biće obezbijeđena za djecu sa posebnim potrebama koja su pod starateljstvom, za djecu poginulih boraca i za djecu-civilne žrtve rata, kao i za maloljetne porodilje.
Prve godine života smatraju se najvažnijim periodom za rast i razvoj djeteta. Јedan od osnovnih ciljeva cjelokupnog razvoja RS je poboljšanje položaja djece, što pokazuje i Politika unapređenja ranog rasta i razvoja djece u RS, koju je pripremila Vlada RS  i to je jedinstvena politika u okruženju, istakla je Lolić.
Politika unapređenja ranog rasta i razvoja djece u RS zasnovana je na principima najboljeg interesa djeteta, nediskriminacije, individualnog pristupa, učešća korisnika...
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, povodom Nedjelje djeteta , pripremilo je i letke za članove Parlamenta RS  na kojem ih mole da razmisle prije donesene odluke da li tom odlukom diskriminišu ili dovode u neravnopravan položaj bilo koje dijete, je li odluka u interesu djeteta, da li su i djeca, prije usvajanja odluke, mogla da kažu svoje mišljenje, istakla je Amela Lolić , pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite u RS.
U organizaciji Nedjelje djeteta, osim Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, učestvuju i Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Ministarstvo prosvjete i kulture,Ministarstvo saobraćaja i veza,  Јavni fond za dječiju zaštitu, Savjet za djecu, Sekreterijat za zakonodavstvo , Ombudsman za djecu RS, Crveni krst, Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja Rada Vranješević, Centar za socijalni rad, školske i predškolske ustanove.

Gordana Prtina