latinica  ћирилица
ЈUTARNJI PROGRAM | 23/10/2013 | 15:07

PREGLED RADA TRŽIŠNE INSPEKCIЈE RS

Tržišna inspekcija RS organizovana na republičkom i gradskom/opštinskom nivou vrši kontrolu kvaliteta robe iz uvoza u dvanaest carinskih ispostava i nadzor u oblasti trgovine, proizvodnje, ugostiteljstva, turizma i usluga u unutrašnjem prometu.

U okviru svog djelovanja ova inspekcija neposredno sarađuje sa brojnim kontrolnim organima, drugim republičkim institucijama i građanima.
Efikasan inspekcijski nadzor, uspostavljanje kvalitetnih tržišnih odnosa i postizanje dobro uređenog tržišta u RS, osnovni je zadatak ove inspekcije.
Saradnjom sa drugim nadležnim organima, sa kojima smo proteklih godina učestvovali u akcijama otkrivanja prometa robe sa određenim nepravilnostima, maksimalno se angažujemo na suzbijanju ovakvih problema, rekla je glavni republički tržišni inspektor, Borka Surtov gostujući u Јutarnjem programu Radija RS.
Ona je naglasila da je u odnosu na prethodne godine uočljivo smanjenje nelegalne robe u prometu, što je rezultat sistemskog rješenja uvođenjem PDV-a i oštrije kaznene politike definisane Zakonom o trgovini i radom kontrolnih organa.
Najveći broj kontrola tržišni inspektori obavljaju u oblasti trgovine i ugostiteljstva, a najčešće nepravilnosti odnose se na izdavanje računa za kupljenu robu i usluge, isticanje cijena, nepotpune deklaracije, te vođenje poslovnih knjiga i evidencija.
Tu je i kontrola nadzora intelektualne svojine, nosača zvuka i slike, robni pečat i zaštita autorskih prava. Sve češća je kontrola posjedovanja i korišćenja kompjuterskih programa u komercijalne svrhe. Zloupotreba te svojine je globalno pitanje i borba sa ovom problematikom biće dugotrajan proces, istakla je Borka Surtov.
S obzirom na to da je u nadležnosti Tržišne inspekcije i zaštita potrpšača, ona je dodala da se prijave potrošača najčešće odnose na neprihvatanje reklamacija za razne vrste proizvoda i usluga, kao što su tehnički proizvodi, odjeća, obuća. Na osnovu ovakvih pritužbi inspekcija obavi kontrolu i kada utvrdi da je trgovac naopravdano odbio zahtjev potrošača, nalaže da se omogući ostvarivanje njegovog prava. U redovnim kontrolama inspekcija djeluje preventivno i preduzima neophodne mjere i na taj način sprečava povrede prava potrošača. Glavni republički tržišni inspektor podsjeća da Tržišna inspekcija oduzima svu robu sumnjivog porijekla koja se nađe u prometu, uključujući i plagijate i falsifikate.
Ukoliko je riječ o uslovno manjim propustima, inspektori rješenjem nalažu otklanjanje nepravilnosti, dok u slučajevima gdje se krši zakon, inspektori u zavisnosti od prekršaja, izriču novčane kazne, koje su i različito definisane, naglašava Borka Surtov.
Tržišna inspekcija RS ima 52 republička i 87 opštinskih inspektora, što je optimalan broj u odnosu na oblasti nadzora. Poteškoće u njihovom radu najčešće se odnose na nedostatak laboratorija za ispitivanje usaglašenosti industrijskih, odnosno neprehrambenih proizvoda sa propisanim zahtjevima, zbog čega se uglavnom vrše administrativne kontrole bezbjednosti proizvoda.
O. Korać