latinica  ћирилица
ЈUTARNjI PROGRAM | 26/11/2013 | 14:06

Besplatna pravna pomoć u RS

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći RS je republička upravna organizacija u okviru Ministarstva pravde, koju je Vlada Republike Srpske osnovala 2008. godine radi pružanja pravne pomoći građanima Republike Srpske, kao i drugim licima koja su identifikovana kao socijalno ugrožena kategorija i nisu u mogućnosti da izmire troškove zastupanja u postupcima ostvarivanja svojih prava i interesa. Sjedište Centra za pružanje besplatne pravne pomoći RS je u Banja Luci, a aktivne su i kancelarije u Doboju, Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Trebinju. Centar pruža besplatnu pravnu pomoć u postupku pred sudovima Republike Srpske, pojedincima koji primaju socijalnu pomoć, nezaposlenima, korisnicima starosne i invalidske penzije, licima sa oduzetom poslovnom sposobnošću, žrtvama nasilja u porodici, djeci bez roditeljskog staranja i svim građanima lošeg materijalnog stanja. Stručnjaci u ovoj organizaciji pružaju opšte informacije o pravima i obavezama, pravne savjete i pomoć u popunjavanju obrazaca.

Gostujući u Јutarnjem programu Radija RS, direktorka Centra Snježana Marjanac rekla je da je sve više građana kojima je potrebna pravna pomoć i dodala da im se u prvih deset mjeseci 2013. obratilo 2.000 lica, što je znatno više u odnosu na prošlu godinu. Najčešći problemi koji muče građane su u vezi sa razvodom braka, nasljedstvom, alimentacijom, radnim odnosima. U Centru pomoć pružaju i u zastupanju pred sudovima u parničnom, vanparničnom, izvršnom i upravnom sudskom postupku, naglasila je Marjanac i podsjetila da pomažu građanima i pri sačinjavanju apelacija Ustavnom sudu BiH.
Sve usluge koje pruža Centar su besplatne, podnosimo i zahtjev sudu za oslobađanje plaćanja taksi na tužbe i presude, a korisnici Centra jedino moraju da plate troškove vještačenja, ukoliko je to neophodno, navela je ona.
Zahtjev za ostvarivanje besplatne pravne pomoći podnosi se Centru, o kome u ovoj ustanovi odlučuju najkasnije u roku od 15 dana od dana njegovog podnošenja.
Radi lakšeg i jednostavnijeg ostvarivanja prava na ovu pomoć, Centar je uveo i takozvane “uredovne dane” u opštinama sa sjedištem osnovnih sudova a na osnovu prethodno usvojenog plana, koji se donosi za jednu kalendarsku godinu, jednom mjesečno, a po potrebi i češće.
Detaljnije informacije građani mogu dobiti i na brojeve telefona 051 233 570 i 233 571 ili na e-mail: s.marjanac@mpr-centar.org , podsjetila je Snježana Marjanac.

O. Korać