latinica  ћирилица
23/07/2014 |  15:52 | Autor: RTRS

Zdravstvena zaštita u inostranstvu

Stanovnici Srpske koji imaju regulisano zdravstveno osiguranje, a koji planiraju da putuju u inostranstvo, u Fondu zdravstva mogu dobiti tzv. ino-obrasce kojim ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u zemljama sa kojima je BiH potpisala sporazum.

Bosna i Hercegovina je potpisala sporazum sa 13 država za koje građani mogu dobizi ino – obrasce. U ovoj godini izdata su 1.354 ova dokumenta. Iako su ino - obrasci najtraženiji u sezoni godišnjih odmora, koriste ih i studenti koji se školuju van granica naše zemlje te lica koja rade u inostranstvu. 

Sva osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske mogu podići ino-obrazac koji mogu koristiti u zemljama sa kojima je Bosna i Hercegovina potpisala sporazum u slučaju da im zatreba hitna, neodložena medicinska pomoć. Brojni građani nisu upoznati sa ovom pogodnošću.

Kako bi izvadili ino-obrazac, osigurano lice je dužno da od porodičnog ljekara zatraži uvjerenje o zdravstvenom stanju, odnosno sposobnosti za put, koje treba da preda nadležnoj poslovnici Fonda. Izdavanje ino-obrasca završava se za jedan dan, a ističe u periodu od 60 dana.

Na osnovu ino-obrasca zdravstveno osiguranje zemlje u koju putuje, osiguraniku će izdati bolesnički list, koji će koristiti kao zdravstvenu knjižicu u slučaju da mu za vrijeme boravka u inostranstvu zatreba hitna ljekarska pomoć.

"Naravno, postoji mogućnost i ukoliko se ne desi tako nešto zbog hitnoće i ukoliko recimo to se dešava u dane vikenda gdje ne rade kancelarije zdravstvenog osiguranja u zemljama koje idu, da se ostvari i refundacija tih troškova", istakao je Aleksandra Miljuš, šef kancelarije Fonda zdravstvenog osiguranja Prijedor.

Bosna i Hercegovina ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju sa Srbijom, Crnom Gorom, Slovenijom, Makedonijom, Hrvatskom, Mađarskom, Turskom, Holandijom, Austrijom, Njemačkom, Italijom, Belgijom i Luksemburgom.

I osiguranici koji putuju u Poljsku, Češku, Slovačku i Veliku Britaniju imaju pokrivene troškove hitne medicinske pomoći, ali se za ove zemlje ne izdaje ino-obrazac, nego osiguranici treba da pokažu bh. pasoš.