latinica  ћирилица
25/03/2015 |  08:58 | Autor: novosti.rs

Koliko su zaista opasni telefoni i bežični internet

Mobilnom uređaju nije mjesto u spavaćoj sobi, a tokom noći treba isključivati i rutere. Smartfoni najviše zrače tokom razgovora, pri čemu mozak apsorbuje čak polovinu emitovanja

Mobilni telefoni, internet ruteri, tableti... Ubrzani razvoj tehnologije nam je olakšao život, ali i unio strah od mogućeg štetnog djelovanja - zračenja. Da li i do kakvih sve neželjenih posljedica po zdravlje ljudi dovodi prekomjerna upotreba pametnih telefina, “vajrles“ modema i ostalih uređaja, objašnjava dr Branislav Vulević, naučni saradnik i rukovodilac Odjeljenja za zaštitu od nejonizujućih zračenja u Јavnom preduzeću "Nuklearni objekti Srbije" u Vinči:

- Nova tehnička dostignuća često imaju i drugu stranu medalje, koja se tiče zagađenja životne sredine. Pažnju posebno privlači "nevidljivo zagađenje", odnosno nejonizujuća zračenja. Za razliku od jonizujućih, radioaktivnih zračenja koja su drastično opasnija, nejonizujuća nemaju dovoljno energije za pokretanje procesa jonizacije u živim tkivima. A da li su i koliko opasna po zdravlje, generalno posmatrano, niko stručan i dobronamjeran nema pravi odgovor. Istina je negdje između najgorih mogućih scenarija za buduće generacije i potpunog ignorisanja bilo kakvog lošeg uticaja – objašnjava Vulević, koji je ovom problemu posvetio skoro dvije decenije.

* Da li čovjek može da oseti uticaj nejonizujućeg zračenja?

- Čovjek ne poseduje čula kojima bi detektovao nejonizujuće zračenje. U integralni elektromagnetski spektar nejonizujućeg zračenja ulazi i ultraljubičasto (UV), infracrveno (IC) i radiofrekfencijsko zračenje (RF), kao i električna i magnetska polja ekstremno niskih frekfencija. Odgovor na pitanje kako se zaštiti od prekomjernih izlaganja ovom zračenju će vremenom sve više dobijati na značaju.

* Postoje li određeni simptomi kao vid reagovanja ljudskog organizma na električna i magnetska polja?

- Najčešće se pominje glavobolja, poremećaj sna i zamor. Međutim, potrebno je naglasiti činjenicu da eminentni naučnici i stručnjaci širom svijeta imaju oprečne stavove po pitanju uticaja električnih i magnetskih polja na ljudski organizam.

* Kako da se ponašamo u odnosu na kućne aparate,koji su neodvojivi dio života?

- Gdje god imamo napon i struju imamo pojavu električnih i magnetskih polja. Dakle, svi kućni aparati predstavljaju izvore električnih i magnetskih polja niskih frekfencija koji pripadaju grupi nejonizujućih zračenja. Vrijednosti jačine su najizraženija u neposrednoj blizini aparata, dok sa rastojanjem od izvora naglo opadaju. Ipak, izuzetak su mikrotalsne peći, koje zbog termičkog efekta na hranu emituju zračenje na frekfenciji 2,45 gigaherca, što znači da se za vrijeme njenog rada treba biti na nešto većem rastojanju, makar oko četiri metra.

* A kada je riječ o ostalim kućnim uređajima?

- Na rastojanju od 30 do 50 santimetara od određenog aparata nivo električnih i magnetskih polja drastično opada, pa osoba na navedenim rastojanjima može biti spokojna. Posebno treba obratiti pažnju na električne satove pored kreveta. Preporuka je da se drže na udaljenosti od jedan i po do dva metra od uzglavlja. Prilikom korišćenja treba povesti računa i o aparatima kao što su mikser, fen za kosu, aparati za brijanje... Koristite ih samo određen vremenski period prema uputstvu, bez pretjerivanja.

* Od mobilnih telefona više se i ne odvajamo?

- Rizici po zdravlje usljed upotrebe mobilnih telefona još uvijek nisu u potpunosti sagledani. Prije četiri godine je Međunarodna agencija za istraživanje kancera zračenje mobilnih telefona svrstala u takozvanu grupu 2B, potencijalno kancerogenu za ljude. Navedena klasifikacija takođe znači i da su potrebna dalja istraživanja. Mobilni telefoni najviše zrače tokom razgovora, pri čemu mozak apsorbuje najmanje polovinu zračenja koje se emituje. S druge strane, kada je mobilni telefon uključen a ne koristi se, već se nalazi "u stanju mirovanja", orijentaciono na svakih 15 minuta pošalje po jedan kratak signal najbližoj baznoj stanici, koja ga registruje po posmatranoj lokaciji. To zapravo znači da je tada zračenje zanemarljivo. Vrlo je važno napomenuti da se prilikom poziva nekog broja, sačeka par sekundi dok se ne uspostavi veza pa tek onda aparat prisloni na uvo. Tokom razgovora svaki mobilni telefon emituje različite vrijednosti radiofrekfencijskog zračenja u zavisnosti od kvaliteta samog telefona, ali i od položaja u odnosu na antene baznih stanica mobilne telefonije. Ukoliko su antene baznih stanica bliže, zračenje mobilnih je manje i obrnuto. Tokom noći kada nam mobilni nisu potrebni treba ih staviti što dalje od glave.

* Koliko daleko?

- Pojam bezbjedne udaljenosti izražene brojkama, jednostavno ne postoji. U svakom slučaju, u spavaćem prostoru, a posebno u dječijem, iz predostrožnosti, jer nauka još nije dala svoju posljednju riječ, treba da bude što manji broj električnij i elektronskih uređaja.

DЈECA POSEBNO OSЈETLjIVA

Tokom razgovora mobilnim telefonom dečiji mozak apsorbuje više zračenja u odnosu na odrasle osobe. Zato i postoje jasne preporuke o njihovom korišćenju:

* Djeci mlađoj od 12 godina ne treba davati da koriste mobilni, osim u rijetkim slučajevima

* Izbjegavati nošenje neposredno uz tijelo

* Razgovore obavljati što kraće

Djeca i mobilni telefoni - ilustracija (foto: Thinkstock)

 * Mobilni ne treba približavati uvu dok se ne uspostavi telefonska veza

* Tokom razgovora telefon držati naizmenično na oba uva

* Izbjegavati telefoniranje u prevoznim sredstvima

* Više koristiti spikerfon i SMS komunikaciju

* Isključite interent rutere u sobi u kojoj djeca spavaju

NE DRŽITE LAPTOP U KRILU

Zračenja koja se emituju prilikom rada laptopa slična su zračenjima koja emituju televizori, DVD plejeri, mikrotalasne pećnice, pa i mobilni telefoni. Dosadašnja mjerenja su pokazala da su zračenja najintenzivnija na samom tijelu laptopa, a da sa rastojanjem drastično opadaju. Ovo radiofrekfencijsko zračenje uglavnom je povećano na mjestima gdje se nalaze hard disk i konektori, a posebno kada se uspostavlja ili je uspostavljena internet veza. Međutim, u odnosu na standardne monitor računare, zračenje laptop ekrana je manje.

(foto: Thinstock)

 

 

Rizici po zdravlje još uvijek u potpunosti nisu sagledani, ali se savjetuje da se prilikom dužeg rada ne drže na krilu. Takođe, muškarcima se savetuje da telefon ne drže u džepu pantalona, jer negativno utiču na broj spermatozoida.

RIZIK PO ZDRAVLjE

Svi vole bežični internet. Nema više nezgodnih i ružnih kablova koji se rastežu po podu. Međutim, ako se zna da ruteri i modemi šalju signale kroz zidove putem elektromagnetnog zračenja, zašto ti signali ne bi mogli da prođu i kroz naša tijela? A bežični internet svi imamo i kući, na poslu, u kafiću, tržnom centru... Dodatni problem je što niko nikad ne gasi svoj Wi-Fi. Dakle, zračenje je prisutno non-stop. Ne zaboravimo da i naše komšije, vjerovatno, posjeduju bežični internet... Postoje studije koje pokazuju da dugoročno izlaganje talasima, koje stvaraju ruteri, može da izazove oštećenja mozga, gubitak pamćenja, pa čak i tumore. Međunarodna agencija SZO za istraživanje raka je klasifikovala RF zračenje kao ozbiljan rizik po zdravlje i spada u isti kategoriju kao što je duvan, azbest i benzen.