X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
14/02/2017 |  07:44 ⇒ 20:37 | Izvor: RTRS

NSRS: Spasavanje djelatnost od posebnog interesa (VIDEO)

U fokusu Narodne skupštine danas - bezbjednost i zdravlje građana Srpske. Razmatran je nacrt zakona koji će osigurati da na tržište budu plasirani samo bezbjedni ne-prehrambeni proizvodi. Poslanici su razmotrili i Nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske (Foto: NSRS) -
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske (Foto: NSRS)

20.10... Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama definisano je da su zaštita i spasavanje djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Srpsku.

Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave Civilne zaštite Mile Međed istakao je da je zakonskim rješenjem definisano da su subjekti sistema zaštite i spasavanja Civilna zaštita, republički organi uprave i jednica lokalne samouprave, privredna društva, građani i udruženja.

"Sistem zaštite i spasavanja je dio sistema bezbjednosti i integrisani oblik upravljanja i organizovanja subjekata i snaga sistema zaštite, te spasavanja u sprovođenju preventivnih i operativnih mjera i izvršavanju zadataka zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, uključujući mjere oporavka od njihovih posljedica", rekao je Međed u Narodnoj skupštini Republike Srpske, obrazlažući zakonsko rješenje.

On je naglasio da Vlada Republike Srpske u oblasti zaštite i spasavanja obezbjeđuje izgradnju i razvoj sistema zaštite i spasavanja, te plansko povezivanje dijelova sistema i zadataka u jedinstvenu cjelinu.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je navedeno zakonsko rješenje.

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena sutra razmatranjem Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona Zakona o zdravstvenim komorama.

Biće razmatran i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima i Prijedlog strategije transporta Republike Srpske od 2016. do 2030. godine.

Poslanici će razmatrati i Nacrt strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske od 2017. do 2021. godine.

Sjednica Narodne skupštine biće nastavljena u 10.00 časova.

18.10...Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima kojim se preciznije propisuje organizovanje, sprovođenje i polaganje notarskog ispita.Ovim nacrtom zakona precizira se početak rada notara, tako što notar može početi sa radom nakon što ministar pravde rješenjem odredi datum početka obavljanja notarske službe, navodi se u obrazloženju ovog zakonskog rješenja.Novina u odnosu na važeći zakon je da pripremni seminar za polaganje notarskog ispita nije više uslov za izlazak na ispit.

Donošenje ovog zakona proizašlo je iz potrebe usaglašavanja odredaba ovog zakona sa odredbama Zakona o nasljeđivanju i Zakona o vanparničnom postupku.

Ovim nacrtom zakona propisuje se obaveza notara da ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za pričinjenu štetu prema trećim licima.

17.40... Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima o kojem je danas počela rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske preciznije se propisuje organizovanje, sprovođenje i polaganje notarskog ispita.

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da je donošenje ovog zakona proizašlo iz potrebe usaglašavanja odredaba ovog zakona sa odredbama Zakona o nasljeđivanju i Zakona o vanparničnom postupku.

Kasipović je naveo da se ovim nacrtom zakona propisuje obaveza notara da ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za pričinjenu štetu prema trećim licima.

Ovim nacrtom zakona precizira se početak rada notara, tako što notar može početi sa radom nakon što ministar pravde rješenjem odredi datum početka obavljanja notarske službe.

Novina u odnosu na važeći zakon je da pripremni seminar za polaganje notarskog ispita nije više uslov za izlazak na ispit.

17.15... Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je nakon popodnevne pauze razmatranjem Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima.

Biće razmatrani i nacrti zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenim komorama, te o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima.

Poslanici su prije pauze razmotrili Nacrt zakona o Nacionalnom parku "Drina".

15.10... Nacrtom zakona o Nacionalnom parku "Drina" definisana je površina područja od 6.315 hektara, prostorne granice nacionalnog parka, zone i režimi zaštite.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić istakla je da su navedenim zakonom definisana ograničenja, prava i obaveze upravljača parkom, izvori finansiranja, kao i drugi elementi od značaja za zaštićeno područje.

"Nacionalni park `Drina` posjeduje izuzetne prirodne vrijednosti i to staništa endemičnih i reliktnih biljnih vrsta, klisurasto-kanjonsku dolinu rijeke Drine i njenih pritoka, te izuzetan diverzitet flore koji se ogleda u prisustvu oko 635 primjeraka vaskularne flore", rekla je Golićeva u Narodnoj skupštini Republike Srpske, obrazlažući zakonsko rješenje.

Ona je naglasila da se Nacionalni park "Drina" prostire na području opštne Srebrenica, te da je značajan diverzitet faune za ovaj nacionalni park, a posebno životinjske vrste mrki medvjed, divokoza i suri orao.

"Izuzetnoj vrijednosti područja doprinosi prisustvo Pančićeve omorike, koja je endemična i tercijarno reliktna vrsta", kaže Golićeva.

14.50... Narodni poslanici razmotrili su Nacrt zakona o rudarstvu kojim su pooštreni uslovi za obavljanje poslova u ovoj oblasti tako što je obavezno posjedovanje dodatnih licenci. Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić rekao je u završnoj riječi da lokalne zajednice nisu ostale bez prihoda po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina na njihovom području.

Napomenuo je da je zakonski potrebno preciznije definisati ulogu lokalnih zajednica kada je riječ o koncesijama i koncesionim naknadama. Rekao je da je moguće da postoje nelegalne eksploatacije mineralnih sirovina, ali da zato postoje kontrolni organi koji treba da se bave ovim pitanjem.

Đokić je dodao da podržava to da o ovom nacrtu zakona bude sprovedena javna rasprava da bi prijedlog zakona bio što kvalitetniji.

14.05... Poslanik SNSD-a u NSRS Dragoljub Davidović smatra da je potrebno obrazovati kadar na osnovu realne potrebe u rudarstvu Republike Srpske. Rekao je da lokalne zajednice na mjestima eksploatacije rudnika i šljunkara imaju štetu zbog uništavanja puteva, a da im niko ne daje novac iz koncesija za sanaciju štete.

Poslanik PDP-a Milan Švraka mišljenja je da koncesionar rudnika treba da priloži studiju izvodljivosti eksploatacije rudnika, koja uključuje geološka i sva ostala istraživanja.

Samostalni poslanik Neda Petrić smatra da je ovaj nacrt zakona dobro zakonsko rješenje, posebno u dijelu bezbjednosti ljudi koji se bave eksploatacijom rude.

Poslanik NDP-a Zdravko Krsmanović rekao je da NDP podržava da ovaj nacrt zakona ide u javnu raspravu u kojoj treba da učestvuju i predstavnici lokalnih zajednica u kojima se nalaze rudnici. On smatra da lokalne zajednice moraju dati svoje mišljenje na projekat koncesije rudnika.

Poslanik SDS-a Miladin Stanić ocijenio je da treba uvesti više reda u Srpskoj prilikom eksplatacije šljunka iz riječnih tokova.

12.50...Nacrtom zakona o rudarstvu, koji danas razmatra Narodna skupština pooštreni su uslovi za obavljanje poslova u ovoj oblasti tako što je obavezno posjedovanje dodatnih licenci. Na ovaj način se obezbjeđuje potpunija kontrola rada pravnih lica sa ciljem bezbjednijeg obavljanja poslova u rudarstvu.

Ministar Petar Đokić, obrazlažući Nacrt zakona u NSRS, rekao je da se ovim nacrtom zakona uređuju uslovi i način eksploatacije mineralnih sirovina, izgradnja, korištenje i održavanje rudarskih objekata. Ovim nacrtom uređuju se i rudarski projekti i rudarska geodetska mjerenja i planovi.

12.15...Narodna skupština razmotrila je Nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojim se razrađuje sistem pripremljenosti i odgovora na vanredne situacije koje mogu nastati usljed zarazne bolesti sa naglaskom na način uspostavljanja karantina. Ministar zdravlja i socijalne zaštite  Dragan Bogdanić ocijenio je u završnoj riječi da je ovaj nacrt zakona najvažniji za zaštitu zdravlja stanovništva. Rekao je da vjeruje da će nakon stručne rasprave nacrt zakona biti još kvalitetniji do konačne forme prijedloga zakona.

Poslanik SNSD-a Gordana Tešanović tokom skupštinske rasprave je istakla da je ovaj nacrt zakona bolje zakonsko rješenje u odnosu na postojeći zakon, posebno u dijelu koji se odnosi na karantin.

Poslanik Socijalističke partije Dobrila Drinić Malić smatra da je ovaj nacrt zakona potrebno uskladiti sa Zakonom o hrani.

Samostalni poslanik Zlatko Maksimović rekao je da ovaj nacrt zakona treba uputiti u stručnu raspravu da bi se dobio što bolji prijedlog ovog zakona.

Poslanik PDP-a Branislav Borenović naveo je da je potrebno sprovesti stručnu raspravu o ovom nacrtu zakona, kao i da ga treba usaglasiti sa Zakonom o hrani, a pojedine odredbe zakona i sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske.

11.05... Narodna skupština razmotrila je Nacrt zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u Srpskoj, kojim se uređuje opšta bezbjednost proizvoda na tržištu.

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić istakao je da se Nacrtom zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda uređuju kriterijumi za ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda sa opštim zahtjevom za bezbjednost.

"Uređuju se i obaveze proizvođača i distributera, način informisanja i razmjene informacija u vezi sa opasnim proizvodima i rizicima takvih proizvoda za potrošače i druge krajnje korisnike, kao i vršenje nadzora na tržištu", rekao je Klokić u Narodnoj skupštini Republike Srpske, obrazlažući zakonsko rješenje.

On je naglasio da su zakonom propisana dva kriterijuma kojim se proizvod može smatrati bezbjednim i da je proizvođač, odnosno distributer dužan da na tržište Republike Srpske plasira bezbjedne proizvode.

....................

Na današnjem zasjedanju Parlamenta Srpske biće razmatrani i Nacrt zakona o Nacionalnom parku "Drina", Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama.

U prvom dijelu 16. redovne sjednice, koji je okončan u četvrtak, 9. februara, poslanici su usvojili izvještaj Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu referenduma na pitanje: "Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan Republike Srpske?" i Zakon o željeznicama Republike Srpske.

Prenos možete pratiti na RTRS plus.