latinica  ћирилица
04/02/2018 |  11:35 | Autor: RTRS

Odobreno preusmjeravanje dva miliona budžetskih sredstava

Ministarstvo finansija i trezora BiH za devet mjeseci prošle godine odobrilo je prestrukturiranje budžetskih sredstava za 30 institucija ukupne vrijednosti skoro dva miliona KM, a jedan od razloga zbog kojeg je traženo preusmjeravanje sredstava bili su problemi u realizaciji postupka javnih nabavki.
Novac - Foto: RTRS
NovacFoto: RTRS

Kao glavni problemi kod realiziovanja postupaka javnih nabavki institucije su navodile nedovoljan broj tehnički prihvatljivih ponuda, odnosno kod okončanih postupaka javnih nabavki problem zaključivanja ugovora zbog žalbi učesnika u ovom postupku.

Navedeni problemi budžetskim korisnicima onemogućavaju okončanje postupaka javnih nabavki pa se one ponavljaju i više puta tokom godine, zbog čega se njihova realizacija prenosi u naredne godine.

Budžetski korisnici preusmjeravanje budžetskih sredstava tražili su uglavnom za kapitalne izdatke zbog ograničenosti ovih sredstava i njihove nemogućnosti planiranja u fazi izrade redovnog budžetskog zahtjeva za tekuću fiskalnu godinu.

Ministarstvo finansija i trezora BiH razmatralo je zahtjeve za prestrukturiranje i odobravalo one za koje je utvrdilo da obezbjeđuju kontinuitet poslovanja i realizovanje programskih aktivnosti, navodi se u Izvještaju o izvršenim prestrukturiranju rashoda institucija BiH unutar budžetskih rashoda za period 1. januar - 30. septembar 2017. godine.

Najvećem budžetskom korisniku na nivou BiH - Ministarstvu odbrane odobreno je preusmjeravanje 410.000 KM za nabavku određene tehničke opreme za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga BiH koja je bila odobrena u 2016. godini, ali nije realizovana, jer postupak javne nabavke nije okončan.

Ministarstvu odbrane odobreno je da potrebna sredstva za nabavku opreme prestrukturira sa pozicije izdataka za dizel gorivo, budući da će potrebno gorivo biti nabavljeno iz donatorskih sredstava.

Službi za zajedničke poslove BiH odobreno je prestrukturiranje 210.000 KM za ugradnju lifta u zgradi Predsjedništva BiH i izradu tehničke dokumentacije za sanaciju, restauraciju i konzervaciju rezidencije "Konak" u Sarajevu.

Među institucijama koje su preusmjerile sredstava bila je i Agencija za istrage i zaštitu BiH, kojoj je odobreno da preusmjeri 140.000 KM za potrebe iznajmljivanja prostora za Regionalnu kancelariju u Mostaru, 10.000 KM za osiguranje motornih vozila, te 25.000 KM za uspostavljanje kontrolne tačke u Centru za zakonito presretanje komunikacija.

Budžetska sredstva, uz "zeleno svjetlo" Ministarstva finansija, preusmjerila je i Direkcija za evropske integracije u iznosu od 90.000 KM za preseljenje na novu lokaciju i osposobljavanje uslova za rad.

Instrukcijom Ministarstva finansija BiH određeno je da se sredstva za plate i naknade ne mogu preusmjeravati za druge namjene, kao ni sredstva predviđena za kapitalne izdatke.

Ministarstvo finansija BiH navedeni izvještaj dostavilo je Parlamentarnoj skupštini BiH.

Izvor: SRNA