X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
01/03/2018 |  12:26 | Izvor: RTRS

Od 1. aprila bolja dostupnost medicinske rehabilitacije

Od 1. aprila osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja /FZO/ Republike Srpske, posebno ona sa invaliditetom, kojima je potrebna produžena medicinska rehabilitacija, ovo pravo će ostvarivati na znatno jednostavniji način, dok će za djecu koja imaju indikacije biti omogućena rehabilitacija svake godine.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske - Foto: RTRS
Fond zdravstvenog osiguranja Republike SrpskeFoto: RTRS

Iz Fonda je saopšteno da je ovo predviđeno novim Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju u specijalizovanim ustanovama za rehabilitaciju, kojeg je usvojio Upravni odbor Fonda.

Novim Pravilnikom Fond je uvažio zahtjeve i prijedloge pojedinih udruženja, poput zahtjeva za pojednostavljenjem procedura, što je prvenstveno olakšica za lica sa invaliditetom i amputacijama.

"Osiguranici sa amputacijama, te paraplegijom i tetraplegijom moći će da ostvare pravo na obnovu medicinske rehabilitacije samo na osnovu uputnice porodičnog doktora, bez prijedloga specijalista", pojašnjavaju iz Fonda.

Ovim kategorijama osiguranika omogućeno je i da svake godine imaju pravo na medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 14 dana.

Novim Pravilnikom je predviđeno da se djeci do 15 godina može odobriti medicinska rehabilitacija svake kalendarske godine, ukoliko za to postoje indikacije.

Značajna novina je da će odobravanje produžene medicinske rehabilitacije, kao i zakazivanje prijema na rehabilitaciju, od aprila ove godine obavljati FZO Srpske, kako bi svim osiguranicima kojima je neophodan ovaj vid zdravstvene zaštite bila obezbijeđena pravovremena medicinska rehabilitacija.

Izuzetak su specijalizovane zdravstvene ustanove za rehabilitaciju, poput Zavoda za produženu medicinsku rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" i Specijalne bolnice "Mlječanica", gdje će pacijente, kao i do sada, na rehabilitaciju upućivati porodični doktori na prijedlog specijalista.

Za razliku od prethodnog pravilnika, novina je da će u izuzetnim situacijama rehabilitacija moći da bude odobrena i u slučaju da je riječ o oboljenju ili stanju za kojeg po Pravilniku nije predviđena produžena medicinska rehabilitacija, ukoliko ljekari potvrde da je rehabilitacija neophodna i da će dati pozitivne rezultate.

U ovim slučajevima odluku će donositi komisija Fonda, bez obzira u koju se ustanovu upućuje osiguranik.

Ovim novinama Fond nastoji da poboljša dostupnost produžene medicinske rehabilitacije svim osiguranicima kojima je ona neophodna, ali i da unaprijedi kontrolu korištenja ovog prava.

Iz Fonda podsjećaju da sada osiguranike na medicinsku rehabilitaciju upućuju i termin prijema dogovaraju porodični doktori, na preporuke nadležnih doktora specijalista.

Novi pravilnik predviđa da se zahtjev za rehabilitaciju u centrima sa kojima FZO Srpske ima ugovore o pružanju usluga rehabilitacije, sa prijedlogom i drugom potrebnom dokumentacijom, predaje u Fond, gdje će posebna komisija odlučivati o ovom pravu, a izuzetak je upućivanje u zdravstvene ustanove za rehabilitaciju Zavod "Dr Miroslav Zotović" i Bolnica Mlječanica.

Komisija Fonda će određivati i dužinu trajanja rehabilitacije, a ne ustanova u kojoj se rehabilitacija sprovodi. U slučaju da se pacijent direktno iz bolnice premješta u ustanovu za rehabilitaciju, o tome su zdravstvene ustanove obavezne da obavijeste Fond.

Osiguranici koji su dobili termin i počeli korišćenje rehabilitacije do početka primjene novog pravilnika, rehabilitaciju će obaviti u skladu sa ranijim pravilnikom.

Pravilnikom je, između ostalog, definisano kod kojih indikacija se odobrava medicinska rehabilitacija, procedura odobravanja, lista bolesti, bolesnih stanja i posljedica povreda za korištenje produžene medicisnke rehabilitacije i drugo.

Izvor: SRNA