X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
Moja Јahorina
01/04/2018 |  13:08 ⇒ 15:18 | Izvor: SRNA

Golić: Afirmisaćemo turističke, sportske i zdravstvene potencijale "Slatine"

Vlada Republike Srpske usvojila je plan upravljanja Park šumom "Slatina" za period 2018-2027. godina, čiji je upravljač Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović".
Banja Slatina - Foto: RTRS
Banja SlatinaFoto: RTRS

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić izjavila je da će Zavod biti zadužen za očuvanje, unapređivanje, promovisanje prirodnih i drugih vrijednosti.

"Cilj je da stvorimo održivo korišćenje zaštićenog područja, radi afirmisanja turističkih, sportsko-rekreacionih i zdravstvenih funkcija, kao i poslove sprovođenja propisanih režima zaštite i očuvanja prirodnog dobra", rekla je Golićeva.

Ona je napomenula da je park šuma prirodna ili sađena šuma, veće pejzažne vrijednosti, namijenjena za odmor i rekreaciju, u kojoj su dopuštene samo aktivnosti i radnje čija je svrha njeno održavanje ili uređenje.

Ocjenjujući stanje životne sredine "Slatine", Golićeva je rekla da je kompleks opterećen prisustvom javne saobraćajnice koja povezuje Slatinu sa Banjalukom i u produžetku sa Laktašima, zbog čega je realno opterećenje bukom i izvjesnom koncentracijom teških metala koji se emituju usljed rada motora.

"Kompleks Park šume sporadično je ugrožen odlaganjem mehaničkog otpada u lakše pristupnim i ivičnim dijelovima. Problem će biti riješen zabranom ove pojave i odgovarajućim sankcionisanjem, kao i svakodnevnim čišćenjem kompleksa", rekla je Golićeva.

Ona je namomenula da se dva manja potoka u kompleksu moraju održavati čistim od mehaničkog i svakog drugog zagađenja i opterećenja, da bi se doprinijelo njihovoj hidrogafskoj i estetskoj ulozi.

Golićeva je dodala da je "Slatina" sa južne strane dijelom ograničena seoskim naseljem, što zahtijeva uspostavljanje pravila održivog korišćenja kompleksa u odnosu na aktivnosti stanovništva.

"Zbog toga medijaciju, između ostalog, treba usmjeriti na razvoj svijesti o koristi više funkcionalnosti `Slatine`, pogotovo u lokalnom okruženju", napomenula je Golićeva.

Ona je naglasila da neke od osnovnih aktivnosti u 2018. godini za uređenje i opremanje zaštićenog prirodnog dobra "Slatina" podrazumijevaju čuvanje i praćenje propisanih režima zaštite i razvoja, u okviru organizovane čuvarske službe.

"Za Park šumu "Slatina" u 2018. godini planirana je, između ostalog, izrada godišnjeg programa upravljanja, čiji je cilj ostvarenje planiranih strateških i prioritetnih ciljeva", navela je Golićeva.

U ovoj godini, dodala je Golićeva, planirano je da bude izrađen idejni arhitektonsko-urbanistički projekat, sa posebnim osvrtom na sportsko-rekreativno i hortikulturno uređenje.

"Za 2018. godinu predviđeni su i radovi na obilježavanju i održavanju, postavljanje tabli obavještavanja, upozorenja i edukativnih tabli, obilježavanje spoljne granice objekta, a jedan od prioritetnih zadataka je čišćenje", rekla je Golićeva.

Prema njenim riječima, biće rađen monitoring rijetkih i ugroženih vrsta flore, njihova zaštita i očuvanje.

"Osim radova na košenju i održavanju površina za okupljanje, idejnim projektom biće predviđeno funkcionalno opremanje lokaliteta za rekreaciju, izgradnja višenamjenskog igrališta, stadiona, nabavka i postavljanje nadstrešnica sa stolovima, nabavka i postavljanje korpi za smeće, radovi na izgradnji i rekonstrukciji šetačkih staza u dužini od 3,5 kilometara, izgradnja česmi, monitoring zdravstvenog stanja stabala i žbunja, postavljanje kućica za ptice, izgradnja parkinga...", navela je Golićeva.

Ona je rekla da su, osim opštih mjera zaštite i razvoja "Slatine", u 2018. godini planirani i edukacija lokalnog stanovništva i brojne aktivnosti na promociji ovog bisera zdravstvenog turizma.