latinica  ћирилица
07/06/2018 |  14:56 | Autor: SRNA

Utvrđen Prijedlog zakona o rudarstvu

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o rudarstvu po hitnom postupku kojim se uspostavlja okvir za bezbjednije obavljanje poslova u oblasti rudarstva.
Vlada Republike Srpske - Foto: RTRS
Vlada Republike SrpskeFoto: RTRS

Prijedlogom zakona o rudarstvu uređuju se uslovi i načini eksploatacije mineralnih sirovina, korišćenje i održavanje rudarskih objekata i rudarski projekti.

Ovim zakonskim prijedlogom se uređuju i rudarska geodetska mjerenja i planovi, mjere zaštite i druga pitanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina, kadrovski uslovi za obavljanje određenih poslova u rudarstvu, kao i uslovi za izdavanje i oduzimanje licenci u rudarstvu, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Važeći Zakon o rudarstvu donesen je 2012. godine i zbog promjena koje su se dogodile u ovoj oblasti, kao i potrebe za preciziranjem pojedinih odredaba, stekli su se uslovi za donošenje novog zakona.

Ovaj zakon u formi nacrta bio je u skupštinskoj proceduri, nakon čega je Narodna skupština Republike Srpske donijela zaključak da se on uputi na javnu raspravu, koja je i održana.

U odnosu na važeći Zakon, uvode se licence za pravna i fizička lica kojim stiču ovlašćenje za obavljanje određenih poslova u oblasti rudarstva. Na taj način će se obezbijediti potpunija kontrola poslovanja pravnih lica koja obavljaju poslove u oblasti rudarstva.

Ovim zakonom se obezbjeđuje i veći nivo usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti upravljanja rudarskim otpadom i zaštite zdravlja i bezbjednosti radnika pri eksploataciji mineralnih sirovina.

Donošenjem zakona obezbjeđuje se veća pravna sigurnost za pravna lica koja obavljaju poslove u oblasti rudarstva, a što će imati za posljedicu veći priliv stranog i domaćeg kapitala, s obzirom na činjenicu da Srpska raspolaže raznovrsnim i ekonomski značajnim mineralnim resursima, za čije su proizvodno aktiviranje potrebna znatna finansijska sredstva.