latinica  ћирилица
04/07/2018 |  16:39 ⇒ 20:16 | Autor: RTRS

Saopštenje Okružnog javnog tužilaštva o slučaju "Dragičević"

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka oglasilo se danas saopštenjem u vezi sa stradanjem mladića Davida Dragičevića.
Okružno javno tužilaštvo Banjaluka - Foto: RTRS
Okružno javno tužilaštvo BanjalukaFoto: RTRS

Saopštenje Tužilaštva, koje potpisuje glavni okružni javni tužilac Želimir Lepir, prenosimo u cijelosti:

Nakon zaprimanja izvještaja o smrti Davida Dragičevića od strane MUP-a Republike Srpske 29.3.2018. godine i pregleda istog, tužilaštvo nije moglo donijeti naredbu o nesprovođenju istrage, kao ni naredbu o provođenju istrage za ubistvo, jer iz materijala i prikupljenih dokaza nismo imali dokaza za osnov sumnje da je počinjeno krivično djelo ubistva.

Utvrdili smo da treba provoditi dodatne istražne radnje, da bi mogli donijeti odgovarajuću tužilačku odluku. Iz tih razloga, postupajući tužilac sa ovlaštenim službenim licima MUP-a Republike Srpske, provodio je pojedinačne istražne radnje kako bi se utvrdile sve činjenice i donijela odgovarajuća tužilačka odluka.

Zbog velikog uznemirenja javnosti pored postupajućeg tužioca koji radi na ovom predmetu odredio sam još jednog tužioca, a Glavni republički tužilac Republike Srpske, odredio je i dva republička tužioca koji u skladu sa Zakonom o tužilaštvima Republike Srpske, nadziru i pomažu u radu ovim tužiocima. U radu na ovom predmetu uključen sam lično i ja, kao glavni tužilac, ali i moj prvi zamjenik.

Svi dokazi koji su prikupljeni od strane ovlaštenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i koji su dostavljeni uz izvještaj su zakoniti i pribavljenu su u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. Prema tome, rad na ovom predmetu odvija se timski.

Do sada su sprovedene brojne istražne radnje: saslušanja svjedoka, poligrafisanja, provjeravanje alibija, rekonstrukcije, vještačenja itd. Nakon pristizanja nalaza vještaka medicinske struke iz Zagreba o povredama i načinu povređivanja Davida Dragičevića, tužilaštvo je došlo u poziciju da donese tužilačku odluku. 

U dosadašnjem postupku prikupljanja dokaza, sa sigurnošću smo utvrdili sljedeće:

- David Dragičević, nije otet, zarobljen i zlostavljan. Za ovo ne postoji niti jedna indicija, osnov sumnje niti dokaz. Ovakav zaključak temelji se na nalazu vještaka medicinske struke, iz kojeg ne proizilazi postojanje bilo kakvih povreda koje bi ukazivale na otmicu, vezivanje, silovanje oštećenog i slično. Ovo činjenično stanje suprotno je tvrdnjama oštećenog oca i dijela javnosti koja stalno potencira da je lice oteto i držano u zarobljeništvu, a onda likvidirano.

- David Dragičević nije pretučen šipkama, palicama, od strane veće skupine ljudi, kako takođe tvrde oštećeni i dio javnosti. Ovo stanovište potvrđuje logički i činjenica da su na tijelu pronađene samo lake tjelesne povrede, bez bilo kakvih lomova. 

- U tijelu Davida Dragičevića pronađeno je prisustvo alkohola u količini od 1,58 promila, prema nalazu KTC Banjaluka, a prema nalazu VMA iz Beograda 130 promila u krvi, a 2,59 promila u urinu.

- Na tamelju nalaza vještaka medicinske struke (Karan Željke, Milosavljević Ivice, kao i tima vještaka iz Zagreba), utvrđeno je, da je do utopljenja došlo upravo 18.3.2018. godine, i da je leš proveo u vodi do 24.3.2018. godine, kada je pronađen u rijeci Crkvena.

- Na osnovu izvještaja o rezultatima toksikološko-hemijske analize izvršene od strane Odjeljenja za toksikološku hemiju, Centra za kontrolu trovanja VMA u Beogradu, uvrđeno je da u krvi i urinu oštećenog Davida Dragičevića nije dokazano prisustvo opojnih droga (u izvještaju su detaljno pobrojani opijati na koje su testirani krv i urin oštećenog). 

- David Dragičević zadobio je lake tjelesne povrede, koje su verifikovane na prednjoj strani tijela a ni jedne tjelesne povrede nema na leđima. Prema mišljenju vještaka medicinske struke iste su mogle nastati upravo padom tijela niz teren koji je popločan kamenom, a to je upravo lijeva strana korita rijeke Crkvena. Ljekari dozvoljavaju mogućnost da su povrede na usnama, krvni podliv desne šake i potkoljenice mogli nastati od udaraca. 

- Ljekari su isključili mogućnost da je tijelo Davida Dragičevića palo sa mosta direktno u vodu bez kontakta sa preprekama, već upravo padom i klizanjem niz strminu (kameni dio obale). 

- Smrt Davida Dragičevića nastupila je utapanjem u vodi (rječica Crkvena). 

- Sa velikim stepenom vjerovatnoće utvrdili smo putanju kretanja Davida Dragičevića, u toku noći iz grada ka mjestu gdje se dogodio kritični događaj.

- Provođenjem dodatnih istražnih radnji, došli smo do osnova sumnje (najniži stepen vjerovatnoće) da je do utopljenja i dospijeća Davida Dragičevića u rječicu došlo na način kako smo definisali u naredbi o sprovođenju istrage zbog krivičnog djela Ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. istog zakona. Naime, na osnovu rezultata do sada provedenih istražnih radnji utvrđeno je postojanje osnova sumnje da je dana 18.3.2018.godine, oko 4.00 časa, u Banjaluci, u Ulici Velibora Јanjetovića Јanje, u blizini obale rijeke Crkvene, došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između oštećenog i osumnjičenih ( dva ili tri za sada nepoznata izvršioca) kojom prilikom je oštećeni Dragičević David plašeći se za svoj život, bježao od izvršilaca i pao niz strmu obalu rijeke Crkvene, visine oko 4,5 metra, u nabujalu rijeku Crkvenu ili su ga izvršioci sa iste obale gurnuli u rijeku Crkvenu, da bi u kratkom vremenskom periodu nakon dospijeća u vodu, kod oštećenog nastupila smrt usljed utopljenja u vodi, a leš oštećenog je dana 24.3.2018. godine, pronađen u rijeci Crkvena u neposrednoj blizini ušća u rijeku Vrbas. Prema tome, tužilaštvo u daljem radu nastavlja istragu radi rasvjetljavanja i utvrđivanja činjenica u vezi gore opisane izreke naredbe o sprovođenju istrage.

Prilikom donošenja tužilačke odluke-naredbe o sprovođenju istrage, iskazana je potpuna saglasnost svih tužilaca uključenih u radu na ovom predmetu. Kao rukovodilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, ovom prilikom obavještavam javnost, da smo postupajući tužilac i ja, dobili putem e-maila u dva navrata prijeteće poruke. To smo dostavili Republičkom tužilaštvu Republike Srpske- Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, na provjere i istragu.

Iz svih dešavanja u javnosti vidljivo je da tužilaštvo radi pod velikim pritiskom. U javnosti se od strane pojednih medija i grupa pojedinih građana, iznose neistine u vezi sa ovim događajem, sa ciljem da se kriminalizuju državne institucije i to prvenstveno Tužilaštvo i MUP Republike Srpske, te da određene grupacije time žele da postignu svoj politički rejting pred izbore.

Kao glavni tužilac u više navrata primao sam na razgovor oštećenog oca Davida Dragičevića i njegova dva advokata, jer je uobičajeno u praksi da oštećeni sarađuju sa tužilaštvom, kao organom krivičnog gonjenja. Međutim, oni protiv nas tužilaca i drugih radnika MUP-a Republike Srpske, podnose krivične prijave i u javnosti nas kvalifikuju kao saučesnike u ubistvu, što ne možemo da razumijemo i shvatimo.

Tužilaštvo će i dalje nastaviti rad na ovom predmetu u skladu sa svojim ovlaštenjima koja se temelje na Zakonu o tužilaštvu Republike Srpske, Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske i Krivičnom zakoniku Republike Srpske, s napomenom, da iza ove odluke - naredbe, stoji Okružno javno tužilaštvo Banjaluka i Republičko tužilaštvo Republike Srpske, kojima jedino odgovaramo za svoj rad kao i Visokom sudskom tužilačkom savjetu BiH.

Povezane vijesti:

Istraga protiv više lica zbog osnova sumnje za ubistvo Dragičevića