latinica  ћирилица
15/12/2018 |  17:04 ⇒ 20:34 | Autor: RTRS

Vlada Srpske o uslovima za otkup potraživanja fabrike Birač

Vlada Republike Srpske je, vodeći računa o značaju i razvoju proizvodnje koju ostvaruje "Birač" iz Zvornika i o 1.500 zaposlenih radnika, zatražila od potencijalnih kupaca da do 31. decembra jasno definišu instrumente obezbjeđenja i garancije da će svoje obaveze izvršiti u tačno određenim rokovima i uslovima.

Vlada Srpske je u prethodnom periodu dobila ponude od četiri kompanije zainteresovane za otkup potraživanja Republike Srpske i ostalih javnih institucija u stečajnom postupku privrednog društva "Birač" u stečaju, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću poslije današnje posebne sjednice na kojoj su razmatrani odgovori potencijalnih kupaca potraživanja privrednog društva "Birač" u stečaju.

U saopštenju se navodi da su ponude stigle od kompanija Batagon internešnel AG, ZUG Švajcarska, Metal investments limited London, "MG Mind" Mrkonjić Grad i "Pavgord" Foča, te da je kompanija "Metal investments limited" povukla svoju ponudu nakon što je Vlada poslije jučerašnje sjednice dostavila zaključke.

Vlada Republike Srpske na jučerašnjoj redovnoj sjednici razmatrala je Informaciju o ponudama za prenos potraživanja Republike Srpske i ostalih javnih institucija u stečajnom postupku privrednog društva "Birač" u stečaju.

Vlada je zaključkom, koji je donesen juče na sjednici, zatražila da se budući primalac potraživanja obaveže na zabranu otuđenja potraživanja Republike Srpske i ostalih javnih institucija u iznosu utvrđenom unosom u tabelu, u svemu sa navedenom visinom potraživanja i obimom prava, u periodu od 10 godina od dana zaključenja ugovora o prenosu potraživanja.

Zatraženo je i da se budući primalac potraživanja obaveže na investiranje u iznosu od minimalno 50 miliona evra u tehnološki razvoj fabrike u period do pet godina od dana zaključenja ugovora o prenosu potraživanja, kao i na poštovanje postojećeg ugovornog odnosa i zabranu prijevremenog raskidanja ugovora o isporuci rude zaključenog između Kompanije "Boksit" iz Milića i privrednog društva "Alumina" iz Zvornika kao 100 odsto zavisnog društva stečajnog dužnika "Birač" u stečaju.

Vlada je zaključkom zatražila i da se budući primalac potraživanja obaveže da će zadržati postojeći broj zaposlenih radnika sa tendencijom povećanja broja zaposlenih realizacijom novih investicija u period od pet godina od dana zaključenja ugovora o prenosu potraživanja.

Vlada Republike Srpske očekuje od javnih institucija koje imaju priznata i utvrđena potraživanja u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika "Birač" da odmah po donošenju odluke Vlade o izboru najpovoljnije ponude, pristupe potpisivanju Ugovora o prenosu potraživanja u ime svojih institucija.

Ugovor o prenosu potraživanja navedene institucije dužne su zaključiti u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Vlade Republike Srpske o izboru najpovoljnije ponude.

Nacrt ugovora o prenosu potraživanja biće dostavljen na mišljenje Pravobranilaštvu Republike Srpske, a konačan tekst ugovora o prenosu potraživanja biće notarski ovjeren.

Vlada Republike Srpske od budućeg primaoca potraživanja očekuje da u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o prenosu potraživanja riješi problem "Energolinije" u stečaju Zvornik na način da Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske u cjelosti izmiri evidentirana potraživanja banke prema stečajnom dužniku "Energolinija" Zvornik.

Vlada smatra neophodnim da budući primalac potraživanja urgentno riješi sve otvorene postupke evidentirane kod stečajnog upravnika i postupajućeg suda, kao i one nastale u postupcima pred redovnim sudovima u vezi stečajnog dužnika "Birač".

U saopštenju se ističe da Vlada očekuje od budućeg primaoca potraživanja da ulaže u Olimpijski centar "Јahorina" kako bi putem rekonstrukcije obezbjedio dovođenje renomiranog hotelskog lanca i podizanje standarada hotela na najviši nivo međunarodno priznatog standarda.

Vlada Republike Srpske od budućeg primaoca potraživanja očekuje da investira u bankarski sektor Republike Srpske.

Vlada Srpske obavezuje budućeg primaoca potraživanja da u roku od jedne godine od dana zaključenja ugovora o prenosu potraživanja ponudi tehnološki i finansijski osnov za rješenje problema "crvenog mulja" u Fabrici glinice "Birač" u stečaju, kao i da ga riješi u skladu sa projektnom dinamikom.

Vlada Republike Srpske, kako se dalje navodi, očekuje od budućeg primaoca potraživanja da Republici Srpskoj, tačnije nadležnom javnom preduzeću, odobri korištenje kreditnih sredstava za izgradnju brze ceste Zvornik-Milići-Vlasenica-Han Pijesak-Sokolac-Istočno Sarajevo u iznosu od 100 miliona evra.

"Vlada Republike Srpske donijeće posebnu odluku u vezi iskazane ponude", navodi se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske smatra da je neispunjavanje bilo koje od obaveza budućeg primaoca potraživanja iz ovog zaključka stavlja van snage ovaj zaključak, a sredstva uložena od strane budućeg primaoca potraživanja do tada, Vlada Republike Srpske neće biti u obavezi da vrati.

U saopštenju se dodaje da Vlada očekuje da će postupajući sud u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika "Birač" iz Zvornika okončati stečajni postupak do kraja marta 2019. godine, u skladu sa Zakonom o stečaju.

Pravobranilaštvo Republike Srpske je mišljenja da su dostavljene ponude u skladu sa važećim materijalno-pravnim propisima i da se može izvršiti prodaja potraživanja Republike Srpske, cijeneći ponude u cjelosti, napominju se u saopštenju Biroa Vlade za odnose s javnošću.