X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
Tvoje lice zvuči poznato
16/05/2019 |  13:10 ⇒ 13:39 | Izvor: RTRS

Vlada Srpske utvrdila Prijedlog zakona o socijalnom stanovanju Srpske

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske.
Vlada - sjednica -
Vlada - sjednica

Ovim zakonom uređuje se sistem socijalnog stanovanja, nosioci realizacije socijalnog stanovanja, korisnici prava na socijalno stanovanje, opšti i posebni uslovi, postupak i način dodjele, upravljanje, održavanje, svojina i raspolaganje stambenim jedinicama, zakupnina i obaveze plaćanja, izvori finansiranja izgradnje i obezbjeđivanja stambenih jedinica za socijalno stanovanje, nadzor i druga pitanja od značaja za socijalno stanovanje u Republici Srpskoj.

Zakonom je definisano da se stambeno zbrinjavanje u smislu socijalnog stanovanja obezbjeđuje dodjelom stambene jedinice u neprofitni zakup na određeno vrijeme uz sigurnost korištenja, dok traju potrebe za stambenim zbrinjavanjem i uz ispunjenost opštih i posebnih uslova, utvrđenih ovim zakonom.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o pečatima organa i institucija Republike Srpske. Ovim zakonom uređuju se namjena, sadržaj, oblik, čuvanje, upotreba i izrada pečata koje u vršenju poslova iz svoje nadležnosti koriste organi i institucije Republike Srpske. Važeći Zakon o pečatu donesen je 1992. godine i od donošenja dva puta je mijenjan i dopunjavan, 2001. i 2007. godine. S tim u vezi, bilo je neophodno pristupiti donošenju novog zakona u cilju usklađivanja sa novim sistemskim propisima Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju, radi usaglašavanja određenih odredbi sa Ustavom Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi veće zaštite korisnika osiguranja i investitora u ovoj oblasti putem dogradnje korporativnog upravljanja i jačanja osnovnog kapitala društava za osiguranje, kao i pooštravanja nadzora nad radom društava za osiguranje.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi prilagođavanja poslovnih aktivnosti Garantnog fonda potrebama i uslovima tržišta s ciljem jačanja konkurentnosti privrednih društava, koja bi se ostvarila putem poboljšanja pristupa finansijskim sredstvima.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima. Primjenom Zakona u prethodnom periodu uočene su određene neusklađenosti tehničke prirode, te je Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske podnijela Ministarstvu finansija, kao obrađivaču Zakona, inicijativu za izmjene i dopune Zakona. Takođe, i Udruženje društava za upravljanje investicionim fondovima dostavilo je prijedloge za izmjene i dopune Zakona. Imajući u vidu navedeno, kao i potrebu daljeg usklađivanja sa relevantnim direktivama Evropske unije, Ministarstvo finansija je uzelo u obzir dostavljene prijedloge i sugestije i pripremilo tekst Nacrta izmjena i dopuna Zakona.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju. Razlozi za donošenje izmjena i dopuna ovog Zakona su prije svega terminološke prirode. Novom organizacijom republičkih organa uprave Republike Srpske, odnosno donošenjem novog Zakona o republičkoj upravi, Ministarstvo nauke i tehnologije transformisalo se u Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, te je potrebno izvršiti izmjenu naziva Ministarstva u tekstu Zakona. Primjenom Zakona uočen je problem nedostatka podrške razvoju inovativnog preduzetništva. Da bi se stvorile pretpostavke za dostizanje zacrtanih strateških ciljeva u oblasti nauke i tehnologije, bilo je potrebno pronaći nova rješenja. S obzirom na značaj i potencijal inovativnog preduzetništva, bilo je neophodno izmjenama Zakona utvrditi mjerila za ostvarivanje i finansiranje programa inovativnog preduzetništva i novih tehnologija. Republika Srpska, prepoznajući značaj inovativnog preduzetništva i novih tehnologija, boljim pravnim rješenjima daje mogućnost da se stvara snažnija veza između nauke i informacionih tehnologija, povoljnija klima za mlade ljude i buduće preduzetnike.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu. Osnovni razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske posljedica su nove organizacije republičkih organa uprave Republike Srpske i terminološke su prirode. Donošenjem novog Zakona o republičkoj upravi Ministarstvo nauke i tehnologije se transformisalo u Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, te je bilo neophodno izmjenu naziva Ministarstva evidentirati i u zakonima u kojima se Ministarstvo spominje.

Pored navedenog, dopunom Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske utvrđuju se pravna i normativna rješenja za uvođenje elektronske preporučene dostave. Uvođenjem elektronske preporučene dostave bolje se reguliše oblast elektronske razmjene podataka, a proširuje se i spektar usluga koje certifikaciona tijela nude svojim korisnicima.

Vlada Republike Srpske usvojila je Nacrt strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj za period 2019 - 2023. godine - Preuzimanje i primjena pravne tekovine Evropske unije u oblasti Slobodnog kretanja robe, sa Akcionim planom za realizaciju Strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj za period 2019 - 2023. godine. Donošenjem Strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj za period 2019 - 2023. godine definisaće se ciljevi i naredni koraci za sveobuhvatan razvoj svih elemenata infrastrukture kvaliteta u Republici Srpskoj u narednih pet godina i, što je najvažnije, aktivnosti na preuzimanju pravne tekovine i pratećih principa EU iz oblasti Poglavlja 1 EU i praćenje primjene, zbog čega ovaj dokument ima podnaslov: “Preuzimanje i primjena pravne tekovine Evropske unije u oblasti Clobodnog kretanja robe“.

Važno je istaći da Strategija utvrđuje prioritete razvoja i naredne korake većeg broja nadležnih institucija u Republici Srpskoj, prije svega, u skladu sa potrebama domaće privrede i tržišta, potrebama zaštite potrošača i aktuelnih trendova razvoja infastrukture kvaliteta u Evropi i svijetu, dok su usluge u Strategiji obuhvaćene samo u kontekstu bezbjednosti proizvoda koji se isporučuje na tržište kao dio određene usluge i pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacionog društva (kako definiše EU Direktiva 2015/1535). Dostizanjem ciljeva utvrđenih ovim dokumentom, privreda Republike Srpske i privreda cijele BiH će biti u poziciji da postanu aktivan i konkurentan učesnik na regionalnom, evropskom i svjetskom tržištu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine. Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 2,784.0 miliona KM, što predstavlja ostvarenje od 100% u odnosu na rebalansom budžeta planirani iznos za 2018. godinu. Prihodi od direktnih poreza koje Republika Srpska prikuplja preko vlastitih računa ostvareni su u iznosu od 1,268.8 miliona KM, što predstavlja 100% u odnosu na plan za 2018. godinu. Indirektni porezi ostvareni su u ukupnom iznosu od 1,299.0 miliona KM što predstavlja 100% u odnosu na plan za 2018. godinu. Neporeski prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 208.7 miliona KM, što predstavlja 105% u odnosu na plan za 2018. godinu.

Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u 2018. godini su iskazani u iznosu od 2,639.0 miliona KM što predstavlja izvršenje od 100% u odnosu na rebalansom budžeta planirani iznos za 2018. godinu. Primici od finansijske imovine u 2018. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 163.1 milion KM, što predstavlja 100% u odnosu na rebalansom budžeta planirani iznos za 2018. godine. Primici od zaduživanja u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 503.3 miliona KM. Ino-dug je redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 344.9 miliona KM. Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 510.9 miliona KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2018.godinu i Informaciju o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj u 2018. godini i prva četiri mjeseca 2019. godine i uputiće ih na razmatranje Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju realokacije sredstava budžetske rezerve u iznosu od 1.000.000,00 KM, Republičkom sekretarijatu za vjere za radove na Srpsko-ruskom hramu u Banjoj Luci, kao i Rješenje o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve, u iznosu od 200.000,00 KM, Republičkom sekretarijatu za vjere za nastavak radova na Sabornom Hramu Svete Trojice u Mostaru.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na raspodjelu sredstava granta za izgradnju i održavanje spomenika, spomen obilježja i vojničkih grobalja vezanih za antifašističku i oslobodilačku borbu tokom 20-tog vijeka i Odbrambeno-otadžbinski rat Republike Srpske u 2019. godini, u iznosu od 250.000 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na raspodjelu sredstava granta za realizaciju programskih aktivnosti u 2019. godini nevladinih organizacija/udruženja proizišlih iz antifašističke i oslobodilačke borbe tokom 20. vijeka i Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u iznosu od 250.000 KM.