X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
13/06/2019 |  12:58 ⇒ 14:52 | Izvor: SRNA

Zajednički ciljevi Srpske i Srbije prema srpskoj dijaspori

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o saradnji u oblasti obrazovanja s ciljem ispunjavanja zajedničkih ciljeva Srpske i Srbije prema srpskoj dijaspori, a Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske predložilo je potpisivanje još jednog sporazuma o toj saradnji.
Sjednica Vlade Srpske - Foto: RTRS
Sjednica Vlade SrpskeFoto: RTRS

Tekst sporazuma odnosi se na saradnju koju će dva ministarstva zajednički ostvarivati u radu na njegovanju i očuvanju srpskog jezika Srba u dijaspori, izradi programa nacionalne grupe predmeta za dijasporu i zajedničkih udžbenika, organizovanju dopunskog obrazovanja učenika u dijaspori radi unapređivanja vaspitno-obrazovnog rada, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Saradnja će se odnositi i na realizovanje zajedničkih projekta na zaštiti srpskog jezika i očuvanju ćiriličkog pisma, izradu zajedničkog nastavnog plana i programa i zajedničkih udžbenika, omogućavanje zajedničkog korišćenja svih kapaciteta u promovisanju srpskog jezika, omogućavanje programa učenja srpskog jezika za Srbe u dijaspori, djelovanje na očuvanju i razvoju srpskog nacionalnog jezičkog i kulturnog identiteta.

Biće organizovane i ljetne škole za djecu iz dijaspore u Srbiji i Republici Srpskoj, učešće učenika iz dijaspore na manifestacijama koje organizuju strane potpisnice, povezivanje obrazovnih institucija i pojedinaca i obezbjeđivanje nastavnog kadra, udžbenika i knjiga.

U ŠKOLAMA SRPSKE USKORO IZUČAVANjE KINESKOG ЈEZIKA

U školama u Republici Srpskoj ubuduće će se izučavati kineski jezik, odlučila je danas Vlada Srpske.

STUDENTSKE ŠKOLARINE OD 440 KM DO 1.500 KM

Školarine za najveći broj redovnih studenata koji sufinansiraju školovanje u prvom ciklusu studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj za akademsku 2019/2020. godinu iznose od 440 KM do 660 KM, a u drugom ciklusu 880 KM, odlučila je Vlada Srpske.

USVOЈEN PROGRAM RAZVOЈA ЈAVNE UPRAVE

Vlada Srpske dala je saglasnost na Program razvoja javne uprave za period 2019-2023. godine.

Vlada je zadužila nadležne organe uprave da sačine svoje akcione planove u kojim će biti sadržani nosioci aktivnosti, rokovi i način izvršenja, kao i potrebna sredstva za izvršenje mjera predviđenih ovim programom, uz uvažavanje trogodišnjeg ciklusa budžetskog planiranja Republike Srpske.

Planovi organa uprave treba da budu usklađeni sa budžetom Republike Srpske za svaku godinu trajanja Programa.

RAZVRSTAVANjE U DRVNOЈ INDUSTRIЈI PREMA STEPENU PRERADE

Vlada Srpske prihvatila je informaciju o razvrstavanju privrednih subjekata iz oblasti drvne industrije prema stepenu prerade.

Ministarstvo privrede i preduzetništva je zaduženo da donese rješenje o utvrđivanju uslova i kriterijuma za razvrstavanje i da imenuje komisiju koja će uraditi listu finalnih i polufinalnih drvoprerađivača i kontinuirano vršiti razvrstavanje u ove grupe.

U komisiju će biti imenovani predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preduzeća "Šume Republike Srpske" i Privredne komore Srpske.

PRESTANAK VAŽENjA ODLUKE O VISINI TAKSE ZA DRŽANjE PASA

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o prestanku važenja odluke o visini takse za držanje pasa, s ciljem rasterećenja vlasnika životinja, odnosno smanjenje opterećenja na minimum u Registru poreskih i neporeskih davanja.

Razlog za donošenje ove odluke zasniva se i na analizi realizacije ove mjere, s obzirom na to da naplatu vrše ovlašćene veterinarske organizacije koje u skladu sa Zakonom o veterinarstvu u Srpskoj i podzakonskim aktima sprovode sve mjere zdravstvene zaštite životinja koje u jednom dijelu finansiraju i sami vlasnici životinja.

Odluka je donesena u vezi sa zaključkom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-730/19 od 14. marta godine.