X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
S ljubavlju hrabrim srcima baner
11/07/2019 |  15:41 ⇒ 17:46 | Izvor: SRNA

Bez saglasnosti na sporazum EU i BiH o finansiranju aktivnosti za prošlu godinu

Vlada Republike Srpske saopštila je danas da nije saglasna sa Sporazumom o finansiranju državnog programa aktivnosti za BiH za prošlu godinu između EU, koju predstavlja Evropska komisija, i BiH, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara.
Vlada RS - sjednica -
Vlada RS - sjednica

Vlada je istakla da nije saglasna sa Sporazumom, imajući u vidu da su u procesu izrade akcionih dokumenata za 2018. godinu uočena značajna proceduralna odstupanja od odredbi odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH.

Nisu u potpunosti uvažavani stavovi nadležnih institucija Srpske u procesu izrade pojedinih akcionih dokumenata koji čine sastavni dio Sporazuma, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

U saopštenju se ističe da Vlada ne prihvata bilo kakve aktivnosti koje bi proizilazile iz akcionih dokumenata za IPA dva za 2018. godinu, a koje nisu u skladu sa ustavnim rješenjima u BiH, te sa kojima se nisu saglasile nadležne institucije Republike Srpske.

- Vlada zahtijeva da se sve buduće aktivnosti u vezi sa programiranjem državnih paketa IPA vrše isključivo kroz radna tijela uspostavljena sistemom koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, pri čemu je neophodno i neizostavno pravovremeno učešće svih relevantnih institucija iz Srpske u procesu programiranja putem radnih tijela formiranih u okviru navedenog sistema, kako bi se omogućilo efikasno provođenje projekata u budućem periodu - navedeno je u saopštenju.

Vlada, koja je danas usvojila informaciju o Sporazumu, zadužila je Ministarstvo finansija da u koordinaciji sa Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavijesti Ministarstvo finansija i trezora BiH o ovom zaključku.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o ličnom imenu kojim se uređuje pojam, način određivanja, korišćenja i promjene ličnog imena državljana Republike Srpske i BiH.

Važeći Zakon o ličnom imenu usvojila je Narodna skupština Republike Srpske, na sjednici održanoj 30. decembra 1993. godine, s tim da je u manjem obimu mijenjan 2000. godine.

Najznačajnija novina u odnosu na važeći Zakon sadržana je u tome što je utvrđeno da se ovaj zakon odnosi na lica koja posjeduju državljanstvo Republike Srpske i BiH i upisana su u matične knjige rođenih u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas i Nacrt zakona o izmjenama o dopunama Zakona o štrajku zbog donošenja novog Zakona o radu, koji je opšti propis u ovoj oblasti.

- S obzirom na to da Zakon o radu više ne poznaje pojam "većinski reprezentativni" sindikat i udruženje poslodavaca organizovanih na nivou Republike Srpske, već su ovim zakonom, pored ostalog, propisani uslovi za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i poslodavaca na nivou Republike, bilo je neophodno uskladiti ovaj zakon sa Zakonom o radu - pojašnjeno je u saopštenju.

U saopštenju je navedeno da je potrebno uskladiti odredbe Zakona o štrajku sa novim pravnim institutima propisanim Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova, kojim se uređuje postupak mirnog rješavanja interesnih i pravnih kolektivnih radnih sporova.

Vlada Srpske usvojila je informaciju o aktivnostima na izradi Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2020. do 2022. godine i koordinaciji aktivnosti vezanih za pripremu Programa ekonomskih reformi BiH za period od 2020. do 2022. godine.

Vlada Republike Srpske dala je danas saglasnost na plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta za period od 1. januara do 30. septembra u iznosu od 560.501 KM, od čega je za subvenciju kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova planirano 231.506 KM.

Tekući grantovi sportskim organizacijama planirani su u iznosu od 149.798 KM.

Za tekuće grantove za realizaciju programa definisanih Omladinskom politikom Srpske i projekata za unapređenje i razvoj omladinskog organizovanja planirane su 41.262 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Tekući grantovi neprofitnim udruženjima i organizacijama za afirmaciju porodice iznose 18.654 KM, za projekte podrške međunarodne saradnje i mobilnosti mladih 12.256 KM, tekući grantovi mladima i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama iznose 6.809 KM, a isto toliko i tekući grantovi za podršku aktivnostima i projektima za unapređenje i razvoj volontiranja.

Tekući grantovi sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u Srpskoj planirani su u iznosu od 11.575 KM, tekući grantovi za finansiranje sportskih klubova i sportskih manifestacija u Brčko distriktu u iznosu 17.022 KM, tekući grantovi za nacionalna sportska priznanja Srpske u iznosu 32.683 KM, tekući grantovi vrhunskim i perspektivnim sportistima u Srpskoj u iznosu 23.150 KM, te tekući grantovi udruženjima od javnog interesa 6.250 KM.

Za tekuće grantove javnim ustanovama i ustanovama obrazovanja za realizaciju omladinskih projekata planirane su 2.723 KM.

Vlada za realizaciju ove odluke zadužuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Ministarstvo finansija.

Vlada je dala i saglasnost na plan utroška sredstava za osnovne škole za period od 1. januara do 30. septembra u iznosu od 815.656 KM, od čega za izdatke za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata 509.758 KM, te za izdatke za nabavku postrojenja i opreme 305.898 KM.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila informaciju o projektu "Održivi povratak i integracija raseljenih osoba i izbjeglica u BiH, Crnoj Gori i Srbiji".

Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije, rješavajući stambene i druge probleme raseljenih lica, izbjeglica i povratnika realizuje Regionalni program stambenog zbrinjavanja /RSP/ koji se finansira iz donatorskih sredstava.

Programom je predviđeno da se posebna pažnja posveti stambenom zbrinjavanju, useljivosti i ekonomskoj održivosti korisnika za šta je angažovan CRS /Catholic Releif Services/.

U protekle tri godine su kroz ovaj projekat, kao i projekat komplementarne podrške RSP‐u koji je podržan od švajcarske Vlade, obuhvaćene 42 opštine, a podržana su ukupno 433 korisnika RSP‐a.

Cilj projekta "Održivi povratak i integracija raseljenih osoba i izbjeglica u BiH" je nastavak uspješnog povratka ili integracije korisnika Regionalnog stambenog projekta u 12 ciljnih opština, na način da je uspostavljena njihova ekonomska održivost i obezbijeđen model socijalnog stanovanja.

Republički sekretarijat će da udruži sredstva sa CRS-om u okviru ovog projekta za realizaciju ovog cilja treće komponente u iznosu od 30.000 KM, pri čemu ukupna vrijednost projekta u ovoj godini iznosi 609.909 KM, od čega Kancelarija za populaciju, izbjeglice i migracije Vlade SAD učestvuje sa 515.614 KM, a CRS sa 64.295 KM.