X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
Obavijest
09/10/2019 |  09:52 ⇒ 20:15 | Izvor: RTRS

NSRS razmotrila set finansijskih izvještaja

Narodna skupština Republike Srpske razmatrila je večeras i Izvještaj o o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2018. godine;

20.00 - Nastavak sjednice zakazan je sutra u 10.00, a poslanici će raspravljati o izvještaje o radu u prošloj godini Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Srpske i Komisije za žalbe.

19.50 - Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske u prošloj godini ostvario je ukupne prihode od naknada u iznosu od 4.850.434 KM i imao rashode od 4.605.235 KM, navodi se u izvještaju o izvršenju plana rada i finansijskog plana u prošloj godini.

19.45 - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je izvještaj Garantnog fonda Republike Srpske o poslovanju za 2018. godinu u kojem se navodi da je lani odobreno i izdato 28 garancija od 3.192.978 KM, čime je podržano 8.822.900 KM kreditnih plasmana sa procentom podrške od 36,19 odsto.

Direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoje Krčmar rekao je u završnoj riječi o ovom izvještaju u Narodnoj skupštini da je postojanje tog fonda odličan projekat i da to treba podržati, iako su se problemi sa investiranim sredstvima javili kada su u Bobar banci i Banci Srpske pokrenuti stečaji.

Poslanik SNSD-a Dušica Šolaja je tokom ranije skupštinske rasprave o ovoj tački dnevnog reda rekla da bi trebalo više raditi na informisanju i edukovanju fizičkih i pravnih lica iz cijele Srpske kada je riječ o ispunjavanju kriterijuma Fonda za dobijanje garancija.

Šef Kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić rekao je da je rukovodstvo Fonda, s obzirom na loše rezultate i previsoke troškove koji stižu na naplatu građanima, trebalo davno da podnese ostavku.

Njegov stranački kolega Nedeljko Glamočak je rekao da će SDS predložiti zaključak u kojem Narodna skupština zadužuje Vladu da se zbog nesavjesnog poslovanja i neostvarene namjene u podršci razvoju preduzetništva pokrene postupak gašenja Garantnog fonda.

Poslanik SNSD-a Ilija Tamindžija je odbacio optužbe opozicije da je vlast, kako su naveli, dozvolila uništenje Garantnog fonda.

19.30 - Direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoje Krčmar rekao je da je fond lani odobrio i izdao 28 garancija u ukupnom iznosu od 3.192.978 KM i time podržao 8.822.900 KM kreditnih plasmana sa procentom podrške od 36,19 odsto.

Obrazlažući izvještaj tog fonda o poslovanju za 2018. godinu, Krčmar je rekao da su na dan 31. decembar prošle godine ukupno bile aktivne 72 garancije u nominalnom iznosu od 10.588.965 KM, dok su obaveze po aktivnim garancijama iznosile 7.642.420 KM.

- Van snage je do 31. decembra 2018. godine ukupno stavljeno 14 garancija čiji je ukupan iznos 3.055.685 KM, a bilo je podržano ukupno 7.156.370 KM kreditnih plasmana - naveo je Krčmar.

U izvještaju se napominje da je ukupan prihod Fonda u 2018. godini 925.458 KM i manji je za 44,4 odsto od plana.

- Ukupni rashodi iznose 6.661.327 KM i njihov enorman rast je prouzrokovan rezultatom procjene potraživanja u Bobar banci u stečaju i Banci Srpske u stečaju na dan 31. decembar 2018. godine, koju je obavio ovlašteni procjenitelj - navodi se u izvještaju.

Uz napomenu da je ovaj fond poslovnu 2018. godinu završio sa negativnim finansijskim rezultatom od 5.735.869 KM, u izvještaju se ističe da troškovi funkcionisanja iznose 1.188.102 KM ili 17,84 odsto ukupnih rashoda, te da su manji od planiranih za 38.805 KM ili za 3,1 odsto.

U tom dokumentu se navodi i da je zaključno sa krajem 2018. godine Fond odobrio i izdao ukupno 142 garancije u ukupnom iznosu od 29.281.736 KM, od čega je 68 garancija aktivno.

U periodu od osnivanja Fonda do dana izvještavanja podržano je 92,6 miliona KM kreditnih sredstava, navodi se u izvještaju i konstatuje da je opredjeljenje Fonda bilo da se obuhvati veći broj manjih plasmana i garancija u oblasti preduzetništva, poljoprivrede, malih i srednjih preduzeća.

18.10 - Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske suočavala se u prošloj godini sa velikim izazovima koji se tiču unapređenja regulatornog okvira energetskog sektora, s ciljem da u tržišnim uslovima bude obezbijeđena sigurnost snabdijevanja energijom i održivi razvoj, navodi se u izvještaju o radu ove komisije u 2018. godini.

U izvještaju, koji je razmotrila Narodna skupština Republike Srpske, ističe se da je Regulatorna komisija u prošloj godini održala 34 redovne sjednice na kojima su donesene odluke, saglasnosti, rješenja i druga akta iz djelokruga rada - izdavanja i oduzimanja dozvola, uspostavljanja nadzora tržišta energije, zaštite kupaca, regulacije cijena, obnovljivih izvora energije i drugih poslova iz nadležnosti Komisije.

Znatan segment rada odnosio se na aktivnosti koje prate proces otvaranja i razvoja tržišta električne energije.

Јedan od osnovnih ciljeva u ovom procesu jeste uspostavljanje prava kupcima na izbor snabdjevača električnom energijom i obratno, omogućavanje jasnih, javnih i nepristrasnih uslova pod kojima snabdjevači vrše djelatnost snabdijevanja kupaca električnom energijom ili prirodnim gasom.

- Ono što je značajno u sektoru prirodnog gasa jeste donošenje novog Zakona o gasu koji je usklađen sa Trećim energetskim paketom, te su istovremeno i aktivnosti Regulatorne komisije u tom pogledu bile najvećim dijelom usmjerene na izradu odgovarajućih podzakonskih akata - navodi se u izvještaju.

Poslaničke rasprave o izvještaju nije bilo.

17.35 - NSRS razmotrila je Izvještaj o poslovanju IRB i fondova za 2018. godinu sa Izvještajem nezavisnog spoljnog revizora u kojem se navodi da su ta banka i fondovi kojima upravlja lani ostvarili ukupnu neto dobit od 20,8 miliona KM.

Direktorka IRB Snežana Vujnić je u završnoj riječi rekla da je ta banka, u skladu sa definisanim strateškim pravcima i prioritetima u radu, i u 2018. godini bila usmjerena ka održavanju i podsticanju ukupnog društvenog i ekonomskog rasta i razvoja, te očuvanju socijalne stabilnosti Srpske.

Ona je rekla da je domaća privredna aktivnost kontinuirano stimulisana kroz kreditne i plasmane u hartije od vrijednosti, dok je IRB, putem stambenih kredita, značajno doprinijela ispunjenju socijalnih ciljeva i prioriteta.

Vujnićeva je rekla da je do kraja septembra 2019. godine plasirano više od 2,4 milijarde KM, od čega više od 1,9 milijardi KM čine kreditni plasmani, dok je 510 miliona KM realizovano kroz ulaganja u hartije od vrijednosti emitenata iz Srpske.

- Sa stanjem na dan 30. mart, kreditni plasmani IRB domaćoj privredi činili su 14,7 odsto ukupnih kredita bankarskog sektora Srpske, što je za 8,7 odsto više u poređenju sa njihovim učešćem na kraju 2008. godine - rekla je Vujnićeva.

Ona je dodala da je kreditnim plasmanima Banke, prema izjavama njihovih korisnika, omogućeno održavanje 54.000 postojećih i otvaranje 5.000 novih radnih mjesta.

17.00 - Nastavljeno je zasjedanje Narodne skupštine Srpske.

15.00 - U Narodnoj skupštini data je redovna pauza do 17.00 časova.

14.55 - Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i fondovi kojima upravlja su u prošloj godini ostvarili ukupnu neto dobit od 20,8 miliona KM, rekla je direktor ove banke Snežana Vujnić.

Obrazlažući izvještaj Vujnićeva je navela da je Banka ostvarila neto dobit od 159.979 KM, kao razliku između ukupno ostvarenih prihoda od 5.616.391 KM i rashoda od 5.442.253 KM, te izvršenog obračuna poreza na dobit od 14.159 KM.

Ona kaže da je Fond za razvoj i zapošljavanje Srpske u prošloj godini zabilježio ukupne prihode od 14.691.530 KM.

- Ukupni rashodi tog fonda bili su 6.962.375 KM. Ostvarena bruto dobit, koja je jednaka neto dobiti, iznosila je 7.729.155 KM - objasnila je Vujnićeva.

Ona je rekla da je u izvještajnom periodu Fond za razvoj istočnog dijela Srpske ostvario ukupne prihode od 2.030.299 KM, odnosno ukupne rashode od 361.738 KM, te da nakon obračuna poreza od 166.856 KM njegova neto dobit iznosi 1.501.704 KM.

- Ukupno ostvareni prihodi Fonda stanovanja iznosili su 4.837.605 KM, a rashodi 941.764 KM. Neto dobit, nakon obračuna poreza ostvarena je u visini od 3.510.102 KM. Akcijski fond je ostvario ukupne prihode od 5.005.932 KM, ukupne rashode od 1.436.380 KM, te bruto dobit, koja je jednaka neto dobiti, u iznosu od 3.569.553 KM - navela je Vujnićeva.

Ona je dodala da je Fond za restituciju u prošloj godini ostvario ukupne prihode od 5.690.988 KM, a ukupne rashode od 1.404.046 KM, pa je bruto dobit, koja je jednaka neto dobiti, 4.286.942 KM.

- Ukupno ostvareni prihodi Fonda za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Srpske u prošloj godini iznosili su 71.684 KM, a ukupni rashodi 60.561 KM - rekla je Vujnićeva i dodala da je nezavisni revizor izrazio pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima IRB-a i svih fondova za poslovnu 2018. godinu.

Vujnićeva je naglasila da je ukupan plasman Banke u prošloj godini iznosio 152.023.096 KM, od čega je na kreditnoj osnovi realizovano 133.874.816 KM, dok preostalih 18.148.280 KM čini plasman u hartije od vrijednosti.

- Posmatrano prema kreditnim linijama, za početne poslovne aktivnosti odobreno je 588.000 KM, za mikrobiznis u poljoprivredi 2.526.684 KM, poljoprivredu 5.653.000 KM, preduzetnike i preduzeća 87.872.101 KM... - navela je Vujnićeva.

Ona je istakla da je tokom izvještajnog perioda kontinuirano i posredstvom povoljnih kredita finansijski podržavano rješavanje stambenog pitanja socijalnih grupa od posebnog interesa i značaja za Srpsku za šta je odobreno 37.045.030 KM.

- Posredstvom kreditnih linija za jedinice lokalne samouprave odobreno je 150.000 KM - precizirala je Vujnićeva.

Ona je napomenula da je u dužničke hartije od vrijednosti domaćih emitenata uloženo ukupno 18.148.280 KM, od čega je kupovinom na berzi plasirano više od 6,6 miliona KM, a upisom kod emitenta 11,5 miliona KM.

U izvještajima IRB-a konstatuje se da ta banka od osnivanja obezbjeđuje kontinuiranu podršku privrednom rastu i razvoju Srpske, održavanju i povećanju nivoa zaposlenosti, razvoju tržišta kapitala, realizaciji infrastrukturnih projekata, kao i stambenom zbrinjavanju socijalnih grupa od posebnog interesa i značaja za Republiku.

14.15 - Glavni revizor Republike Srske Јovo Radukić izjavio je u Narodnoj skupštini da je u konsolidovanom godišnjem finansijskom izvještaju za korisnike budžeta Srpske za 2018. godinu dato mišljenje sa rezervom na finansijske izvještaje, a pozitivno revizorsko mišljenje na usklađenost aktivnosti, transakcija i informacija sa značajnom zakonskom regulativom.

12.00 - Član Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske Miodrag Јandrić rekao je da je u prošloj godini u Srpskoj bilo 13 javnih emisija hartija od vrijednosti u kojima je prikupljeno više od 57,2 miliona KM dodatnog kapitala, što je za 2,8 odsto manje nego u 2017. godini.

Obrazlažući izvještaje Komisije za hartije od vrijednosti, Јandrić je rekao da je stanje na tržištu hartija od vrijednosti u Srpskoj takvo da se bilježi blagi pad aktivnosti kao na tržištima kapitala zemalja u okruženju.

On je naveo da je ukupni promet u toj oblasti u 2018. godini bio 428 miliona KM i da je manji za 12,6 odsto u odnosu na 2017.

- U ovom prometu dominiraju obveznice, a akcije povećavaju učešće - rekao je Јandrić.

On je rekao da je tržište kapitala Srpske u fazi razvoja i da je normalno što su dužničke hartije od vrijednosti dominantne.

- Na svakom tržištu su one dominantne i privlače dalje vlasničke hartije od vrijednosti - rekao je Јandrić.

On je naveo da je u 2018. godini Komisija ostvarila ukupne prihode u iznosu od 744.605 KM dok su ukupni rashodi bili 821.419KM.

Poslanik DNS-a Milan Radović je tokom ranije poslaničke rasprave o ovoj tački dnevnog reda rekao da štednju i inostrane ulagače treba što više preusmjeriti prema ulaganjima u akcije, hartije od vrijednosti i slično.

On je ocijenio da samo rast BDP-a Srpske od šest do osam odsto garantuje razvoj Republike, te da u tom smislu, takođe, treba povećati učešće privatnog sektora.

Šef Kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić je naveo da stručni izvještaji Komisije najbolje govore o lošem stanju privrede Srpske, koja je prezadužena.

Šef Kluba poslanika NDP-a Dragan Čavić rekao je da unapređenje i razvoj tržišta kapitala i hartija od vrijednosti mogu pomoći u rješavanju problema u vezi sa velikim dugovanjima i međusobnim potraživanjima u privredi Srpske.

On je rekao da je to potrebno zbog razvoja ovdašnje privrede, koja bi, po rješavanju pomenutih problema, trebala da iz banaka povlači sredstva za investicije.

11.00 - U Izvještaju Agencije za osiguranje o stanju ovog sektora, o radu i o finansijskom poslovanju u prošloj godini, navedeno je da je ukupno obračunata premija na tržištu osiguranja Republike Srpske u prošloj godini iznosila 226 miliona KM i da je viša za šest odsto nego u 2017. godini.

Dodaje se da se na tržištu osiguranja u Republici Srpskoj kontinuirano povećava broj društava za osiguranje, te je na kraju prošle godine poslovalo 15 društava čije je sjedište u Republici Srpskoj i 12 sa sjedištem u Federaciji BiH.

Osiguranicima i korisnicima osiguranja, po osnovu ugovora o osiguranju isplaćeno je 72,9 miliona KM ili 14,5 odsto više nego 2017. godine.

Neto vrijednost imovine dobrovoljnog penzijskog Fonda na kraju prošle godine iznosila je 299.717 KM.

Kada je riječ o radu Agencije, u izvještaju se naglašava da su se regulatorne aktivnosti Agencije u prošloj godini zasnivale na donošenju podzakonskih propisa iz oblasti zastupanja i posredovanja u osiguranju i dobrovoljnom penzijskom osiguranju, te učešću u izradi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje.

Osim aktivnosti kontinuiranog nadzora učesnika na tržištu osiguranja, koje su zasnovane na identifikovanju rizika i analizi finansijskih, aktuarskih, statističkih i drugih izvještaja, u 2018. godini, pokrenute su i 23 kontrole učesnika na tržištu osiguranja.

Prema odluci o usvajanju finansijskog plana za 2018. godinu, koju je donio Upravni odbor, sredstva za rad Agencije bila su u iznosu od 2.656.000 KM.

O Izvještaju nije bilo poslaničke rasprave.

Narodna skupština razmatraće danas i Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za ovu godinu.

Na dnevnom redu je i Izvještaj o poslovanju Investiciono - razvojne banke Republike Srpske i fondova za 2018. godinu sa Izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.

Pred poslanicima će naći i Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2018. godinu.

Skupština je sinoć razmotrila izvještaje o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske, te o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za prošlu godinu.