X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
Zdravosfera
09/10/2019 |  14:23 | Izvor: SRNA

Mišljenje sa rezervom na finansijske izvještaje

Glavni revizor Republike Srske Јovo Radukić izjavio je u Narodnoj skupštini da je u konsolidovanom godišnjem finansijskom izvještaju za korisnike budžeta Srpske za 2018. godinu dato mišljenje sa rezervom na finansijske izvještaje, a pozitivno revizorsko mišljenje na usklađenost aktivnosti, transakcija i informacija sa značajnom zakonskom regulativom.
Јovo Radukić - Foto: blic.rs
Јovo RadukićFoto: blic.rs

- Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za korisnike budžeta Republike Srpske istinito i objektivno prikazuje u svim materijalnim aspektima finansijsko stanje imovine i obaveza na kraju prošle godine i izvršenje budžeta, a u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja - rekao je Radukić poslanicima u parlamentu Srpske obrazlažući izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora o sprovedenoj finansijskoj reviziji u 2018.

Osnov za mišljenje sa rezervom, kaže Radukić, sadržan je u činjenici da iskazani budžetski suficit od 145.061.706 KM treba umanjiti za najmanje 13.709.893 KM po osnovu rashoda za obračunati borački dodatak u iznosu od 11.405.550 KM, te rashoda po osnovu odlikovanja u iznosu od 3.613.150 KM.

- Iskazani budžetski suficit treba umanjiti za otpremnine prema odredbi člana 182 prethodnog Zakona o radu u iznosu od 867.095 KM, zatim po osnovu naknada za advokatske i druge usluge institucija pravosuđa u iznosu od 183.180 KM, sudskih rješenja u iznosu od 871.351 KM, te ostalih više iskazanih rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu od 3.255.343 KM i više iskazanih budžetskih prihoda i primitaka u iznosu od 24.910 KM - naveo je Radukić.

Prema njegovim riječima, ukupan negativan finansijski rezultat ranijih godina iskazan u bilansu stanja u iznosu od 1.233.536.221 KM treba korigovati naviše u najmanjem iznosu od 11.213.678 KM.

On je naglasio da su od 1. septembra 2018. do 31. avgusta ove godine sprovedene 64 finansijske revizije u skladu sa planovima revizijskih aktivnosti.

- Na osnovu sprovedenih finansijskih revizija data su 33 pozitivna mišljenja za finansijske izvještaje, 23 mišljenja sa rezervom i osam negativnih mišljenja - dodao je Radukić.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Željka Stojičić kaže da je revizija uradila zahtjevan posao i da je njihov izvještaj objektivan.

- Revizija je ukazala na slabost funkcionisanja interne kontrole kod pojedinih budžetskih korisnika. Bilo bi dobro da ove kontrole budu sprovedene u potpunosti, jer svi uslovi za tako nešto postoje - rekla je Stojičićeva.

Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zoran Vidić smatra da nije realno mišljenje sa rezervom koje je dato za pojedine ustanove, među kojima je Fond zdravstvenog osiguranja.

- Nevjerovatno je da tamo gdje su evidentni problemi bude dato revizorsko mišljenje sa rezervom, a ne negativno. Ovakve stvari su nedopustive - rekao je Vidić.