latinica  ћирилица
31/10/2019 |  09:43 ⇒ 18:53 | Autor: RTRS

NSRS o godišnjem Izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta

Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske primili su k znanju Izvještaj o radu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za prošlu godinu. Poslanici su usvojili i Izvještaj o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina. Između ostalog, usvojeni su i nacrti zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, izmjena i dopuna Zakona o dječijoj zaštiti i o dobrovoljnim penzijskim fondovima i planovima, čime je sjednica okončana.

18.24 - Parlament Srpske završio je zasjedanje.

17.45 Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija smatra da je uspostavljanje vrhovnog suda BiH čisto političko pitanje. Nekada se to političko pitanje pokušava umotati u nekakva stručna i profesionalna pakovanja i da se to nametne kao stručno pitanje - rekao je Tegeltija u Narodnoj skupštini Republike Srpske u završnoj riječi tokom razmatranja izvještaja o radu VSTS BiH za 2018. godinu.

17.30 Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dušica Šolaja rekla je da se protivi formiranju vrhovnog suda BiH za koji se zalaže SDA u nedavno usvojenoj deklaraciji. U Deklaraciji SDA se, između ostalog, navodi da će ova stranka insistirati na formiranju vrhovnog suda BiH. Mislim da je formiranje takvog suda nepotrebno jer ga imaju Republika Srpska i Federacija BiH - rekla je Šolaja tokom skupštinske rasprave o izvještaj o radu VSTS-a BiH za 2018. godinu.

17.00 Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija smatra da neusvajanje revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina u Savjetu ministara predstavlja poseban problem u procesuiranju ratnih zločina u BiH. Obrazlažući u Narodnoj skupštini Republike Srpske Godišnji izvještaj o radu VSTS-a BiH za 2018. godinu, Tegeltija je rekao da bi usvajanje revidirane strategije značajno ubrzalo procesuiranje predmeta ratnih zločina.

16.25 Pred poslanicima u toku je rasprava o godišnjem Izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za 2018. godinu

16.20 Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je izvještaje Glavne službe za reviziju javnog sektora o sprovedenim finansijskim revizijama pojedinih institucija i javnih ustanova za prošlu godinu u kojima su data četiri revizorska mišljenja sa rezervom i jedno negativno. U tim izvještajima mišljenje sa rezervom je dato Ministarstvu trgovine i turizma, Fondu zdravstvenog osiguranja, "Vodama Srpske" Bijeljina i Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, a negativno Studentskom centru "Nikola Tesla" Banjaluka.

U završnoj riječi u Parlamentu o ovim dokumentima, glavni revizor Republike Srpske Јovo Radukić odbacio je optužbe opozicije da su izvještaji Glavne službe za reviziju za pojedine republičke institucije blagi, navodeći brojne primjere koji govore suprotno.

16.00 Poslanik SNSD-a Ranka Perić Romić rekla je u Narodnoj skupštini Republike Srpske da su propusti u radu Studentskog centra "Nikola Tesla" Banjaluka računovodstvene prirode i da su otklonjene skoro sve primjedbe revizora.
Ona je u vezi sa negativnim revizorskim mišljenjem o radu tog centra za prošlu godinu rekla da su preduzete mjere na otklanjanju nedostataka.

Njen stranački kolega Srđan Mazalica rekao je da Studentski centar sada redovno izmiruje obaveze, te da im to omogućavaju tekući prihodi.

- Treba riješiti problem dugoročnog duga i tu važnu ustanovu učiniti stabilnom - smatra Mazalica.

Šef Kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić rekao je da revizorski izvještaj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u kome je iskazano mišljenje sa rezervom, pokazuje nerad i nered u toj instituciji.

On je optužio revizore da su "produžena ruka vlasti, da rade političke revizije i da su neobjektivni".

15.05 Sjednica NSRS nastavljena je nakon pauze poslaničkom raspravom o izvještajima Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

14.00 U Narodnoj skupštini data je pauza do 15.00 časova.

13.45 Poslanik SDS-a Tomica Stojanović rekao je da revizorski izvještaj za "Vode Srpske" pokazuje da je ta firma ugrozila bezbjednost stanovnika Srpske propustima u radu, ali i nečinjenjima.

Stojanovićev stranački kolega Zoran Vidić je, govoreći o revizorskom izvještaju koji se odnosi na Ministarstvo trgovine i turizma, u kojem je iskazano mišljenje sa rezervom, istakao da je revizija ukazala da Ugostiteljski servis nije fakturisao usluge budžetskim korisnicima.

Poslanik PDP-a Milan Švraka je, govoreći o revizorskom izvještaju Fonda zdravstvenog osiguranja, ukazao da u zdravstvenom sistemu Srpske ima viška zaposlenih.

Poslanik SDS-a Davor Šešić je, govoreći o revizorskom izvještaju za Studentski centar "Nikola Tesla" u Banjaluci, koji je dobio negativno mišljenje, rekao da je izvještaj Glavne službe za reviziju korektno urađen i pokazuje da je u tom centru urađeno mnogo loših stvari.

Replicirajući Šešiću, poslanik SNSD-a Srđan Mazalica rekao je da su negativne stvari u tom centru naslijeđene, ali da rukovodstvo te ustanove radi na tome da smanji njihov broj, pridržavajući se i preporuka glavnog revizora.

Nakon sprovedene finansijske revizije za prošlu godinu Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je negativno mišljenje Studentskom centru "Nikola Tesla" u Banjaluci, a mišljenja sa rezervom dobili su Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, Fond zdravstvenog osiguranja i preduzeće "Vode Srpske" Bijeljina.

13.20 Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je negativno mišljenje Studentskom centru "Nikola Tesla" u Banjaluci, nakon sprovedene finansijske revizije za prošlu godinu.

U izvještajima o sprovedenim finansijskim revizijama pojedinih institucija i javnih ustanova za prošlu godinu, mišljenja sa rezervom dobili su Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, Fond zdravstvenog osiguranja i preduzeće "Vode Srpske" iz Bijeljine.

Obrazlažući ove dokumente u Narodnoj skupštini, glavni revizor Republike Srpske Јovo Radukić rekao je da je Studentskom centru dato negativno mišljenje jer nisu definisane čvrste politike za priznavanje potraživanja prihoda od usluga smještaja studenata.

- Nakon olujnog nevremena, koje je oštetilo objekte Centra, nije izvršen vanredni popis, niti popis inventara. Prihodi od ishrane nisu realno iskazani - naveo je, između ostalog, Radukić.

On je rekao da je ulaganje u paviljone tri i četiri više od 900.000 KM iskazano vanbilansno, navodeći da Centar nije sačinio sporazum sa Univerzitetom u Banjaluci, kojim bi se regulisala ta ulaganja.

- Ukupni prihodi i primici Studentskog centra u 2018. godini su 3,6 miliona KM, a ukupni rashodi 7,7 miliona KM. Negativno mišljenje na usklađenost ovom centru je dato jer prilikom pripreme i planiranja budžeta i finansijskog plana vlastitih sredstava nije postupano u skladu sa odredbama Zakona o studentskom standardu - naveo je Radukić.

Radukić je rekao da u izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji Ministarstva trgovine i turizma Srpske za prošlu godinu dato mišljenje sa rezervom, jer su prihodi obračunskog karaktera i potraživanja potcijenjeni za 787.000 KM.

 Nisu iskazana potraživanja po osnovu prodaje robe i usluga za usluge Ugostiteljskog servisa - naveo je Radukić.

On je rekao da je ukupno izvršenje budžeta Ministarstva 8,9 miliona KM, što je za tri odsto više u odnosu na drugi rebalans i pokriveno je dozvoljenim realokacijama.

- Mišljenje sa rezervom na usklađenost ovog ministarstva dato je jer je tokom 2018. godine vršen prijem zaposlenih u Ugostiteljski servis bez raspisivanja javnog konkursa - naveo je Radukić.

Mišljenje sa rezervom dato je i Fondu zdravstvenog osiguranja jer su rashodi za pružanje zdravstvenih usluga u inostranstvu potcijenjeni za najmanje 349.000 KM i nisu evidentirani u obračunskom periodu u kojem su nastali.

Radukić je rekao da u odnosu na budžetski okvir FZO, definisan odlukom o usvajanju rebalansa finansijskog plana za 2018. godinu od 801 milion KM, a izvršenje finansijskog plana iznosi 755 miliona KM ili 94 odsto.

- FZO je mišljenje sa rezervom na usklađenost za posmatrani period dato i zbog toga što planiranje prihoda po osnovu transfera između budžetskih jedinica nije usklađeno s planom jedinice koja vrši transfer u Fondu. Ti prihodi su planirani u iznosu većem za 13,6 miliona KM - naveo je Radukić.

On je rekao da je mišljenje sa rezervom za preduzeće "Vode Srpske" dato jer su budžetski izdaci precijenjeni za 42.000 KM zbog toga što je izvršeno rezervisanje raspoloživih sredstava na poziciji izdataka za nefinansijsku imovinu.

- Troškovi za izvršene usluge revizije glavnih projekata izgradnje objekata od gotovo 62.000 KM pogrešno su evidentirani. Rashodi za tekuće održavanje imovine su potcijenjeni za 67.000 KM, a za isti iznos su precijenjeni izdaci za nefinansijsku imovinu - naveo je Radukić.

On je rekao da su ukupni prihodi i primici "Voda Srpske" lani iznosili 26 miliona KM, a ukupni rashodi 33 miliona KM.

- Vodama je negativno mišljenje za usklađenost dato jer prilikom provođenja znatnog dijela javnih nabavki nije poštovan Zakon o javnim nabavkama zbog čega nisu izvršene aktivnosti planirane programom rada za prošlu godinu i drugih poslova - kaže Radukić.

On je rekao da je u izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o sprovedenoj finansijskoj reviziji Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske za prošlu godinu dato mišljenje sa rezervom jer su rashodi obračunskog karaktera precijenjeni za 15,9 miliona KM, a potcijenjene su tekuće doznake za borački dodatak - 11,4 miliona KM, za odlikovane borce - 3,6 miliona i naknade za otpremnine - 0,9 miliona KM.

- Kratkoročna potraživanja su precijenjena za iznos nekorigovanih potraživanja od 140.000 KM - rekao je Radukić.

Prema njegovim riječima, budžetski rashodi i izdaci ovog ministarstva su 321 milion KM, što je u odnosu na drugi rebalans više za jedan odsto, a razlika je pokrivena dozvoljenim realokacijama.

- Mišljenje sa rezervom na usklađenost dato je jer dodjela sredstava granta udruženjima od javnog interesa ostalim udruženjima i fondacijama nije vršena u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za dodjelu - rekao je Radukić.

12.50 NSRS razmotrila je izvještaj o analizi i planu aktivnosti o pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina. U ovom izvještaju se, između ostalog, navodi da su u bazu Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih unesena 89.273 dokumenta za 34.930 Srba ubijenih u proteklom ratu u BiH.

Milorad Kojić rekao je u završnoj riječi da svi treba da teže pomirenju, ali da je do toga jedino moguće doći istinom o događajima u proteklom ratu.

Kojić je rekao da je Republički centar, osim publikovanja i dokumentovanja šta se dešavalo na određenom području, fokusiran na procese i na saradnju sa postupajućim tužiocima.

- Važno je usvajanje revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina jer je u tom dokumentu uveden sistem odgovornosti za nosioce pravosudnih funkcija kroz smjernice i obavezujuće uputstvo u skladu sa zakonom - istakao je Kojić.

On je podsjetio da je prethodna strategija za rad na predmetima ratnih zločina bila takva da nosioci pravosudnih funkcija nisu imali nikakvu odgovornost, zbog čega su i bile takve optužnice i presude, uključujući retroaktivnu primjenu Krivičnog zakona.

- Više ne postoji retroaktivna primjena Krivičnog zakona poslije odluke Evropskog suda za ljudska prava. U pravosuđu BiH su se dosjetili i rekli da će primjenjivati Krivični zakon iz 2003. godine u smislu krivičnog djela zločin protiv čovječnosti - istakao je Kojić.

Kojić je zaključio da je ovo još opasnije zbog čega su i povećane ionako drakonske kazne protiv Srba. 

 12.10 Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih radi kvalitetno i ima potpunu podršku Vlade.

- Traženje nestalih je najpreče zbog njihovih porodica - rekao je Kasipović i napomenuo da Strategija za procesuiranje ratnih zločina na nivou BiH nije usvojena najvjerovatnije zbog snažnih političkih i nacionalnih interesa, pa i zbog toga da bi bili izbjegnuti neki procesi.

Šef poslaničkog kluba SNSD-a Igor Žunić smatra da treba pronaći sva nestala lica u proteklom ratu da bi njihove porodice konačno pronašle mir i da istina o stradanju ljudi bude potpuna.

Žunić je pohvalio rad Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica i direktora Milorada Kojića.

Šef poslaničkog kluba SDS-a Miladin Stanić ukazao je na zastoj u traženju nestalih lica srpske nacionalnosti nakon formiranja Instituta za nestala lica BiH. On je pohvalio rad Republičkog centra i direktora Milorada Kojića, ističući da je riječ o mladom čovjeku čije bi djelovanje moglo biti primjer drugim institucijama.

Šef poslaničkog kluba NDP-a Dragan Čavić rekao je da Institut za nestala lica BiH nije ispunio očekivanja zbog kojih je osnovan 2008. godine, a to je ubrzanje procesa traženja nestalih lica srpske nacionalnosti.

Senad Bratić iz Poslaničke grupe "Zajedno za BiH" smatra da je izvještaj većim dijelom jednostran i da je trebalo da bude kompletniji po pitanju nacionalne strukture, odnosno da obuhvata žrtve i drugih nacionalnosti.

 11.00 Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić rekao je da su u bazu podataka Centra unesena 89.273 dokumenta za 34.930 Srba ubijenih u proteklom ratu u BiH.

Obrazlažući izvještaj o analizi i planu aktivnosti o pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina, Kojić je rekao da ovdje nije riječ o imenima, prezimenima i običnim brojevima, već o personalnim dosijeima svakog lica pojedinačno.