latinica  ћирилица
12/11/2019 |  16:53 ⇒ 16:55 | Autor: SRNA

BiH umjereno zadužena

BiH u poređenju sa drugim zemljama u tranziciji ima umjerenu zaduženost, odnosno nivo javnog duga iznosi 34,7 odsto BDP-a, što predstavlja održiv nivo, navodi se u informaciji o fiskalnoj održivosti za BiH koju je danas usvojio Savjet ministara u tehničkom mandatu.
Savjet ministara - Foto: RTRS
Savjet ministaraFoto: RTRS

U informaciji, koju je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje, navodi se da posljednjih godina sektor opšte vlade bilježi budžetske suficite, pa je i sa ovog stanovišta fiskalna politika BiH održiva, te da su ostvareni suficit i održiv nivo javnog duga doveli do još jednog povoljnog pokazatelja održivosti, a to je smanjenje potrebe za finansiranjem.Savjet ministara usvojio je na današnjoj sjednici izvještaj o državnoj pomoći u BiH u 2018. godini iz kojeg je vidljivo da je došlo do njenog smanjenja u odnosu na prethodne dvije godine.

U BiH je u 2018. godini dodijeljena ova pomoć u ukupnom iznosu od 289.991.741 KM KM, što je za 30.103.007 KM, odnosno za 9,4 odsto niže u odnosu na 2017. godinu, a za 51.241.483 KM ili oko 15 odsto niže u odnosu na 2016. godinu.

Prema izvještaju Savjeta za državnu pomoć BiH, učešće ove pomoći u BDP-u BiH u 2018. godini je iznosilo 0,88 odsto, u 2017. godini 0,99 odsto, a u 2016. godini 1,10 odsto.

Istovremeno, ova pomoć po stanovniku u 2018. godini iznosila je 82,12 KM, što predstavlja smanjenje za 9,4 odsto u odnosu na 2017. godinu.

Pomoć BiH u sektoru industrije i usluga /horizontalna plus vertikalna plus regionalna/ dodijeljena je u apsolutnom iznosu od 72.031.001 KM, čime ona učestvuje sa 24,83 odsto u ukupno dodijeljenoj pomoći u 2018. godini.

Sektoru poljoprivrede i ribarstva u 2018. godini dodijeljena je ova pomoć u apsolutnom iznosu 167.773.140 KM, odnosno više od 57 odsto ukupno dodijeljene pomoći u 2018. godini.

Pomoć male vrijednosti u ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći u 2018. godini učestvuje sa 11,99 odsto i iznosi 34.794.647 KM, dok ta pomoć za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa u ukupno dodijeljenoj pomoći u 2018. godini učestvuje sa 5,3 odsto i iznosi 15.392.943 KM.

Među vrstama/instrumentima korištenim za dodjelu ove pomoći dominiraju

subvencije/podsticaji, nepovratna pomoć i grantovi, koji u ukupno dodijeljenoj pomoći u 2018. godini učestvuju sa 87,47 odsto.

Na današnjoj sjednici usvojen je i dokument "BiH - izvještaj o razvoju - godišnji izvještaj 2018" koji je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, a u kojem se navodi da je u BiH u 2018. godini ostvaren ekonomski rast uz smanjenje nezaposlenosti, kao i smanjenje javnog duga.

Kao prioriteti navedeni su uspostavljanje jedinstvenog ekonomskog prostora kojim bi se uklonile prepreke za slobodno kretanje robe i usluga, te punopravno članstvo u EU.