X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
Moja Јahorina
03/12/2019 |  09:53 ⇒ 20:31 | Izvor: RTRS

NSRS o dobrovoljnim penzijskim fondovima

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima.

19.40 - Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je u završnoj riječi da će predložene izmjene zakona o Garantnom fondu Republike Srpske pomoći Fondu da se bolje pozicionira na tržištu Srpske.

- Pratićemo rad Fonda koji treba prilagođavati potrebama malih biznisa i poljoprivrede, te početnim biznisima mladih ljudi - istakla je Vidovićeva.

Zbog zastupljenosti kredita za refinansiranje na bankarskom tržištu Republike Srpske omogućeno je da Fond izdaje garancije za kredite preduzetnicima za potrebe refinansiranja njihovih ranije odobrenih kredita i finansijskih obaveza kod iste banke ili druge finansijske organizacije pod uslovom da je promjena uslova prvobitnog ugovora uzrokovana tekućim potrebama preduzetnika, a ne njegovim finansijskim poteškoćama, navodi se u obrazloženju ovog prijedloga zakona.

19.25 - Šef Poslaničkog kluba SNSD-a Igor Žunić smatra da Garantni fond Republike Srpske nije ispunio očekivanja zbog kojeg je osnovan.

Tokom skupštinske rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske, Žunić je rekao da predložene izmjene i dopune Zakona o Garantnom fondu daju novu šansu Fondu da dobro radi svoj posao.

- Ukoliko rad Fonda u narednom periodu ne bude zadovoljavajući, treba razmišljati o njegovom ukidanju i pronalaženju drugog rješenja - istakao je Žunić.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Željka Stojičić smatra da će predloženi zakon dati novi zamah u radu Garantnog fonda Republike Srpske.

- Treba kontinurano pratiti rad Garantnog fonda u narednoj godini i efekte primjene ovog zakona - istakla je Stojičićeva.

18.30 - Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske proširuje se obuhvat privrednih subjekata kvalifikovanih za korištenje garancija i na finansiranje trgovinske djelatnosti, saopštila je ministarka finansija Srpske Zora Vidović. Obrazlažući ovaj prijedlog zakona u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Vidovićeva je rekla je da su razlozi za donošenje ovog akta sadržani u potrebi prilagođavanja poslovnih aktivnosti Garantnog fonda potrebama i uslovima tržišta s ciljem jačanja konkurentnosti privrednih društava.

18.20 - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima kojim se, između ostalog, stvaraju pretpostavke za jasnije definisanje uslova i načina izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja, kao i pozitivan ambijent za buduće investitore u oblasti geologije.
Pomoćnik ministra energetike i rudarstva Esad Salčin je u završnoj riječi o ovom aktu u Narodnoj skupštini naveo da kontrolu geoloških istraživanja vrši Republička uprava za inspekcijske poslove.

On je rekao da koncesionar ima pravo i obavezu da tokom eksploatacije u okviru odobrenog eksploatacionog fonda vrši detaljna geološka istraživanja s ciljem prekategorizacije rezervi i dokazivanja novih rezervi mineralnih sirovina.

17.10 - Sjednica NSRS nastavljena je nakon redovne pauze poslaničkom raspravom o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima.

Donošenjem ovog akta stvaraju se pretpostavke za jasnije definisanje uslova i načina izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja, te se stvara pozitivan ambijent budućim investitorima u oblasti geologije.

Na dnevnom redu drugog dijela osme redovne sjednice su i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti.

Narodna skupština danas je razmotrila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima.

15.00 - Pauza u NSRS do 17 časova.

14.55 - Poslanik DNS-a Duško Ivić rekao je u Narodnoj skupštini da bi se Republici Srpskoj isplatilo ukoliko bi, prije privatizacije Rudnika željezne rude "Ljubija", nezavisna geološka kuća istražila ležišta željezne rude u Ljubiji.

- Isplatilo bi nam se da imamo te podatke - rekao je Ivić i dodao da je, prema njegovim informacijama, riječ o velikim rezervama koje se nalaze u više opština - Prijedoru, Novom Gradu i Sanskom Mostu.

Šef Kluba poslanika SP-a Maksim Skoko rekao je tokom poslaničke rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima da je izmjenama ovog akta stvoren bolji ambijent za poslovanje privrednih subjekata koji se bave geološkim istraživanjima.

Šef Kluba poslanika Ujedinjene Srpske Kostadin Vasić rekao je da nije u redu što se ovim izmjenama zakona razvlašćuje Geološki zavod.

Poslanik SDS-a Ivanka Marković rekla je da ta stranka podnosi amandman na izmjene ovog zakona s ciljem da se izbjegne kontradiktornost pojedinih odredaba kada je riječ o naknadama za rad članovima komisije za polaganje stručnih ispita.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić je, odgovarajući na optužbe opozicije za lošu kadrovsku politiku vlasti, upitao suprotstavljeni politički blok da li je najbolje da na čelo Agencije za lijekove BiH, kojom rukovodi PDP, bude postavljen ginekolog.

- Da li je to najbolji kadar? Zar ne bi bilo bolje da je uzet neki biohemičar i ekonomista? A da ne govorimo o sposobnostima i vještinama ambasadora, odnosno kako ste, dok ste bili na vlasti u Sarajevu, bivšeg načelnika Trebinja /Slavka Vučurevića/ postavili za ambasadora u Sloveniji. Ne znam kakve su njegove diplomatske kompetencije, ali znam da ne govori nijedan strani jezik - rekao je Žunić tokom rasprave koja se udaljila od dnevnog reda.

On je rekao da svaka vlast u svijetu, pa i u Srpskoj, raspoređuje kadrovska mjesta.

Poslanik SP-a Srđan Todorović rekao je da je normalno da neka politika želi kontrolu određenih procesa i da vrši vlast ako je dobila podršku građana.

- Ne može niko nositi političku odgovornost, a ne upravljati procesima i institucijama, odnosno ne usmjeravati ih u skladu s politikom za koju ste od građana dobili podršku - rekao je Todorović.

On je dodao da je i opozicija ranije po partijskom dogovoru podijelila vlast na nivou BiH.

- Zna se kome su pripale partijske pozicije. Popunili su ih kadrovi PDP-a, SDS-a i koalicionih partnera. Recite na koju ste poziciju ste imenovali nekoga ko nije kadar vaše partije. Pa niste i tu nema ništa sporno - rekao je Todorović i dodao da je loše i iskrivljeno ako se na pozicije stavljaju nekompetentni ljudi, dok je u redu i normalno ako se stavljaju kadrovi partija.

13.50 - Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima stvaraju se pretpostavke za jasnije definisanje uslova i načina izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja, te stvara pozitivan ambijent budućim investitorima u oblasti geologije, rekao je u skupštini Republike Srpske pomoćnik ministra energetike i rudarstva Srpske Esad Salčin.

Obrazlažući ovaj prijedlog zakona pred poslanicima u Narodnoj skupštini Salčin je istakao da se novim zakonom produžava sa pet na sedam godina rok u kome je pravno lice koje vrši eksploataciju dužno da obnovi elaborat.

- To smanjuje troškove poslovanja koncesionara. Takođe, detaljnije je propisan sadržaj podzakonskog akta kojim se uređuju geološka istraživanja i ispitivanja - rekao je Salčin, dodajući da će izmjene pomenutog akta pomoći u smanjenju troškova za poslovanje u ovoj oblasti i stvoriti uslove za otvaranje radnih mjesta.

13.30 - Direktorka Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović rekla je u završnoj riječi da je Zakonom o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima Republike Srpske definisano da preduzeće koje je privatizovano može steći pravo svojine kroz postupak pred nadležnom institucijom samo nad objektima i zemljištem za redovnu upotrebu.

- To znači da neizgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište i javna dobra nisu predmet privatizacije i ne može se utvrditi pravo svojine - navela je Predragovićeva.

Šef poslaničkog kluba DNS-a Darko Banjac smatra da je Republici Srpskoj potreban prijedlog izmjena i dopuna Zakona o stvarnim pravima čijom će se primjenom riješiti mnoge nedoumice u pogledu prava svojine.

Poslanik SDS-a Tomica Stojanović rekao je da bi ovim zakonom trebalo riješiti pitanje legalizacije izbjegličkih naselja u lokalnim zajednicama.

Poslanik DNS-a Duško Ivić smatra da će promjenom ovog zakona biti riješen problem legalizacije kuća izbjeglih i raseljenh lica u Prijedoru.

Poslanik SDS-a Milan Tubin mišljenja je da će ovim zakonom biti riješen problem spornog zemljišta u preduzeću "Poljoproizvod" u Prijedoru.

Poslanik Ujedinjene Srpske Kostadin Vasić rekao je da je ovaj zakon dobro rješenje, ali da lokalne zajednice ne žele da riješe problem legalizacije kuća izbjeglih i raseljenih lica.

11.45 - Šef poslaničkog kluba Demosa u Narodnoj skupštini Republike Srpske Spomenka Stevanović rekla je da će ovaj klub podržati izmjene i dopune Zakona o stvarnim pravima jer će time biti omogućena legalizacija zemljišta i kada je riječ o izbjegličkim naseljima u Zvorniku.

- Cilj ovog zakonskog rješenja treba da bude da raseljena lica konačno budu svoji na svome - istakla je Stevanovićeva.

Poslanik SDS-a Milan Tubin smatra da treba riješiti i problem raseljenih lica u Prijedoru kako bi mogli da legalizuju i prevedu na sebe zemljište na kojem su napravili stambene objekte.

Tubin je naveo da je riječ o 4.000 domaćinstava u Prijedoru koja 20 godina ne mogu da upravljaju tom imovinom.

Šef poslaničkog kluba SDS-a Miladin Stanić rekao je da je sporno prometovanje zemljišta Poljoprivredne škole u Banjaluci.

11.05 - Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima uređuje se status nepokretnosti koje poslije pravosnažno okončanih upravnih postupaka i dalje egzistiraju kao društvena ili državna svojina u javnim evidencijama o nepokretnostima na način da se upisom ta svojina pretvara u pravo svojine Srpske.

Direktorka Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović rekla je da je ovim prijelogom zakona definisano da vlasnik zgrade koji je pribavio odobrenje za građenje ili odobrenje za upotrebu zgrade stiče pravo svojine na gradskom građevinskom zemljištu u društvenoj svojini ili u svojini nosilaca svojine javnog prava koje služe za redovnu upotrebu, te zgrade u skladu sa regulacionim planom ili planom parcelacije koji je važio u trenutku izgradnje te zgrade.

......................................................................

Na dnevnom redu drugog dijela osme redovne sjednice su i prijedlozi izmjena i dopuna zakona o Garantnom fondu Republike Srpske, dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i o dječijoj zaštiti.

Narodna skupština će razmatrati i prijedlog odluke o usvajanju dijela Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača po skraćenom postupku za dionicu Brčko-Bijeljina-Rača, kao i prijedlog odluke o izradi Plana parcelacije za auto-put Banjaluka-Prijedor po skraćenom postupku.