X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
23/01/2020 |  16:16 | Izvor: SRNA

Nastavlja se pomoć Srpske vlasnicima imovine na teritoriji FBiH

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas izvještaj o sprovođenju aktivnosti u vezi sa pružanjem besplatne stručne pravne pomoći izbjeglim i raseljenim licima koja polažu pravo na imovinu na teritoriji Federacije BiH u toku 2019. godine.
Vlada Republike Srpske - Foto: RTRS
Vlada Republike SrpskeFoto: RTRS

Kancelarijama za pružanje besplatne stručne pravne pomoći su se u 2019. godini obraćala izbjegla i raseljena lica sa zahtjevima za informisanje i pravnu pomoć pri rješavanju različitih imovinsko-pravnih pitanja, pa je u vezi s tim pružana pomoć zainteresovanim građanima u upravnim sporovima i parničnim i vanparničnim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima u FBiH.

Područne kancelarije za pružanje besplatne stručne pravne pomoći u Banjaluci, Bijeljini, Zvorniku, Istočnom Novom Sarajevu, Mrkonjić Gradu i Nevesinju tokom 2019. godine zaprimile su 641 zahtjev, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Vlada Srpske će putem Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove nastaviti da u 2020. godini pruža besplatnu stručnu pravnu pomoć u kancelarijama područnih jedinica RUGIPP-a.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost za zaključivanje protokola o saradnji između Republičkog sekretarijata za raseljena lica i miracije i RUGIPP-a za 2020. godinu kojim će biti regulisano pružanje stručne pomoći izbjeglim i raseljenim licima u postupku uspostavljanja ili zamjene zemljišne knjige na teritoriji FBiH.

Vlada je zadužila RUGIPP i Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije da u toku ove godine obezbijede kancelarije u okviru područnih jedinica Banjaluka, Bijeljina, Zvornik, Istočno Novo Sarajevo, Mrkonjić Grad i Nevesinje i pravnu pomoć angažmanom šest diplomiranih pravnika i šest administrativnih radnika za rad u ovim kancelarijama.

Vlada je donijela uredbu o kancelarijskom poslovanju kojom se uređuje kancelarijsko poslovanje republičkih organa uprave i organa jedinica lokalne samouprave.

- Ova uredba je donesena 2004. godine. S obzirom na potrebu prilagođavanja kancelarijskog poslovanja elektronskom poslovanju, modernizaciju samog postupka, preciznije propisivanje načina korištenja i čuvanja elektronskih akata i elektronske arhive, pristupilo se donošenju nove uredbe - navodi se u saopštenju.

Vlada je dala saglasnost na plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period od 1. oktobra do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 525.250 KM, i to za Crveni krst Republike Srpske 150.000 KM, za "Iskra" sigurnu kuću 35.000 KM i Udruženje dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Srpske 340.250 KM.

Data je saglasnost na plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za isti period za grantove udruženjima od javnog interesa u iznosu od 72.875 KM.

Savezu distrofičara Republike Srpske će po tom osnovu biti raspoređeno 4.500 KM, Savezu gluvih i nagluvih 7.500 KM, a Savezu slijepih, Savezu paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Srpske i Savezu udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima po 8.125 KM.

Savezu društava dobrovoljnih davalaca krvi Srpske biće raspoređeno 6.500 KM, Savezu za rijetke bolesti Banjaluka i Udruženju za pomoć licima sa autizmom "Djeca svjetlost" Banjaluka po 7.500 KM, a Organizaciji amputiraca UDAS Srpske 15.000 KM.

Vlada je dala saglasnost na plan utroška sredstava Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije na plan utroška sredstava za prošlu godinu u ukupnom iznosu od 536.214 KM.

Sredstva se raspoređuju sa pozicija kapitalni grantovi za rješavanje problema interno raseljenih lica u iznosu od 95.000 KM, kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Srpsku u iznosu od 222.714 KM, kapitalni grantovi za finansiranje povratka u FBiH u iznosu od 216.500 KM i tekući grantovi organizacijama i udruženjima izbjeglica i raseljenih lica u iznosu od 2.000 KM.