latinica  ћирилица
18/02/2020 |  08:28 ⇒ 08:35 | Autor: SRNA

Serdar Janko Vukotić - komandant Mojkovačke bitke

Јanko Vukotić, srpski vojskovođa i crnogorski serdar, general jugoslovenske vojske, jedan od najvećih vojskovođa u balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu, učesnik čuvene Mojkovačke bitke, rođen je na današnji dan 1866. godine.

Kao načelnik štaba crnogorske Vrhovne komande, komandovao je 1915. Sandžačkom vojskom, čijih je 6.500 boraca u odsudnoj bici kod Mojkovca spriječilo 53. i 62. diviziju austrougarske armije sa 20.000 vojnika i neuporedivo nadmoćnijom artiljerijom da udare u bok vojski Srbije koja se povlačila ka Albaniji.

U Prvom balkanskom ratu 1912. i 1913. komandovao je Istočnim odredom crnogorske vojske, a u Drugom balkanskom ratu 1913. Crnogorskom divizijom u sastavu srpske vojske.

Bio je iz poznate porodice Vukotića sa Čeva, koja je u srodstvu sa kraljevskim domom dinastije Petrović.

Njegov otac serdar Stanko Mašanov Vukotić, sin je Mašana Vukotića i unuk Perka Vukotića.

Perko Vukotić imao je i sina Stevana, čiji je sin vojvoda Petar Vukotić - otac kraljice Milene Petrović Njegoš, žene kralja Nikole Petrovića Njegoša. Serdar Јanko Vukotić bio je bratanac kraljice Milene.

Na početku Prvog svjetskog rata bio je načelnik štaba Vrhovne komande Crnogorske vojske i komandant Hercegovačkog odreda, najjače formacije crnogorske vojske sa oko 15.000 vojnika.

Zbog boljeg koordinisanja akcija srpske i crnogorske vojske u crnogorsku Vrhovnu komandu kao delegati poslati su general Božidar Јanković i pukovnik Petar Pešić.

Јanković je postavljen za novog načelnika Vrhovne komande, dok je po reorganizaciji crnogorske vojske Vukotić postavljen za komandanta Sandžačke vojske.

Zajednička ofanziva Sandžačke vojske i jedinica Užičke vojske počela je 26. avgusta. Sandžačka vojska zauzela je Pljevlja i Čajniče, a 11. septembra prešla Drinu.

Krajem septembra crnogorska vojska je izbila na Јahorinu, Romaniju i Pale i ugrozila bok i pozadinu Austrougara na Drini.

Veliki uspjeh Јanko Vukotić postigao je u toku povlačenja srpske vojske preko Crne Gore i Albanije. Tada je Sandžačka vojska u sadejstvu sa snagama Prve srpske armije uspjela da održi 500 kilometara dugačak front i u borbi kod Mojkovca zaustavi i odbaci neprijateljsku ofanzivu.

Na taj način omogućeno je nesmetano povlačenje srpske vojske prema lukama na Јadranskom moru. Јedno vrijeme poslije Mojkovačke bitke, proveo je u zatvoru Boldogason kao zarobljenik.

U vojsci Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca bio je general.

S obzirom na to da nije imao muškog potomka stasalog za boj, Vukotić je u sve okršaje uvijek, kao najbližeg saradnika, vodio svoju kćerku jedinicu Vasiliju, koja je prije toga završila Institut ruske carske porodice na Cetinju.