X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
24/02/2020 |  15:34 | Izvor: SRNA

Resocijalizacija - cilj društveno korisnog rada

Novi Krivični zakonik Republike Srpske afirmiše i razvoj i primjenu alternativnih mjera kao vrste krivičnih sankcija prema počiniocima krivičnih djela, a jedna od njih je rad u javnom interesu, koji ne vrijeđa ljudsko dostojanstvo i ne vrši se radi sticanja dobiti već radi mogućnosti resocijalizacije, rekao je Srni pomoćnik ministra pravde Srpske Pero Dunjić.
Pero Dunjić (Foto:nezavisne.com) -
Pero Dunjić (Foto:nezavisne.com)

Dunjić je naveo da je resorno ministarstvo uz podršku i saradnji sa Savezom opština i gradova Srpske, Republičkom organizacijom Crvenog krsta i lokalnim zajednicama intenzivno sprovodi aktivnosti koje se odnose na stvaranje svih potrebnih uslova za izvršenje alternativne mjere rada u javnom interesu, koja predstavlja svaki društveno koristan rad.

On je naglasio da je Ministarstvo pravde pažnju posvetilo razvoju i unapređenju krivičnog zakonodavstva, pa je u posljednje dvije godine uputilo u skupštinsku proceduru niz važnih zakonskih propisa iz ove oblasti.

Dunjić je podsjetio da je Krivičnim zakonikom propisano da sud može izrečenu kaznu zatvora u trajanju do godinu dana, na zahtjev osuđenog, zamijeniti radom u javnom interesu, te da će se u obzir uzeti sve okolnosti od kojih zavisi vrsta i visina kazne, te da izvršenje kazne zatvora ne bi bilo neophodno za ostvarenje svrhe kažnjavanja, a istovremeno uslovna osuda ne bi bila dovoljna za postizanje opšte svrhe krivičnih sankcija.

- Usklađujući oblast krivičnog zakonodavstva u ovoj oblasti, Ministarstvo pravde je kao predlagač, prilikom donošenja novog Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske, u tekst ovog zakonskog propisa ugradilo odredbe koje se tiču pitanja izvršenja mjere rada u javnom interesu, koje je u nadležnosti resornog ministarstva - naveo je Dunjić.

Prema odredbama zakona, rekao je Dunjuć, predviđeno je da, nakon što nadležni sud dostavi odluku o zamjeni kazne zatvora mjerom rada u javnom interesu, ministar pravde donosi rješenje kojim upućuje osuđeno lice na rad kod pravnog subjekta kod kojeg se može izvršavati rad u javnom interesu.

- Prilikom određivanja pravnog subjekta kod kojeg se izvršava mjera rada u javnom interesu, vodiće se računa da poslovi koje osuđeno lice može da obavlja kod pravnog subjekta budu poslovi od javnog interesa u okviru kojih se može ostvariti svrha sankcije, a ujedno i mogućnost resocijalizacije - naveo je Dunjić te dodao da je ovaj rad besplatan.

Kako je pojasnio, mjera rada u javnom interesu može se obavljati u javnim i ustanovama, kao i drugim pravnim licima koja obavljaju djelatnost u okviru koje se može ostvariti opšta svrha izvršenja krivičnih sankcija i posebna svrha izvršenja mjere rada u javnom interesu.

- To su poslovi iz oblasti humanitarnog rada, ekologije, komunalnih poslova, rudarstva, energetike, kao i djelatnosti od opšteg interesa, koje su kao takve određene zakonima u oblasti upravljanja otpadom, korišćenja, upravljanja, zaštite, uređivanja i unapređivanja dobara od opšteg interesa i dobara u opštoj upotrebi /vode, putevi, šume, obale, banje, zaštićena područja - precizirao je Dunjić.

On je naveo da je, u proteklom mjesecu, održano osam regionalnih sastanaka - u Prijedoru, Banjaluci, Doboju, Bijeljini, Zvorniku, Foči, Istočnom Sarajevu i Trebinju sa gradonačelnicima, načelnicima opština i predstavnicima javnih preduzeća i ustanova koji djeluju na teritorijama lokalnih zajednica u Republici Srpskoj.

- Na sastancima je predstavljen koncept izvršenja rada u javnom interesu, sa detaljnijim objašnjenjima u vezi sa pitanjem načina ostvarivanja saradnje. S obzirom na to da se ovaj rad odvija u mjestu prebivališta osuđenog lica, bitno nam je bilo da okupimo predstavnike javnih preduzeća i ustanova, kao i opštinskih organizacija Crvenog krsta iz svih opština Srpske, kako bismo zajednički obezbjedili kapacitete u lokalnim zajednicama za izvršenje ove alternativne krivične sankcije - istakao je Dunjić.

On je podsjetio da je raspisan javni poziv za prijavu učešća pravnih subjekata u realizaciji mjere rada u javnom interesu, nakon čega će ministar pravde sačiniti listu pravnih subjekata koji ispunjavaju uslove kod kojih se ova mjera može izvršavati.

- I ovim putem pozivamo pravne subjekte koji ispunjavaju propisane uslove da se prijave na javni poziv Ministarstva pravde kako bismo nastavili dogovoreni tempo saradnje - istakao je Dunjić.

On je rekao da će sa pravnim subjektima koji su se prijavili na javni poziv biti sklopljeni ugovori o saradnji u izvršenju rada u javnom interesu, nakon čega će pravni subjekti biti uvršteni na listu onih koji ispunjavaju uslove i kod kojih se može izvršavati rad u javnom interesu.

- Ministarstvo pravde u narednom periodu planira da realizuje obuku sa predstavnicima preduzeća i ustanova /povjerenicima/, koji će direktno biti zaduženi za sprovođenje radnih aktivnosti osuđenih lica, u vezi načina izvršenja rada u javnom interesu i provođenje plana i programa rada sa osuđenim licima - naveo je Dunjić.