X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
Zdravosfera
21/05/2020 |  17:32 ⇒ 22/05/2020 | 07:27 | Izvor: SRNA

Vanredno stanje omogućilo efikasan rad institucija u uslovima pandemije

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je proglašenje vanrednog stanja za teritoriju Srpske omogućilo da institucije, u uslovima pandemije, efikasnije rješavaju probleme zdravstvene, socijalne, privredne i humanitarne prirode, u uslovima kad Narodna skupština, zbog restrikcija u pogledu kretanja i zabrane okupljanja, nije u mogućnosti da održava redovna zasjedanja.

U obraćanju poslanicima na posebnoj sjednici Parlamenta Srpske, na kojoj je usvojena Odluka o ukidanju vanrednog stanja u Srpskoj, predsjednica Republike je podsjetila da je na 12. posebnoj sjednici Narodne skupštine održanoj 28. marta donesena Odluku o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije izazvane virusom korona.

Ona je navela da je ova odluka objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske od 2. aprila, a stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Cvijanovićeva je podsjetila da je proglašenju vanrednog stanja prethodila Odluka Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske, donesena 16. marta.

- Kao što je poznato, u uslovima vanrednog stanja, ukoliko Narodna skupština nije u mogućnosti da održava sjednice, član 81 Ustava Republike Srpske propisuje da se predsjedniku Republike Srpske daje ovlaštenje da donosi uredbe sa zakonskom snagom po pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine, te da imenuje i razrješava funkcionere koje, u redovnim okolnostima, imenuje i razrješava Narodna skupština - pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je Ustavom predviđeno da predsjednik Republike Srpske uredbe sa zakonskom snagom donosi na sopstvenu inicijativu ili na prijedlog Vlade Republike Srpske, te nakon što pribavi mišljenje predsjednika Narodne skupštine Srpske.

U skladu sa ustavnim ovlaštenjima predsjednika Republike i propisanom procedurom u periodu trajanja vanrednog stanja na taj način doneseno je 19 uredbi sa zakonskom snagom, kojima su regulisana različita pitanja u neposrednom interesu privrednog sektora i građana Republike Srpske.

Prema njenim riječima, zavisno od pitanja koja se njima regulišu, primjena nekih od uredbi sa zakonskom snagom iscrpljuje se u okolnostima vanrednog stanja proglašenog za teritoriju Republike Srpske, neke će se primjenjivati i u periodu trajanja vanredne situacije, dok neke podrazumijevaju izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja, te je samim tim njihova primjena permanentnijeg karaktera.

- Sve uredbe sa zakonskom snagom donesene isključivo na prijedlog Vlade Republike Srpske i, naravno, uz prethodno pribavljeno mišljenje predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. I pored mogućnosti koje predviđa Ustav, nijedna uredba sa zakonskom snagom nije donesena samoinicijativno od predsjednika Republike - istakla je ona.

Takođe, navela je Cvijanovićeva, treba naglasiti da su njihovom donošenju prethodile konsultacije tokom kojih su predsjednik Vlade i resorni ministri obrazlagali svrhu donošenja i sadržaj ovih uredbi, a ovim konsultacijama su, pored predsjednice Republike, prisustvovali i predsjednik Narodne skupštine koji je i predsjednik skupštinskog Odbora za ustavna pitanja, kao i predsjednica skupštinskog Odbora za zakonodavna pitanja.

- Uzimajući u obzir potrebu što hitnijeg stupanja na snagu predmetnih uredbi sa zakonskom snagom u vanrednim okolnostima, u skladu sa stavom 1 člana 109 Ustava Republike Srpske, uz svaku donesenu uredbu sa zakonskom snagom donesena je i odluka kojom je konstatovano postojanje naročito opravdanih razloga za njeno prijevremeno stupanje na snagu, to jeste narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske - pojasnila je predsjednica Srpske.

ZA VRIЈEME VANREDNOG STANjA DONESENO 19 UREDBI

Predsjednica Srpske istakla je da je tokom trajanja vanrednog stanja u Republici Srpskoj, u skladu sa ustavnom procedrom, doneseno ukupno 19 uredbi.

U obraćanju poslanicima, Cvijanovićeva je navela da je donesena Uredba sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja, koju je izradilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, a predlagač je bila Vlada Republike Srpske.

Cvijanovićeva je pojasnila da je ova uredba stupila na snagu 7. aprila, a cilj njenog donošenja, kako je to i obrazloženo od predlagača, bio je sprečavanje širenja dezinformacija s ciljem manipulacije postojećim stanjem i izazivanja panike stanovništva, što bi posljedično otežalo rad institucija u borbi protiv epidemije i umanjilo mogućnost stanovništva da dobije tačne informacije, što je od presudnog značaja u ovakvim kriznim situacijama.

Ona je podsjetila da su slična pravna rješenja donijele ili su već imale u svojim zakonskim aktima sve zemlje regiona, ali i određene članice EU.

Prema njenim riječima, druga je Uredba sa zakonskom snagom o prestanku važenja Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja, koja je donesena na prijedlog Vlade 16. aprila.

- Ova uredba je donesena na osnovu procjene da se propisane mjere za suzbijanje širenja epidemije u najvećoj mjeri poštuju, te da se smanjila mogućnost kako za manipulaciju informacijama, tako i za narušavanje reda i mira i izazivanja nereda u uslovima epidemije, odnosno vanrednog stanja - istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, treća je Uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske, koju je izradilo Ministarstvo pravde, a predložila Vlada Republike Srpske.

Ova uredba je donesena 6. aprila, a stupila je na snagu 7. aprila.

- Njena svrha je regulisanje rokova i provođenja sudskih postupaka za vrijeme trajanja vanrednog stanja, s ciljem zaštite zdravlja, ali i prava građana u već započetim sudskim postupcima, posebno u kontekstu suspenzije propisanih rokova za provođenje procesnih i materijalnih radnji, izuzev kada je riječ o hitnim postupcima koji su Uredbom precizno definisani - pojasnila je Cvijanovićeva.

Četvrta je Uredba sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti kovid-19 izazvane virusom korona, koja je donesena na prijedlog Ministarstva finansija, odnosno Vlade Republike Srpske, 10. aprila, a stupila je na snagu dan poslije, 11. aprila.

- Njome je propisan set poreskih mjera za vrijeme vanrednog stanja s ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica, te smanjenja nelikvidnosti poreskih obveznika do kojeg je došlo usljed epidemije. Ove mjere odnose se na produženje roka za podnošenje godišnjih poreskih prijava, produženje roka za izmirenje poreskih obaveza, odlaganje ukidanja rješenja o odgođenom plaćanju poreskih obaveza i slično, a njihovi korisnici su subjekti koji su ili zbog posljedica pandemije ili zbog donesenih mjera morali prestati sa poslovnim aktivnostima, ili su suočeni sa ozbiljnim problemima u svom poslovanju - pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je, uz produženje rokova za plaćanje poreskih obaveza, posebno važna predviđena mjera podrške privredi i obezbjeđenje sredstava za isplatu plata, doprinosa i poreskih obaveza za mart, odnosno april ove godine iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

Uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima uređenim posebnim materijalnim propisima je peta uredba, a predložilo je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, odnosno Vlada Republike Srpske. Ova uredba donesena je 10. aprila, a stupila je na snagu 11. aprila.

- Njome se, s ciljem zaštite zdravlja građana, ali i njihovih prava u okviru upravnih postupaka i postupaka regulisanim posebnim materijalnim propisima za vrijeme vanrednog stanja, reguliše niz pitanja vezanih za rokove, te procesne i materijalne radnje u okviru upravnih i postupaka uređenih posebnim materijalnim propisima - objasnila je predsjednica Republike.

DONESENA I UREDBA O PRIHVATANjU ZADUŽENjA S CILjEM ЈAČANjA ZDRAVSTVENOG SISTEMA

Predsjednica Republike Srpske istakla je da je za vrijeme vanrednog stanja donesena i Uredba sa zakonskom snagom o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci - Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje "Hitnog projekta kovid-19 za BiH".

U obraćanju poslanicima na današnjoj posebnoj sjednici parlamenta Srpske na kojoj se razmatra prijedlog odluke o ukidanju vanrednog stanja, Cvijanovićeva je podsjetila da je ovu, 13. uredbu izradilo Ministarstvo finansija, a predložila Vlada Republike Srpske.

Ova uredba donesena je 30. aprila, objavljena je u "Službenom glasniku Republike Srpske" istog dana, dok je na snagu stupila 1. maja.

- Njome se prihvata zaduženje Republike Srpske kod Svjetske banke, odnosno Međunarodne banke za obnovu i razvoj za finansiranje "Hitnog projekta kovid-19 za BiH", u iznosu od 13.240.100 evra, što predstavlja 40 odsto od ukupne vrijednosti Projekta za BiH, te navode uslovi kreditnog zaduženja - precizirala je predsjednica Republike.

Prema njenim riječima, ova sredstva su namijenjena za unapređenje pružanja zdravstvene i socijalne zaštite, jačanje zdravstvenog sistema, kao i poljoprivredne i veterinarske oblasti kroz dvije komponente: odgovor na panedmiju virusa korona u Republici Srpskoj i oboljenja kovid-19 koje on izaziva i upravljanje ovim projektom.

Naredna, 14. je Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta koridor "Pet-ce" kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta "9. januar" Banjaluka - Doboj.

Izrađivač Prijedloga uredbe je Republička uprava za geodetske i imovinsko- pravne poslove, a predlagač Vlada Republike Srpske. Uredba je donesena 30. aprila, a stupila je na snagu 1. maja.

- Njome se u proširuje predmet regulisanja Zakona i na finansiranje izvođenja geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije, detaljno uređuju svi aspekti posebnog postupka eksproprijacije, prava i obaveze subjekata koji učestvuju u postupku, uključujući i privremenog zastupnika, kao novog instituta u postupku i vještaka, te propisuje da će postupci koji su započeti po odredbama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta koridor "Pet-ce'"kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta '9. januar' Banjaluka-Doboj, a koje su važile u momentu pokretanja posebnog postupka eksproprijacije, biti okončani u skladu sa tim odredbama - naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, 15. je Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača, koju je izradila Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a predložila Vlada Republike Srpske.

Ova uredba je donesena 30. aprila, a stupila je na snagu 1. maja.

- Njome se propisuje da u slučaju proglašenja vanredne situacije ili vanrednog stanja poseban postupak eksproprijacije, u kojem kao stranka učestvuje lice kojem je organičeno pravo kretanja, a koje je u mogućnosti da se odazove na poziv službenog lica za učešće u ovom postupku, biće održan u terminima određenim u skladu sa mjerama i preporukama nadležnih organa. Uvodi se institut privremenog zastupnika, te propisuje da će postupci koji su započeti po odredbama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača, a koje su važile u momentu pokretanja posebnog postupka eksproprijacije, biti okončani u skladu sa tim odredbama - navela je Cvijanovićeva.

Uredba sa zakonskom snagom o dopuni Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske je 16. uredba koja je donesena za vrijeme vanrednog stanja u Srpskoj. Ovu uredbu je izradilo Ministarstvo finansija, a predložila Vlada Republike Srpske.

Donesena je 8. maja, a stupila je na snagu narednog dana, nakon objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

- Njome se propisuju relevantni instrumenti finansijske podrške i vrše dopune Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske, uvođenjem četiri nova člana kojima se proširuju funkcije Fonda, uvodi kategorija garantnih programa u opštem ekonomskom interesu radi olakšavanja pristupa finansijskim sredstvima i ublažavanja štetnih posljedica po privredu Republike Srpske, te detaljno propisuju prava i obaveze Fonda u svim aspektima procesa upravljanja garantnim programima, te druga relevantna pitanja - pojasnila je predsjednica Republike.

Sedamnaesta je Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju koju je izradilo Ministrastvo zdravlja i socijalne zaštite, a predložila Vlada Republike Srpske. Donesena je 8. maja, a stupila je na snagu narednog dana.

Predsjednica Republike je pojasnila da se njome, uvažavajući epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj, vrši dopuna Zakona o zdravstvnom osiguranju uvođenjem novog člana 53a, kojim se propisuje da finansiranje zdravstvene zaštite za građane Republike Srpske koji nemaju utvrđeno svojstvo osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju za vrijeme trajanja vanredne situacije ili vanrednog stanja snosi Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a sredstva za ovu namjenu obezbjeđuju se iz budžeta Republike Srpske.

- Takođe, dopuna se vrši i uvođenjem člana 85v, kojim se propisuje da finansiranje zdravstvene zaštite za građane Republike Srpske koji nemaju utvrđeno svojstvo osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju do dana stupanja na snagu ove uredbe, obezbjeđuje Fond zdravstvenog osiguranja od dana proglašenja vanredne situacije usljed pandemije virusa korona. Kako je u pogledu ovog novog člana 85v riječ o klasičnom retroaktivnom dejstvu, pri donošenju Uredbe sa zakonskom snagom i Odluke o njenom prijevremenom stupanju na snagu, donesena je i Odluka o postojanju opšteg interesa za određivanje povratnog dejstva odredbe člana 85v Zakona o zdravstvenom osiguranju, koja je takođe objavljena u istom izdanju Službenog glasnika Republike Srpske - precizirala je Cvijanovićeva.

Naredna je Uredba sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske donesena na prijedlog Ministarstva finansija, odnosno Vlade Republike Srpske 14. maja, a stupila je na snagu 15. maja.

Ovom 18. po redu uredbom uspostavlja se Kompenzacioni fond Republike Srpske, koji preuzima prava i obaveze Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske u dijelu koji se odnosi na saniranje posljedica i štete usljed širenja zarazne bolesti prouzrokovane virusom korona, a u skladu sa potrebom prilagođavanja međunarodnim standardima i zahtjevima inostranih donatora, zajmodavaca, odnosno kreditora.

- Uredbom se definišu funkcije i nadležnosti Kompenzacionog fonda, njegov status, đelatnost, organizacija, izvori sredstava, upravljanje i raspolaganje namjenskim sredstvima, te javnost rada, izvještavanje i nadžor nad prikupljanjem, dođelom, odnosno raspoređivanjem prikupljenih namjenskih sredstava - istakla je predsjednica Srpske.

Predsjednik Republike je istakla da je 19. po redu Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti kovid-19.

Izrađivač Prijedloga uredbe je Ministarstvo finansija, a predlagač Vlada Republike Srpske. Ova uredba donesena je 14. maja, a stupila je na snagu 15. maja.

- Njome se interveniše u član 12. prethodno donesene Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed korona virusa, objavljene 10. aprila, uvođenjem stava 2, kojim se obaveza obezbjeđenja sredstava iz Fonda solidarnosti za isplatu plata, plaćanje poreza i doprinosa za privredne subjekte, kojima je zbog odluke Štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje poslovne đelatnosti, produžava i na mjesec maj ove godine - pojasnila je Cvijanovićeva.

DONESENA I UREDBA O PRIHVATANjU ZADUŽENjA S CILjEM ЈAČANjA ZDRAVSTVENOG SISTEMA

Predsjednica Srpske istakla je da je za vrijeme vanrednog stanja donesena i Uredba sa zakonskom snagom o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci - Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje "Hitnog projekta kovid-19 za BiH".

U obraćanju poslanicima na današnjoj posebnoj sjednici parlamenta Srpske na kojoj se razmatra prijedlog odluke o ukidanju vanrednog stanja, Cvijanovićeva je podsjetila da je ovu, 13. uredbu izradilo Ministarstvo finansija, a predložila Vlada Republike Srpske.

Ova uredba donesena je 30. aprila, objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske istog dana, dok je na snagu stupila 1. maja.

- Njome se prihvata zaduženje Republike Srpske kod Svjetske banke, odnosno Međunarodne banke za obnovu i razvoj za finansiranje Hitnog projekta kovid-19 za BiH, u iznosu od 13.240.100 evra, što predstavlja 40 odsto od ukupne vrijednosti Projekta za BiH, te navode uslovi kreditnog zaduženja - precizirala je predsjednica Republike.

Prema njenim riječima, ova sredstva su namijenjena za unapređenje pružanja zdravstvene i socijalne zaštite, jačanje zdravstvenog sistema, kao i poljoprivredne i veterinarske oblasti kroz dvije komponente: odgovor na panedmiju virusa korona u Republici Srpskoj i oboljenja kovid-19 koje on izaziva i upravljanje ovim projektom.

Naredna, 14. je Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta koridor "Pet-ce" kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta "9. januar" Banjaluka - Doboj.

Izrađivač Prijedloga uredbe je Republička uprava za geodetske i imovinsko- pravne poslove, a predlagač Vlada Republike Srpske. Uredba je donesena 30. aprila, a stupila je na snagu 1. maja.

- Njome se u proširuje predmet regulisanja Zakona i na finansiranje izvođenja geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije, detaljno uređuju svi aspekti posebnog postupka eksproprijacije, prava i obaveze subjekata koji učestvuju u postupku, uključujući i privremenog zastupnika, kao novog instituta u postupku i vještaka, te propisuje da će postupci koji su započeti po odredbama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta koridor "Pet-ce" kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta "9. januar" Banjaluka-Doboj, a koje su važile u momentu pokretanja posebnog postupka eksproprijacije, biti okončani u skladu sa tim odredbama - naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, 15. je Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača, koju je izradila Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a predložila Vlada Republike Srpske.

Ova uredba je donesena 30. aprila, a stupila je na snagu 1. maja.

- Njome se propisuje da u slučaju proglašenja vanredne situacije ili vanrednog stanja poseban postupak eksproprijacije, u kojem kao stranka učestvuje lice kojem je organičeno pravo kretanja, a koje je u mogućnosti da se odazove na poziv službenog lica za učešće u ovom postupku, biće održan u terminima određenim u skladu sa mjerama i preporukama nadležnih organa. Uvodi se institut privremenog zastupnika, te propisuje da će postupci koji su započeti po odredbama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača, a koje su važile u momentu pokretanja posebnog postupka eksproprijacije, biti okončani u skladu sa tim odredbama - navela je Cvijanovićeva.

Uredba sa zakonskom snagom o dopuni Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske je 16. uredba koja je donesena za vrijeme vanrednog stanja u Srpskoj. Ovu uredbu je izradilo Ministarstvo finansija, a predložila Vlada Republike Srpske.

Donesena je 8. maja, a stupila je na snagu narednog dana, nakon objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

- Njome se propisuju relevantni instrumenti finansijske podrške i vrše dopune Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske, uvođenjem četiri nova člana kojima se proširuju funkcije Fonda, uvodi kategorija garantnih programa u opštem ekonomskom interesu radi olakšavanja pristupa finansijskim sredstvima i ublažavanja štetnih posljedica po privredu Republike Srpske, te detaljno propisuju prava i obaveze Fonda u svim aspektima procesa upravljanja garantnim programima, te druga relevantna pitanja - pojasnila je predsjednica Republike.

Sedamnaesta je Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju koju je izradilo Ministrastvo zdravlja i socijalne zaštite, a predložila Vlada Republike Srpske. Donesena je 8. maja, a stupila je na snagu narednog dana.

Predsjednica Republike je pojasnila da se njome, uvažavajući epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj, vrši dopuna Zakona o zdravstvnom osiguranju uvođenjem novog člana 53a, kojim se propisuje da finansiranje zdravstvene zaštite za građane Republike Srpske koji nemaju utvrđeno svojstvo osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju za vrijeme trajanja vanredne situacije ili vanrednog stanja snosi Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a sredstva za ovu namjenu obezbjeđuju se iz budžeta Republike Srpske.

- Takođe, dopuna se vrši i uvođenjem člana 85v, kojim se propisuje da finansiranje zdravstvene zaštite za građane Republike Srpske koji nemaju utvrđeno svojstvo osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju do dana stupanja na snagu ove uredbe, obezbjeđuje Fond zdravstvenog osiguranja od dana proglašenja vanredne situacije usljed pandemije virusa korona. Kako je u pogledu ovog novog člana 85v riječ o klasičnom retroaktivnom dejstvu, pri donošenju Uredbe sa zakonskom snagom i Odluke o njenom prijevremenom stupanju na snagu, donesena je i Odluka o postojanju opšteg interesa za određivanje povratnog dejstva odredbe člana 85v Zakona o zdravstvenom osiguranju, koja je takođe objavljena u istom izdanju Službenog glasnika Republike Srpske - precizirala je Cvijanovićeva.

Naredna je Uredba sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske donesena na prijedlog Ministarstva finansija, odnosno Vlade Republike Srpske 14. maja, a stupila je na snagu 15. maja.

Ovom 18. po redu uredbom uspostavlja se Kompenzacioni fond Republike Srpske, koji preuzima prava i obaveze Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske u dijelu koji se odnosi na saniranje posljedica i štete usljed širenja zarazne bolesti prouzrokovane virusom korona, a u skladu sa potrebom prilagođavanja međunarodnim standardima i zahtjevima inostranih donatora, zajmodavaca, odnosno kreditora.

- Uredbom se definišu funkcije i nadležnosti Kompenzacionog fonda, njegov status, đelatnost, organizacija, izvori sredstava, upravljanje i raspolaganje namjenskim sredstvima, te javnost rada, izvještavanje i nadžor nad prikupljanjem, dođelom, odnosno raspoređivanjem prikupljenih namjenskih sredstava - istakla je predsjednica Srpske.

Predsjednica Republike je istakla da je 19. po redu Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti kovid-19.

Izrađivač Prijedloga uredbe je Ministarstvo finansija, a predlagač Vlada Republike Srpske. Ova uredba donesena je 14. maja, a stupila je na snagu 15. maja.

- Njome se interveniše u član 12. prethodno donesene Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed korona virusa, objavljene 10. aprila, uvođenjem stava 2, kojim se obaveza obezbjeđenja sredstava iz Fonda solidarnosti za isplatu plata, plaćanje poreza i doprinosa za privredne subjekte, kojima je zbog odluke Štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje poslovne đelatnosti, produžava i na mjesec maj ove godine - pojasnila je Cvijanovićeva.