X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
Zdravosfera
22/05/2020 |  12:20 | Izvor: SRNA

Besplatna pravna pomoć za lica koja nisu u mogućnosti da je priušte

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć kojim se svakom fizičkom licu, koje prema svom imovinskom stanju nije u mogućnosti da ostvari pravo pred sudom ili drugim organima bez štete po nužno izdržavanje sebe i porodice, mora obezbijediti besplatna pravna pomoć.
Vlada Republike Srpske - Foto: RTRS
Vlada Republike SrpskeFoto: RTRS

Ostvarivanje prava na pravično suđenje i jednak pristup pravdi svim licima bez obzira na imovinsko stanje predstavlja temeljno načelo i zagarantovana prava najvišim aktima i međunarodnim konvencijama, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Ovim zakonom uređuje se pravo na besplatnu pravnu pomoć i utvrđuju korisnici, oblici i subjekti nadležni za pružanje ove pomoći, postupak pružanja besplatne pravne pomoći, uslovi i način ostvarivanja prava na ovu pomoć, promijenjene okolnosti koje nastupe u postupku ostvarivanja ovog prava i s tim u vezi neopravdano odobrena besplatna pravna pomoć, troškovi zastupanja, kao i nadzor nad primjenom zakona i kontrola u ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć.

Vlada Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju kojim je definisano organizovanje resursnih centara za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje radi pomoći predškolskim ustanovama u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju.

S obzirom na to da mnoge predškolske ustanove nemaju zaposlene stručne saradnike defektologe, logopede i ostale, resursni centri bi procjenjivali i predlagali ustanovi prilagođene planove i programe za svako dijete koji bi sadržavali i konkretne mjere i aktivnosti za rad, vršili savjetodavni rad sa roditeljima, obuke za vaspitno-obrazovne radnike i ostalo.

Izmjenama su propisane mjere besplatnog pohađanja predškolske ustanove za djecu bez roditeljskog staranja i za djecu sa smetnjama u razvoju.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kojim je stvoren pravni osnov za donošenje Pravilnika o standardima kvaliteta udžbenika u Republici Srpskoj, kao i Pravilnika o standardima rada pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i defektologa u vaspitno-obrazovnim ustanovama Srpske.

Primarna svrha standarda je da doprinesu unapređenju vaspitno-obrazovnog procesa kroz unapređenje kvaliteta rada svih zaposlenih u stručnim službama, te istovremeno da se naglasi značaj rada stručne službe i njihov doprinos u radu sa djecom.

Za učenike koji iskazuju posebna interesovanja predviđeno je da se organizuje fakultativna nastava.

Na sjednici Vlade utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju kojim je predviđeno da se praktična nastava realizuje kod poslodavca najviše u obimu od 25 odsto od ukupnog obima časova praktične nastave, kao i da se za učenike sa smetnjama u razvoju obezbjeđuje prilagođavanje radnog mjesta u odnosu na njegove mogućnosti i vrstu invaliditeta.

S ciljem povezivanja obrazovanja sa tržištem rada propisano je uspostavljanje institucionalne saradnje Ministarstva prosvjete i kulture, Republičkog pedagoškog zavoda i Privredne komore radi sprovođenja dualnog obrazovanja, kao i ovlaštenje Privrednoj komori za provjeru ispunjenosti uslova za izvođenje praktične nastave kod poslodavca, te uvođenje mentora kao lica kojeg određuje poslodavac koji realizuje praktičnu nastavu.