X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
Zdravosfera
28/05/2020 |  08:24 ⇒ 13:01 | Izvor: SRNA

Obiman dnevni red sjednice Savjeta ministara

Na današnjoj sjednici Savjeta ministara naći će se informacija o donesenim odlukama sa plenarnog sastanka Komiteta eksperata Savjeta Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u vezi sa BiH.
Savjet ministara - Foto: RTRS
Savjet ministaraFoto: RTRS

Na dnevnom redu sjednice je Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH, te Nacrt sporazuma o grantu između BiH i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za zapadni Balkan "Mediteranski koridor CVC: BiH - putna interkonekcija sa Hrvatskom, poddionica jedan Tarčin - Ivan".

Nacrt sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Velike Britanije o međunarodnom putnom prevozu, kao i nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji između Savjeta ministara i Vlade Turske uvrštene su u dnevni red sjednice.

Na sjednici bi trebalo da se nađu i prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i Ministarstva poljoprivrede Јordana o saradnji u oblasti poljoprivrede, kao i prijedlog za potpisivanje projektnog dokumenta o regionalnom programu tehničke saradnje "Podrška unapređenju nacionalnog sistema nadzora nad biljnim nametnicima i sistema fitosanitarnog sertifikovanja".

Na dnevnom redu su i nacrt odluke o ratifikaciji Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Srednjoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini /CEFTA 2006/, nacrt odluke o ratifikaciji Izmijenjene konvencije Evropske organizacije za satelitske komunikacije /EUTELSAT/ i nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Rumunije o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka.

Pred ministrima će se naći i prijedlog odluke o odobravanju sredstava za uplatu doprinosa u Јedanaestom popunjavanju fondova /2019-2021./ Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj /IFAD/ i prijedlog odluke o visini jednokratne novčane naknade za rad u Nadzornom odboru, Projektnom timu i projektnim podtimovima za realizaciju projekta "Implementacija i održavanje softvera za obračun i isplatu plata i naknada i upravljanje ljudskim resursima za potrebe Oružanih snaga BiH - nadogradnja ISFU sistema".

Na sjednici bi trebalo da budu razmatrane i informacije o preuzimanju konačnih presuda od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Јugoslaviju /MKSЈ/ radi upisa u krivičnu evidenciju u BiH, o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. decembar 2019. godine, te informacija Ministarstva komunikacija i transporta u vezi sa pandemijom virusa korona.

Informacija o realizaciji mjera zajedničkog prijedloga koji su pripremili Zajednički sekretarijat Transportne zajednice i Sekretarijata CEFTA s ciljem olakšavanja transporta i trgovine osnovne robe sa zapadnim Balkanom, te informacija Ministarstva bezbjednosti o aktivnostima na izradi Nacrta ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima nalaze se na dnevnom redu.

Ministarstvo bezbjednosti pripremilo je za sjednicu i informaciju o aktivnostima Radne grupe za izradu Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

U dnevni red uvrštena je i ažurirana analiza realizacije Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i analiza održivosti javnog duga BiH za period 2019-2023. godina.

Ministri bi trebalo da razmatraju i prijedlog zaključka o upućivanju oficira za vezu BiH pri SECI/SELEC centru u Bukureštu i prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH prethodno biranih od predsjednika Evropskog suda za ljudska prava.

Među prijedlozima su i prijedlog amandmana jedan na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima i prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o putnim dokumentima BiH.

Ministri bi trebalo da daju i prijedlog odgovora na pitanja poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.