X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
Zdravosfera
04/06/2020 |  14:38 ⇒ 14:41 | Izvor: RTRS

Rok za otkup državnih stanova biće produžen do 30. juna 2025. godine

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o privatizaciji državnih stanova, po hitnom postupku.
Vlada Republike Srpske (Foto: Fejsbuk) -
Vlada Republike Srpske (Foto: Fejsbuk)

Predloženom izmjenom Zakona o privatizaciji državnih stanova produžava se rok za zaključenje ugovora o otkupu državnih stanova sa 30. juna 2020. godine na 30. jun 2025. godine, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

U skladu sa odredbama člana 38. Zakona o privatizaciji državnih stanova, propisani krajnji rok za zaključenje ugovora o otkupu državnih stanova je 30. jun 2020. godine, izuzev slučajeva u kojima je pokrenut spor - kada rok za zaključenje ugovora ističe nakon godinu dana, računajući od dana okončanja spora.

S obzirom na navedeno, a imajući u vidu da Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u protekle dvije godine i dalje dobija značajan broj podnesaka i upita od lokalnih zajednica, pravnih lica, ali i građana u vezi sa privatizacijom stanova, zaključivanja ugovora o zakupu i otkupu u skladu sa propisima o privatizaciji, te da nesumnjivo i dalje postoji značajan broj državnih stanova koji tek treba da budu predmet otkupa, neophodno je produžiti naznačeni rok i izvršiti izmjenu u važećem Zakonu, navedeno je u saopštenju.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas i Prijedlog zakona o sportu.

Iz Vlade navode da je osnovni razlog za donošenje Zakona o sportu Republike Srpske potreba za unapređenjem razvoja sporta i sportskog sistema Republike Srpske.

Dodaje se da se odredbama Prijedloga zakona nastoje bolje urediti pojedini segmenti sportskog sistema koji će dovesti do razvoja sporta i sportskog sistema Republike Srpske.

Dijelovi sportskog sistema koji su u fokusu, a mogu doprinijeti boljoj organizaciji sporta, jesu rad i organizacija sportskih saveza Republike Srpske, distinkcija između amaterskog i profesionalnog angažmana sportista, stručni rad sa sportistima, a posebno sa najmlađom populacijom, adekvatna zdravstvena zaštita i preventiva kroz obezbjeđenje minimuma zdravstvenih pregleda za sportiste do 18 godina, razvoj široke baze školskog i univerzitetskog sporta, mogućnost transformacije dijela, značajnijih za Republiku i jedinice lokalne samouprave, sportskih udruženja - klubova u sportska privredna društva i pravovremena kontrola rada sportskih organizacija kroz rad sportske inspekcije, na osnovu precizno normiranih obaveza svih učesnika u sportskom sistemu Republike Srpske, navedeno je u saopštenju.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog zakona o poreskom postupku Republike Srpske.

Ovim zakonom uređuju se organizacija i nadležnost Poreske uprave Republike Srpske, prava i obaveze poreskih obveznika, poreski postupak, plaćanje poreskih obaveza, redovna i prinudna naplata poreskih obaveza, kao i drugi načini prestanka poreskih obaveza, poreska kontrola, posebna kontrola, postupak po pravnom lijeku i nadzor u oblasti poreza u Republici Srpskoj.

Novom verzijom pomenutog zakona se pojednostavljuju određene procedure, kako za poreskog obveznika, tako i za Poresku upravu u čijoj je nadležnosti primjena ovog zakona. Precizirane su metode za utvrđivanje poreske osnovice procjenom, te propisana nova prijava za evidenciju ukupne imovine u svrhu utvrđivanja poreske osnovice metodom upoređivanja i metodom unakrsne procjene. Takođe, produžen je apsolutni rok za utvrđivanje zastarjelosti prava na naplatu poreskih obaveza, propisana pravila informativne kontrole, kao i preciziranje rokova za podnošenje izmijenjene prijave.

Ujedno, predloženim zakonom postupljeno je po odlukama Ustavnog suda Republike Srpske u vezi sa odredbama o uskraćivanju ЈIB-a i odredbama o povezanim licima.

Vlada Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi njegovog usklađivanja sa domaćim i međunarodnim propisima iz oblasti računovodstva i revizije koji se primjenjuju u Republici Srpskoj.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi daljeg razvijanja oblasti računovodstva i revizije, te inoviranja i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba Zakona, s ciljem njegove lakše i potpunije primjene u praksi.

U predloženim izmjenama i dopunama, između ostalog, detaljnije se uređuje poslovanje pravnih lica i preduzetnika koji pružaju računovodstvene usluge trećim licima i navedeno obavljaju kao profesionalnu djelatnost. Predviđena je obaveza da navedena lica podnose zahtjev za upis u odgovarajuće registre koje vodi Ministarstvo finansija, navedeno je u saopštenju.

Takođe, propisuje se mogućnost da mikro pravna lica umjesto punog seta finansijskih izvještaja sačinjavaju samo Bilans stanja i Bilans uspjeha.

Detaljnije se uređuje sistem nadzora kojeg vrši Ministarstvo finansija nad radom društava za reviziju i ovlašćenih revizora a proširuju se i nadležnosti Savjeta za računovodstvo i reviziju u segmentu javnog nadzora.

Vlada Srpske je utvrdila i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasu.

Ove izmjene i dopune predlažu se s ciljem poboljšanja i povećanja standarda usluga i konkurentnosti na unutrašnjem tržištu prirodnog gasa, tako da se preciznijim definisanjem prava i obaveza svih subjekata ovo tržište što kvalitetnije uredi.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o prestanku važenja Uredbe o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena na području Republike Srpske. Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske, navedeno je u saopštenju Biroa Vlade za odnose s javnošću.