latinica  ћирилица
26/06/2020 |  14:04 ⇒ 14:32 | Autor: SRNA

Stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta za strane i domaće investitore

Cilj donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno–privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj je otklanjanje administrativno–tehničkih barijera i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta za privlačenje stranih i domaćih investitora ka realizaciji kapitalnih projekata, namijenjenih ispunjenju javnih potreba.
Vlada Republike Srpske (Foto: Fejsbuk) -
Vlada Republike Srpske (Foto: Fejsbuk)

Radi omogućavanja što kvalitetnije i šire primjene javno-privatnog partnerstva u Srpskoj u narednom periodu, osim poboljšanja zakonskih propisa, radiće se na unapređenju socijalnog dijaloga i promocije prednosti javno-privatnog partnerstva i potencijalnih investicionih prilika, saopšteno je iz Ministarstva finansija Srpske.

Unapređenjem zakona uvedene su određene novine kojima se javno-privatno partnerstvo, kao model investiranja u razvoj projekata od javnog značaja, afirmiše kao adekvatno rješenje u poboljšanju infrastrukturnih sadržaja, a time i poboljšanju životnih uslova, povećanju zaposlenosti i konkurentnosti domaćeg tržišta.

Izmjene u odnosu na taj predhodni akt prvenstveno se odnose na pojednostavljen proces odobravanja projekta i smanjen broj faza potrebnih za njegovu realizaciju kao i preciziranje posebnim uredbama samog pokretanja postupka, izbor privatnog partnera i zaključivanje ugovora.

Izmjene se odnose i na izbor privatnog partnera tako, što je, uz dosadašnje zakonsko rješenje prema kojem su pravo učešća imala samo pravna lica, učešće u javno-privatnom partnerstvu dostupno i svim fizičkim licima.

Novim rješenjima poboljšan je i položaj jedinica lokalne samouprave na način kada je opština javni partner u nekom projektu, ona dobija mogućnost odlučivanja o samim projektima javno-privatnog partnerstva, te davanja saglasnosti na prijedlog projekta i zaključivanje ugovora.

Poboljšanjem legislativnog okvira o javno-privatnom partnerstvu uvedene su brojne olakšice za partnere u postupku pregovaranja, čime se potencira veća iskorištenost svih potencijala i realizacija brojnih infrastrukturnih projekata od značaja za građane Republike Srpske, kao što su putevi, auto-putevi, lokalni i gradski prevoz, škole, bolnice, energetski objekti.

Model javno-privatnog partnerstva je pozitivan i sa aspekta primjene znanja i novih i inovativnih tehnologija sa kojima raspolaže privatni sektor, što doprinosi kvalitetnijoj realizaciji projekata od javnog interesa, u skladu sa modernim trendovima i zahtjevima stranih investitora.

Narodna kupština Srpske je juče usvojila Zakon o izmjenama i dpounama Zakona o javno–privatnom partnerstvu.