latinica  ћирилица
06/07/2020 |  12:25 | Autor: SRNA

Spoljni dug BiH više od osam milijardi KM

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma parlamenta BiH prihvatila je danas informaciju Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministara o stanju jave zaduženosti BiH na dan 31. decembar 2019. godine, u kojoj je navedeno da spoljni dug BiH iznosi 8.138.000.000 KM, dok je unutrašnji dug 3.061.000.000 KM.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH (foto: parlament.ba) -
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH (foto: parlament.ba)

Podržana je i u dalju parlamentarnu proceduru upućena poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta kojom se od Savjeta ministara nalaže da hitno, a najkasnije u roku od 15 dana, u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o javnim nabavama.

Lepićeva, koja je i član ove komisije, rekla je tokom sjednice da se Agencija za javne nabavke i njen prvi čovjek "žale" da dvije godine prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama "kruži" i da nedostaje mišljenje Ministarstva finansija i trezora.

Na to je reagovao predsjedavajući Komisije Predrag Kožul, koji je napomenuo da je Ministarstvo finansija imalo ozbiljne primjedbe na taj prijedlog.

Ova poslanička inicijativa je podržana uz dva uzdržana glasa, Kožula i člana Komisije Dragana Bogdanića.

Članovi Komisije primili su k znanju Izvještaj o dodijeljenom tekućem grantu "Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u području prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2018. godinu".

Komisija je primila k znanju i Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava granta u području nauke i kulture za 2018. godinu.

Primljena je k znanju i Informacija o potraživanjima po osnovi izvršnih sudskih presuda u federaciji BiH - stanje duga.