latinica  ћирилица
22/10/2020 |  15:32 ⇒ 18:03 | Autor: SRNA

Јavna zaduženost veća od 12 milijardi KM

Savjet ministara usvojio je informaciju prema kojoj je do 30. juna javna zaduženost BiH iznosila oko 12,175 milijardi KM, od čega je spoljni dug oko 8,664 milijarde KM ili 71,17 odsto, a unutrašnji oko 3,510 milijardi KM ili 28,83 odsto ukupne javne zaduženosti.
Novac - Foto: RTRS
NovacFoto: RTRS

Učešće javnog duga BiH u bruto domaćem proizvodu iznosi 35,5 odsto, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Prema ovoj informaciji Ministarstva finasija i trezora u Savjetu ministara, u ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 50,75 odsto, Republika Srpska sa 48,24 odsto, institucije BiH sa 0,47 odsto i Brčko distrikt sa 0,54 odsto.

U stanju spoljnog duga BiH najveće učešće imaju Svjetska banka - IDA i IBRD sa 31,64 odsto, Evropska investiciona banka sa 23,11 odsto, Međunarodni monetarni fond sa 10,87 odsto, Pariski klub sa 6,67 odsto, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 5,94 odsto, i Evroobveznica Republike Srpske sa 3,79 odsto, što predstavlja oko 82 odsto ukupnog stanja spoljnog duga.

Servis spoljnog duga u prvom polugodištu iznosio je 375,86 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 297,97 miliona KM, a na kamatu 77,89 miliona KM.

Na današnjoj sjednici u Sarajevu Savjet ministara utvrdio je Prijedlog amandmana broj dva na Sporazum o grantu u okviru investicionog granta SIDA BiH Mjunik vatsan, zaključenog između BiH i Evropske investicione banke 2013. godine, a izmijenjenog 2018. godine.

Produžavanjem roka omogućava se završetak aktivnosti do kraja 2022. godine, a povlačenje sredstava iz ovog sporazuma o grantu do 30. septembra 2022. godine.

Riječ je o 6,04 miliona evra granta koji će biti korišten kao investicioni grant za finansiranje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i za mjere saniranja štete od poplava u opštinama.

Prijedlog amandmana sa Osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

Savjet ministara donio je odluku o kriterijumima za raspodjelu tekućih grantova odobrenih Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji u svrhu promocije i razvoja privrede u BiH.

Riječ je o 300.000 KM, predviđenim u budžetu ovog ministarstva za ovu godinu, koja će putem javnog poziva biti dodijeljena organizatorima sajamskih i drugih manifestacija u zemlji održanim u toku ove godine ili na čijim se pripremnim aktivnostima i planiranju radilo tokom ove godine, a u skladu sa definisanim kriterijumima i uz uvažavanje situacije uzrokovane virusom korona.

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva inostranih poslova, utvrdio je i dostaviće Predsjedništvu BiH pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji dva ugovora i jednog sporazuma.

Riječ je o ratifikaciji Ugovora o zajmu /GRCF2 V2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo/ između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj i Ugovora o zajmu /GRCF V2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo/ takođe između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za zapadni Balkan.

Predsjedništvu će biti dostavljeno na ratifikaciju Sporazum o grantu između BiH i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za zapadni Balkan/VB-IG-02-BIH-TRA-06, "Mediteranski koridor CVC: BiH - drumska interkonekcija sa Hrvatskom, poddionica jedan Tarčin - Ivan".

Savjet ministara utvrdio je Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova i Ministarstva spoljnih poslova i trgovine Mađarske o saradnji u okviru Programa Stipendijum hungarikum za period 2020 – 2022. godine, kojim se jačaju prijateljski bilateralni odnosi, te promoviše saradnja u oblasti visokog obrazovanja.

Zaključivanjem ovog memorandum omogućava se studentima iz BiH da dobiju stipendije i da studiraju u Mađarskoj, i to do 50 stipendija godišnje, od kojih su 40 za osnovne i postdiplomske studije u oblasti poljoprivrede i prirodnih nauka, odnosno tehničkih i ekonomskih nauka.

Pet stipendija planirano je za doktorske studije u bilo kojoj oblasti i isto toliko za integrisane master studije u oblasti medicine.

Memorandumom se omogućava da mađarski studenti nastave studiranje u BiH pod uslovima utvrđenim u okviru CEEPUS programa, a prijedlog memoranduma biće dostavljen Predsjedništvu u daljnu proceduru, a za potpisnika je predložena ministar civilnih poslova.