latinica  ћирилица
24/11/2020 |  12:53 ⇒ 12:54 | Autor: SRNA

Usvojene izmjene Zakona o regulisanju isplate naknada sudijama i tužiocima

Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH podržao je danas izmjene i dopune Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, kojima će biti regulisana isplata naknada za odvojeni život, smještaj, topli obrok i prevoz sudijama Suda i tužiocima Tužilaštva BiH.
Sarajevo - Foto: RTRS
SarajevoFoto: RTRS

U obrazloženju ovog zakonskog prijedloga je navedeno da su sudije i tužioci 2016. godine počeli sudskim putem tražiti svoja prava iz radnog odnosa u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH.

Od tada je iz budžeta BiH isplaćeno više od tri miliona KM na ime naknada.

Prema podacima iz Pravobranilaštva BiH, u 2016. godini za pet usvojenih tužbenih zahtjeva isplaćeno 191.009 KM, u 2017. godini je za 29 tužbenih zahtjeva isplaćeno 1.934.920 KM, a u 2018. je za 50 usvojenih tužbenih zahtjeva isplaćeno 1.067.229 KM.

Zbog toga se pristupilo izradi Zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH.

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je izdvojiti 1.187.873 KM na godišnjem nivou.

Delegati danas nisu podržali negativno mišljenje Ustavnopravne komisije za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH u prvom čitanju.

Dom je zatražio komisijsko usaglašavanje za ovaj zakonski prijedlog.

Delegati su danas usvojili negativan izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o zaključku iz Mišljenja Zajedničke komisije za ljudska prava, kojim se nalaže Savjetu ministara da do kraja ove kalendarske godine u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.

Danas je usvojen i negativan izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o informaciji o nezakonitom i neprofesionalnom djelovanju ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Bisere Turković, koji je dostavila delegat u Domu naroda Dušanka Majkić /SNSD/, kao i negativan izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o realizaciji Revidirane strategije BiH za sprovođenje aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu.

Na današnjoj sjednici prihvaćen je i negativan izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o zaključku delegata Asima Sarajlića, kojim se pozivaju entitetske agencije državne službe i Vlada Brčko distrikta da u što kraćem roku uspostave i učine operativnim registar zaposlenih u institucijama entiteta i Brčko distrikta sa podacima o nacionalnoj, polnoj, kvalifikacionoj strukturi i nacionalnoj strukturi rukovodećih službenika.

Dom naroda nije primio k znanju informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period od januara do decembra 2019. godine.

Delegati danas nisu primili k znanju izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za prošlu godinu, kao ni programski i finansijski plan BHRT-a za 2020. godinu.

Delegat iz Kluba hrvatskog naroda Zlatko Miletić kritikovao je zastoj u procesu digitalizacije, kao i loš program javnih servisa u BiH, od kojih očekuje da rade nezavisno i profesionalno.

Dom naroda usvojio je danas izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godine u kojem je navedeno da je spoljna zaduženost BiH 31. decembra prošle godine iznosila 7.670.284.289 KM.

U izvještaju, čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH, navedeno je i da je u prošloj godini, po osnovu obaveza spoljnog duga BiH isplaćeno 793,69 miliona KM.

Bez rasprave danas je na sjednici usvojen i izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za 2019. godinu.

Podnosilac ovog izvještaja je Kancelarija za reviziju institucija BiH, a u izvještaju je, između ostalog, navedeno da je razlika između prihoda za finansiranje institucija BiH i realizovanih rashoda u prošloj godini iznosila 47.178.179 KM.

Dom naroda nije usvojio delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića /SDP/, kojom Dom naroda poziva Predsjedništvo BiH da u najkraćem mogućem roku od dana usvajanja ove inicijative donese odluku o angažovanju Oružanih snaga BiH na granici s ciljem pomoći Graničnoj policiji BiH u zaustavljanju ilegalnih prelazaka i osiguranja bezbjednosti za sve narode i građane BiH.

Delegat Zlatko Miletić podržao je Bećirovićevu inicijativu, te istakao da od Oružanih snaga očekuje pomoću u sprečavanju ilegalnih prelazaka granice, a ne da vojnici sa puškom čuvaju granicu, jer je to posao pripadnika Granične policije BiH.

Delegat Mladen Bosić /SDS/ smatra da je migrantska kriza izuzetno veliki problem u BiH, koji se ne rješava zbog inertnosti zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, posebno Savjeta ministara.

Prema njegovim riječima, ključne institucije BiH ne pokreću nikakve konkretne inicijative za stabilizaciju prilika u BiH, posebno izazvanih migrantskom krizom.

Povezane vijesti:

Usvojen Zakon o sudskim taksama