latinica  ћирилица
24/11/2020 |  16:04 ⇒ 16:05 | Autor: SRNA

Nasilje nad ženama poprima pandemijske razmjere

Ombudsmani za ljudska prava BiH upozorili su da nasilje nad ženama i djevojčicama počinje uzimati pandemijske razmjere, te da prijavljeni slučajevi nasilja ukazuju da postoje slabosti u sistemu koje se ogledaju u neadekvatnom reagovanju nadležnih organa, neefikasnoj zaštiti žrtava, te blagom kažnjavanju počinilaca, često i ispod zakonom utvrđenog minimuma.
Nasilje nad ženama - Foto: ilustracija
Nasilje nad ženamaFoto: ilustracija

- Nasilje nad ženama i djevojčicama odvija se u javnim i privatnim prostorima bilo kod kuće, na ulicama, u državama i njenim institucijama, u miru ili u ratu, te institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH koristi 25. novembar - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, da podigne svijest i ukaže na važnost sprečavanja ove pojave, odnosno prevenciju i uklanjanje posljedica nasilja nad ženama i djevojčicama - saopšteno je iz institucije Ombudsmana.

U saopštenju se ističe da u procesu zaštite žena i djevojčica od nasilja primarnu ulogu imaju adekvatno zakonodavstvo, osposobljeni organi za efikasno djelovanje, te usvojene procedure postupanja nadležnih organa.

Iz ove institucije su ocijenili da su donošenjem zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH, kao leks specijalisa, uz Zakon o ravnopravnosti polova i Zakon o zabrani diskriminacije u BiH, stvorene pravne pretpostavke za efikasnije procesuiranje nasilja nad ženama i zaštitu žrtava.

- Nesumnjivo je da postoji potreba efikasnijeg djelovanja svih subjekata uključenih u sprečavanje i prevenciju nasilja nad ženama i djevojčicama, te svakako obezbjeđenje implementacije obaveza utvrđenih domaćim ustavima i zakonima, kao i Istanbulskom konvencijom i EU Direktivom o uspostavljanju minimalnih standarda za prava, podršku i zaštitu žrtava krivičnih djela iz 2012. godine - navodi se u saopštenju.