latinica  ћирилица
26/11/2020 |  17:51 ⇒ 17:52 | Autor: SRNA

Suspendovane i smanjene carinske stope na repromaterijale

Savjet ministara donio je odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2021. godine, kojom su obuhvaćene 64 tarifne oznake.
Zajedničke institucije BiH - Foto: RTRS
Zajedničke institucije BiHFoto: RTRS

Ova odluka donesena je na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, a riječ je o privremenoj mjeri u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi.

Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste domaći proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta, Savjet ministara donio je odluku o raspoređivanju prihoda ostvarenih po osnovu pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi, odnosno rutne naknade, u vazdušnom prostoru BiH za 2020. godinu.

Odlukom je procijenjeno da ukupni planirani prihodi po osnovu pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi iznose 76.840.504 KM.

U skladu sa ovom odlukom, Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH /BHANSA/ biće raspoređeno 67.995.920 KM, uključujući troškove Evrokontrola u iznosu 4.199.690 KM, a Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH /BHDCA/ 2.234.111 KM, dok će pružalac usluga izvan BiH, odnosno, Hrvatska kontrola vazdušne plovidbe dobiti 6.610.473 KM.

Savjet ministara je realizovao 397 zaključaka od ukupno donesenih 452 u periodu od 1. januara do 30. juna, dok 55 zaključaka nije realizovano.

Zadužena su ministarstva i druge institucije da u cijelosti realizuju zaključke Savjeta ministara i u najkraćem roku obavijeste Generalni sekretarijat, te da ubrzaju aktivnosti na realizaciji zaključaka čija realizacija zahtijeva duži vremenski period ili saradnju sa drugim institucijama.

Zaključeno je da i ubuduće realizacija zaključaka Savjeta ministara treba biti prioritet ministarstava i drugih institucija.

Savjet ministara utvrdio je osnove za pokretanje pregovora radi zaključivanja sporazuma sa Vladom Turske o obavljanju dohodovne djelatnosti izdržavanih članova osoblja diplomatskih misija i konzularnih kancelarija.

Sporazumom se reguliše obavljanje plaćene djelatnosti u državi prijema na principu reciprociteta i uz poštivanje zakonodavstva zemlje domaćina.

Savjet ministara utvrdio je Prijedlog osnova za pokretanje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između BiH i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja.

Sporazum je zasnovan na principu reciprociteta i poštivanja propisa zemlje domaćina, a odnosi se na izdržavane članove porodice diplomatskog ili konzularnog osoblja, a to su dijete, supružnik ili nevjenčani partner člana diplomatsko-konzularne misije, ako ih kao takve priznaju vlasti države slanja i ministarstvo spoljnih poslova države prijema.

Utvrđen je i Prijedlog osnova za pokretanje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene djelatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Savjet ministara je donio odluku o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu BiH, kojom se uređuju procedure podnošenja zahtjeva, vrsta naknada za doping kontrolu, visina naknade, način uplate, kao i drugi elementi.

Usvojena je i biće upućena Parlamentarnoj skupštini BiH informaciju Ministarstva finansija i trezora o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period za period od januara do juna ove godine.

Prema informaciji, od planiranih 1.714.000 KM sredstava tekuće rezerve u prvom polugodištu ove godine je odobreno 150.000 KM.

Ministarstvu spoljnih poslova odobreno je 50.000 KM za evakuaciju državljana BiH iz Italije, kojima je bilo neophodno organizovati povratak u BiH radi zaštite njihovog zdravlja zbog pandemije virusa korona, a 100.000 KM je odobreno Ministarstvu bezbjednosti zbog pružanja pomoći Turskoj u saniranju posljedica zemljotresa u januaru.

Savjet ministara je usvojio informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o nadgledanju primjene Pravilnika o posebnim uslovima evidentiranja i obilježavanja brašna koje se stavlja na tržište za period od 1. januara do 31. decembra prošle godine.

Prema izvještajima nadležnih organa u Republici Srpskoj, Brčko distriktu i Federaciji BiH, nisu utvrđene nepravilnosti prilikom kontrole evidencijskih markica brašna, te su odredbe Pravilnika u cijelosti ispoštovane.

Savjet ministara potvrdio je da je dodjeljivanje kredita Evropske investicione banke Unikredit banke Mostar, Unikredit banke Banjaluka i Prokredit banke Sarajevo u skladu sa Okvirnim sporazumom između BiH i Evropske investicione banke.

Evropska investiciona banka dodjeljuje kredit za subjekte Unikredit banka Mostar, Unikredit banka Banjaluka i Prokredit banka Sarajevo u iznosu do 65 miliona evra za finansiranje likvidnosti i kvalifikovanih ulaganja koja promovišu mala i srednja preduzeća, kao i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije pogođena kovid krizom.

Za Unikredit banku Mostar i Unikredit banku Banjaluka predviđena su kreditna sredstva u iznosu do 25 miliona evra za svaku banku, a za Prokredit banku Sarajevo iznos do 15 miliona evra.

Komercijalne banke u potpunosti snose rizike otplate kredita i finansiranja u ciljnom sektoru i osiguravaju kreditoru sva potrebna pokrića i garancije za odobrenje kredita.