latinica  ћирилица
02/12/2020 |  12:34 ⇒ 12:35 | Autor: SRNA

Krajišnik: Realizovane sve aktivnosti Fiskalnog savjeta u 2019.

Predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske Milenko Krajišnik izjavio je u Narodnoj skupštini da su realizovane sve planirane aktivnosti u 2019. godini, navodeći da je izmjenama Zakona o fiskalnoj odgovornosti dodatno ojačana uloga ovog organa u pravnom sistemu Srpske, naročito u dijelu koji se odnosi na fiskalnu odgovornost, efikasno i efektivno korištenje budžetskih sredstava.
Milenko Krajišnik - Foto: SRNA
Milenko KrajišnikFoto: SRNA

U izvještajnom periodu Fiskalni savjet je, kaže Krajišnik, održao sedam redovnih i osam vanrednih sjednica, na kojima je razmatrano 78 tačaka dnevnog reda.

- Nesporno je da je osnivanje Fiskalnog savjeta kao novog organa u pravnom sistemu Srpske znatno uticalo na podsticanje stručne rasprave o fiskalnoj politici i promovisanje kulture fiskalne odgovornosti i discipline - rekao je Krajišnik podnoseći narodnim poslanicima izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Srpskoj za 2019. godinu i izvještaj Fiskalnog savjeta o radu za 2019. godinu.

On je naveo da je na kraju 2019. godine javni dug Srpske iznosio 38,1 odsto BDP-a ostvarenog u toj godini, te da se na osnovu toga može konstatovati da je nivo javnog duga u skladu sa zakonom propisanim fiskalnim pravilima.

- Јavni dug Srpske na kraju 2019. godine može se ocijeniti kao održiv, a prošla godina okarakterisati kao fiskalno stabilna - rekao je Krajišnik.

On je dodao da je u 2019. godini Vlada Republike Srpske poslovala sa suficitom, dok je situacija sa fondovima socijalne sigurnosti povoljnija u odnosu na prethodnu godinu, jer je bilans poslovanja svih fondova bio pozitivan.

- Prema analizama Fiskalnog savjeta, konsolidovani budžetski deficit na kraju 2019. godine smanjen je za 0,76 odsto procentnih poena u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 0,04 odsto BDP-a, što potvrđuje da se poštuje i fiskalno pravilo koje se odnosi na konsolidovani budžetski deficit - rekao je Krajišnik.

U izvještajima Fiskalnog savjeta, koji su razmotreni u Narodnoj skupštini, navodi se da je primjetno značajno unapređenje fiskalne odgovornosti jedinica lokalne samouprave, te kod svih subjekata koji su uključeni u budžetski sistem Srpske, a imali su neizmirene obaveze iz prethodnom perioda.

Poslanici su tokom skupštinske rasprave o ovoj tački dnevnog reda naveli da je potrebna racionalizacija javnog sektora i javnih preduzeća koja moraju biti profitabilnija i donositi korist Republici Srpskoj.

Naveli su i da u periodu krize treba što više podsticati privredu i njen grane koje mogu povećati BDP, te oprezno voditi računa o dugu i njegovoj otplati.