latinica  ћирилица
12/01/2021 |  07:37 | Autor: SRNA

Dom naroda o Prijedlogu zakona o privremenim mjerama u pravosuđu

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH trebali bi danas da, na prijedlog Savjeta ministara, u prvom čitanju razmatraju Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH.
Dom naroda PS BiH (foto:I.Š) - Foto: klix.ba
Dom naroda PS BiH (foto:I.Š)Foto: klix.ba

 Predlagač u obrazloženju prijedloga ovog zakona podsjeća da je Svjetska zdravstvena organizacije 11. marta prošle godine proglasila pandemiju usljed širenja virusa korona, nakon čega je i Savjet ministara na vanrednoj sjednici 17. marta 2020. proglasio stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH.

Imajući u vidu razlog za proglašenje nastanka stanja prirodne ili druge nesreće, neophodno je omogućiti nadležnim organima što adekvatnije uslove za rad, te odgovorno i racionalno pristupiti prevazilaženju nastale situacije.

U vezi sa tim, potrebno je upozoriti i sve građane da se tokom epidemiološke situacije u BiH moraju ponašati odgovorno, prema sebi i drugima, te da izazivanje panike i nereda otežava sprovođenje mjera i aktivnosti nadležnih organa i ne doprinosi rješavanju problema, navodi se u obrazloženju.

Navedeno je da se Ministarstvu pravde u Savjetu ministara inicijativom za donošenje ovog propisa obratio Visoki sudski i tužilački savjet BiH da bi ce omogućilo zadržavanje toka procesnih rokova u postupcima, kao i zadržavanje toka svih materijalnih prekluzivnih rokova za ostvarivanje prava stranaka.

Predlagač dodaje da se ovim zakonom štite građani i njihova ljudska prava i osnovne slobode za vrijeme trajanja ovog stanja, i to posebnim propisivanjem da hitne postupke čine postupci za sva krivična djela koja su izvršena za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće i u vezi sa vanrednim stanjem.

Na dnevnom redu 14. sjednice Doma naroda nalazi se i Prijedlog izmjena i dopuna Јedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH u prvom čitanju, na prijedlog Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koji je prethodno donio zaključak da ova pravila treba dopuniti odredbama kojima se reguliše utvrđivanje službene i neslužbene verzije prečišćenog teksta zakona koji je pretrpio veći broj izmjena ili dopuna da bi bila olakšana njegova primjena u konsolidovanom tekstu zakona koji bi parlament BiH usvojio po hitnom postupku.

U planu je i razmatranje izvještaja komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Mišljenju Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, Prijedloga izvještaja o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH /2018-2021/ - Okvirni dokument u 2018. godini, kao i izvještaja o stanju radijacione i nuklearne bezbjednosti za 2019.

Delegati bi trebali da vode raspravu i o izvještaju o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u BiH za 2019. godinu, izvještaju o radu Pravobranilaštva BiH za 2019. godinu, te o izvještajima Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji 74 institucije BiH za 2019. godinu, uključujući i Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2019.

Na dnevnom redu ove sjednice su i izvještaj o dodijeljenom tekućem grantu "Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2018. godinu", te izvještaj o namjenskom utrošku grant sredstava u oblasti nauke i kulture za 2018.

Dom naroda trebao bi da se izjasni o delegatskim inicijativama Denisa Bećirovića, koji traži da se Savjet ministara zaduži da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative, u saradnji sa nadležnim organima vlasti, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi zakon o zaštiti vode za ljudsku potrošnju u BiH, te da se Savjet ministara zaduži da, najkasnije u roku od 45 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi "cjelovitu analizu o uspostavljenim paralelnim vezama Republike Srbije i Republike Srpske, sa posebnim osvrtom na poštovanje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH".

Trećom delegatskom inicijativom Bećirović traži da se Savjet ministara zaduži da, u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Strategiju prevencije genocida u BiH.

Delegatsku inicijativu uputio je i Zlatko Miletić, koji traži da Savjetu ministara bude naloženo da na osnovu Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH donese odluku o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH za 2021. godinu /minimalan iznos od 535,50 KM, koliko je iznosila prije prvog smanjenja 2008/.

On traži i uspostavljanje ekonomskog i socijalnog dijaloga sa sindikatima u institucijama BiH i potpisivanje kolektivnog ugovora sa sindikatima, kao i da u skladu sa Zakonom o štrajku u institucijama BiH, u neposrednim pregovorima sa Sindikatom budu preduzete hitne mjere kako bi postavljene zahtjeve riješili sporazumno na obostrano zadovoljstvo i korist, te kako bi se popravio egzistencijalni status zaposlenih u institucijama BiH.

Dom naroda trebao bi da da saglasnost za ratifikaciju nekoliko međunarodnih protokola, grantova, kredita i sporazuma.

Početak sjednice zakazan je za 11.00 časova, u plavoj sali Parlamentarne skupštine BiH.