latinica  ћирилица
24/02/2021 |  16:33 ⇒ 18:56 | Autor: SRNA

Pokrenute aktivnosti za uspostavljanje kontakt tačke/i za oružje

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je odluku o formiranju Radne grupe za uspostavljanje kontakt tačke/tački za vatreno oružje u BiH, s ciljem unapređenja stanja u ovoj oblasti, te jačanja regionalne i saradnje sa EU.
Zajedničke institucije BiH (Foto: moderndiplomacy.eu) -
Zajedničke institucije BiH (Foto: moderndiplomacy.eu)

BiH se na ovaj način pridružuje zemljama regiona u sprovođenju Mape puta za održivo rješenje u suzbijanju nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malim i lakim/vatrenim oružjem i pripadajućom municijom na zapadnom Balkanu, usvojene na Londonskom samitu u okviru Berlinskog procesa, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Radna grupa je sastavljena od predstavnika nadležnih BiH, entitetskih i institucija distrikta Brčko, te kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Zadatak Radne grupe je da do 30. juna ove godine definiše sjedište i ulogu kontakt tačke za vatreno oružje, njene upravljačke strukture, postojeće baze podataka o vatrenom oružju u BiH, te vrste informacija koje se razmjenjuju uz analizu tehničkih kapaciteta, o čemu će do 31. jula podnijeti izvještaj Savjetu ministara.

Savjet ministara sa devet glasova "za" i jednim "protiv" donio je u drugom krugu glasanja odluku o uspostavljanju Komisije za saradnju sa NATO, s izmjenama usvojenim na sjednici, koje će Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa Kancelarijom za zakonodavstvo Savjeta ministara ugraditi u odluku prije njenog potpisivanja.

Za predsjedavajućeg Komisije je imenovan zamjenik ministra spoljnih poslova Јosip Brkić, a za zamjenike predsjedavajućeg zamjenik ministra odbrane za upravljanje resursima Mirko Okolić i sekretar ovog ministarstva Muhamed Smajić.

Komisija, između ostalog, utvrđuje prioritete u realizaciji obaveza BiH koje proizilaze iz učešća BiH u programu NATO "Partnerstvo za mir", kao i u vezi sa realizacijom obaveza iz dokumenta Program reformi BiH.

U saopštenju se dodaje da princip glasanja članova Komisije prati glasanje u Savjetu ministara, što je novina u ovoj odluci, gdje se uz konsenzus omogućava donošenje odluka većinom glasova, pod uslovom da za odluku glasa najmanje po dva člana Komisije iz svakog konstitutivnog naroda, te se u slučaju nedonošenja odluka uvodi drugi krug glasanja.

Savjet ministara jednoglasno je usvojio dokument "Realizacija Programa reformi BiH 2019-2020", koji sadrži tabelarni prikaz sprovedenih aktivnosti nadležnih institucija u BiH u vezi sa političkim i ekonomskim pitanjima, odbrambenim i pitanjima bezbjednosti, te resursima i pravnim pitanjima.

Ministarstvo spoljnih poslova zaduženo je da cjelovit dokument dostavi Predsjedništvu BiH i da ovaj dokument proslijedi u sjedište NATO-a u Briselu.

Ministarstvo spoljnih poslova će u saradnji sa Ministarstvom odbrane u Savjetu ministara odmah započeti proceduru izrade "Programa reformi BiH 2020–2021", navedeno je u saopštenju.

Savjet ministara BiH usvojio je Strategiju za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH za period 2021-2024. godine i prateći akcioni plan, s ciljem daljeg povećanja efikasnosti svih subjekata u ovoj oblasti i unapređenja bezbjednosti u BiH i regionu.

Strategiju i prateći akcioni plan pripremio je Koordinacioni odbor za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u saradnji sa nadležnim organima na svim nivoima vlasti i međunarodnim partnerima, uključenim u realizaciju strateških ciljeva, a zasnovana je na standardima UN, EU i drugim međunarodnim standardima i najboljim praksama.

Četiri strateška cilja usmjerena su na unapređenje i usklađivanje pravnog okvira u realizaciji SALV zakonodavstva - smanjenje zloupotrebe ilegalnog posjedovanja i trgovine vatrenog oružja i municije, upravljanje SALV-om u posjedu Oružanih snaga BiH, te na nastavak saradnje sa međunarodnim i regionalnim organizacijama i organizacijama civilnog društva u ovoj oblasti.

Sprovođenje ovih ciljeva putem akcionog plana za rezultat treba imati dalje unapređenje kontrole unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa oružja, smanjenje incidenata počinjenih oružjem i nelegalnog oružja u posjedu građana, povećanje povjerenja građana u institucije u BiH na svim nivoima vlasti, kao i smanjenje viškova malog oružja i lakog naoružanja u posjedu Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

Posebna pažnja je usmjerena na jačanje cjelokupnih administrativnih i istražnih kapaciteta svih nadležnih tijela u BiH radi sprečavanja ilegalnog posjedovanja i krijumčarenja malog oružja i lakog naoružanja.

DOPUNjENE PROCЈENE RIZIKA OD PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA U BiH

Savjet ministara danas je formirao Radnu grupu za izradu dopune Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2021 - 2023. godina i pratećeg akcionog plana do 2023. godine.

Predstavnici Savjeta ministara i vlada Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta biće članovi ove radne grupe uz predstavnike drugih nadležnih, entitetskih i institucija BiH i distrikta, uključujući i predstavnike Monival delegacije BiH, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Danas je jednoglasno, u drugom krugu glasanja, donesena i odluka o dodjeli prostora Ministarstvu bezbjednosti u svrhu uspostavljanja zajedničke kontakt-tačke za saradnju sa Evropolom.

Na prijedlog Službe za zajedničke poslove institucija, Ministarstvo bezbjednosti dobiće prostor u prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i BiH, čime se omogućava uspostavljanje kontakt-tačke i unapređuje saradnja BiH sa Evropolom.

Savjet ministara usvojio je informaciju Ministarstva civilnih poslova o učešću BiH u programu EU "Kreativna Evropa" sa prijedlogom aktivnosti s ciljem povećanja uspješnosti.

Prema informaciji, aplikanti iz BiH u okviru programa "Kreativna Evropa" povukli su iz EU u 2019. godini 584.002 evra, i to iz potprograma Kultura 160.669 evra, a iz potprograma Medija 423.333 evra.

BiH za članstvo u programu "Kreativna Evropa" na godišnjem nivou uplaćuje 205.000 evra, s tim da je u 2019. godini domaća kontribucija iznosila 71.750 evra, a iz IPA sredstava uplaćeno je 133.250 evra ili 65 odsto ukupne članarine.

Navedeno je i da je BiH u periodu od 2014. do 2019. godine imala 116 uspješnih aplikacija, i to 55 organizacija i ustanova sa teritorije FBiH, 51 aplikaciju iz Republike Srpske, a njih 10 su bile zajedničke, dok iz Brčko distrikta nije bilo aplikanata.

Na sjednici je utvrđen prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o saradnji u područjima visokog obrazovanja i nauke između Savjeta ministara i Vlade Bjelorusije, s ciljem uspostavljanja saradnje u oblasti visokog obrazovanja, radi organizovanja akademske i naučne razmjene između visokoobrazovnih institucija obje zemlje.

Savjet ministara imenovao je Enesa Hašića za direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH, a za zamjenike direktora imenovani su Irena Šiško i Stevo Škrbić.

Na sjednici je imenovana Milica Marković za direktorku Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH.

Savjet ministara za generalnog direktora Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH imenovao je Čedomira Šušnjara, a za zamjenike generalnog direktora imenovani su Marin Raspudić i Muharem Šabić.