latinica  ћирилица
09/04/2021 |  10:24 ⇒ 11:20 | Autor: SRNA

Krstić: Zaduženost kompanije opada, a profit raste

Kompanija "Alumina" će ove godine nastaviti da radi na širenju lepeze gotovih proizvoda koji su predmet prodaje na inostranom tržištu, rekao je direktor Sektora za ekonomiku i finansije u "Alumini" Vladimir Krstić.
Vladimir Krstić - Foto: SRNA
Vladimir KrstićFoto: SRNA

- U ovoj godini naša proizvodnja ide nesmetano, naš obim proizvodnje se povećava, prodaja i marža takođe, a nemamo obaveze koje bi nas limitirale u relizaciji postavljenih poslovnih planova - rekao je Krstić i dodao da će dinamika prodaje, investicija i osvajanje novih proizvodnih programa donijeti dodatnu sigurnost "Alumini".

On je naglasio da se u tekućoj godini, ukoliko ne bude nekih promjena u vezi sa pandemijom virusa korona, očekuje profit daleko veći u odnosu na prošlu godinu, u kojoj su prvi i drugi kvartal bili ispod plana zbog raznih ograničenja koje je izazvala korona.

Podsjećajući da je bio revidiran plan poslovanja za prošlu godinu zbog pojave virusa korona i efekata koje je imao na kompaniju i njene proizvodne i prodajne procese, Krstić je rekao da su poslovni rezultati "Alumine" takvi da se očekuje da će prosječna marža i dalje rasti u ovoj godini.

- Osim toga, cijena aluminijuma polako se oporavlja na Londonskoj berzi što će, vjerovatno, imati pozitivan uticaj na cijenu glinice kao jednog od kompanijinih potencijlanih proizvoda koji sada nije dominantan i nije predmet poslovnog fokusa usljed manje marže i berzanske cijene - rekao je Krstić.

On smatra da će "Alumina", ukoliko cijena aluminujuma dozvoli profitabilnost glinice kao gotovog proizvoda, i to uzeti u obzir i širiti kapacitete i u tom pravcu, saopšteno je iz Službe ove kompanije za odnose sa javnošću.

Krstić je istakao da je kapacitet "Alumine", odnosno proizvodnje i prodaje rastao iz mjeseca u mjesec, pogotovo u posljednjem kvartalu prošle i prvom kvartalu ove godine.

Govoreći o regulisanju obaveza koje "Alumina" generiše u svom poslovanju, Krstić je istakao da se svi troškovi, odnosno sve naknade za rad i plate zaposlenih izmiruju sa porezima i doprinosima na vrijeme i da nema zaostalih dugovanja po tom osnovu.

- U ovoj godini vršiće se i isplata mjesečnog dijela regresa u skladu sa planom novčanih tokova tako da "Alumina" nema dospjele neizmirene obaveze po osnovu poreza, doprinosa, zarada i naknada za rad - rekao je direktor finansija.

Krstić je naglasio da je "Alumina" došla u poziciju da svoje obaveze prema dobavljačima izmiruje na vrijeme, odnosno u rokovima dospijeća.

- Nakon osam godina od otvaranja stečaja u matičnom preduzeću Fabrici glinice "Birač", "Alumina" nema dospjelih obaveza prema dobavljačima ili su ti iznosi nematerijalni po iznosu i po danima kašnjenja - rekao je Krstić.

On je naglasio da se obaveze "Alumine" smanjuju prema poslovnim bankama, jer je na kraju 2019. godine ukupna kumulativna obaveza prema svim poslovnim bankama bila nešto manja od 20 miliona KM, na kraju 2020. godine pala je na 13,4 miliona KM, da bi sa 31. martom ove godine iznosile 11,4 miliona KM.

- To znači da ukupna zaduženost prema bankama pada u odnosu na ukupnu fabričku godišnju plansku i ostvarenu relizaciju koja je trenutno ispod pet odsto ukupnih prihoda od prodaje na godišnjem nivou - pojasnio je Krstić.

Ističući da bi cjelishodnije bilo da je "Alumina" više zadužena, Krstić kaže da kompanija ima određene limite zbog stečajnog postupka nad matičnim preduzećem Fabrikom glinice "Birač".

Krstić je naveo da, bez obzira što kompanija plaća svoje obaveze na vrijeme, "Alumini" predstoji novi investicioni ciklusi koji će zahtijevati određena novčana sredstva koja će podrazumijevati i tekuću dobit i amortizaciju koju ostvaruje u svakom mjesecu u bilansu, odnosno u troškovima.

- Prošlogodišnji rezultati su takvi da je dio troškova amortizacije i gotovo cijela dobit otišla na smanjenje obaveza koje je "Alumina" generisala iz ranijeg perioda, ali da je trend takav da obaveze padaju i da su potraživanja stabilna u odnosu na ukupne prihode od prodaje, rokovi plaćanja nisu mijenjani, a obaveze prema zaoslenima se izvršavaju sa porezima i doprinosima u rokovima dospijeća - rekao je Krstić.

On je istakao da "Alumina" nema povećanje dugova nego zatvaranje određenih "over draft" kredita kod poslovnih banaka i otvaranje novih na mjesečnom, godišnjem ili kvartalnom nivou, u zavisnosti za šta su oni delegirani, odnosno za šta su namijenjeni, što znači da zaduženost ne raste nego opada.

Govoreći o zalihama, Krstić je rekao da su one sa aspekta sirovina i nedovršene proizvodnje gotovih proizvoda u optimalnom nivou i da obezbjeđuju sigurnost i izvjesnost u proizvodnom procesu kompanije.

- Naše zalihe su takve da nemamo problema ni u jednom segmentu planiranja i ostvarivanja planova u proizvodnji bez obzira na vremenske prilike - rekao je Krstić.