latinica  ћирилица
15/04/2021 |  17:06 ⇒ 17:08 | Autor: SRNA

Vlada o Dopuni procjene rizika od pranja novca

Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o izradi dopune "Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma" i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period od 2021. do 2023. godine, te zadužila nadležne institucije Srpske da aktivno učestvuju u izradi ovih dokumenata.
Vlada Republike Srpske (@Vlada_Srpske) - Foto: Twitter
Vlada Republike Srpske (@Vlada_Srpske)Foto: Twitter

Na sjednici je imenovan predstavnik Vlade Republike Srpske u radnu grupu i podrgupe za izradu dopune procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period od 2021. do 2023. godine.

Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma predstavlja sveobuhvatan proces prikupljanja i analize relevantnih podataka s ciljem da se procijeni stepen izloženosti pojedinačnih sektora pranju novca i finansiranju terorizma, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Srpske.

Pored navedenog, svrha procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma jeste i da se sagleda mogućnost efikasnog angažovanja raspoloživih finansijskih, tehničkih i ljudskih kapaciteta i resursa u borbi protiv finansijskog kriminala.

Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o aktivnostima na implementaciji međunarodnih obaveza iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i izradi nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti.

Ministarstvu pravde i Ministarstvu finansija naloženo je da utvrde obveznike primjene zakona i nadzorne organe kako bi ih definisli u skladu sa ustavnim nadležnostima i ovlaštenjima institucija Republike Srpske.

Ministarstvo finansija zaduženo je za preduzimanje aktivnosti na pripremi izmjena propisa iz svoje nadležnosti radi daljeg usklađivanja sa međunarodnim standardima i praksom, pravnom tekovinom EU, te praksom i standardima Savjeta Evrope u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Nadležne institucije zadužene su za uspostavljanje "registara stvarnih vlasnika" za poslovne subjekte u Republici Srpskoj, u skladu sa standardima EU i u okviru jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Srpskoj.

Svim ministarstvima je naloženo da u punom kapacitetu učestvuju u procesu usaglašavanja stavova u izradi zakona.