latinica  ћирилица
22/04/2021 |  13:59 ⇒ 14:13 | Autor: SRNA

Savjet ministara usvojio Platformu zapošljavanja stranaca

Savjet ministara danas je usvojio Platformu zapošljavanja stranaca u BiH, koja potvrđuje jasno opredjeljenje institucija BiH u praćenju tokova radnih migracija.
Savjet ministara - Foto: RTRS
Savjet ministaraFoto: RTRS

Cilj Platforme je uspostavljanje kontinuiranog praćenja svih segmenata koji imaju uticaja na zapošljavanje stranaca u BiH, kao i jačanje međuinstitucionalne saradnje svih institucija koje prate, nadziru, zapošljavaju ili posreduju u zapošljavanju stranaca.

Prema službenim podacima, broj zaposlenih stranaca u BiH nema značajniji kvantitativni uticaj na tržište rada jer je udio godišnjeg broja
zaposlenih stranaca u odnosu na prosječan broj zaposlenih lica u BiH u 2018. godini iznosio 0,4 odsto.

Platforma, prijedlog Ministarstva civilnih poslova, predstavlja okvirni i bazni dokument u vezi sa zapošljavanjem stranaca u BiH, saopšteno je iz Savjeta ministara.

U skladu sa Ustavom BiH oblast rada i zapošljavanja, pa tako i zapošljavanje stranaca, u nadležnosti su Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta, koji su pravno regulisali ovu oblast posebnim zakonima, dok su politika i regulisanje pitanja imigracije, izbjeglica i azila u nadležnosti institucija BiH.

U narednom periodu nophodno je, između ostalog, usklađivanje zakonskih rješenja o zapošljavanju stranaca u BiH na svim nivoima sa rješenjima u zemljama EU. Istovremeno je neophodno kontinuirano praćenje iskazanih potreba poslodavaca za nedostajućom radnom snagom i potreba za stranom radnom snagom.

Ministarstvo bezbjednosti, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Federalni zavod za zapošljavanje i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta pristupiće realizaciji zaključaka i preporuka iz dokumenta, u skladu sa svojim nadležnostima.

Savjet ministara usvojio je informaciju Ministarstva odbrane o implementaciji "Perspektiva" programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala i implementaciji "Preventiva" projekta zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije u Ministarstvu i Oružanim snagama BiH u prošloj godini.

Putem programa "Perspektiva" u periodu od 2014. do 2020. godine asistirana su 244 otpuštena vojnika, od kojih je četvoro u 2020. godini. Za ove namjene u tom periodu je utrošeno 715.768 KM, a prosječna pojedinačna asistencija iznosi 2.952 KM.

Neiskorištena finansijska sredstva iz perioda od 2016. do 2020. godine, u iznosu od 907.509 KM su prenesena i udružuju se sa sredstvima koja će biti planirana za naredni petogodišnji period od 2021. do 2025. godine "Perspektiva" programa.

Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara već četiri godine uspješno samostalno sprovodi "Preventiva" projekat zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije pripadnika Ministarstva i Oružanih snaga BiH koji su angažovani u misijama u Avganistanu, Kongu, Maliju i Centralnoafričkoj Republici.

Kroz ovaj projekat je ukupno asistirano 495 pripadnika Oružanih snaga BiH, od kojih 146 u 2020. godini, za šta je ukupno utrošeno 162.702 KM.

USVOЈEN PRAVILNIK O KORIŠTENjU SPECIЈALIZOVANIH VOZILA MIP-a

Savjet ministara donio je Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih specijalizovanih vozila Ministarstva inostranih poslova BiH i diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u kojem se precizira da ovaj resor ima osam ovakvih vozila, a DPK mreža 115.

- Pravilnikom su detaljno regulisani broj službenih specijalizovanih vozila MIP-a, uslovi nabavke, način korištenja, te određivanje lica sa pravom njihovog korištenja - saopšteno je iz Savjeta ministara.

Pravilnikom je precizirano da Ministarstvo raspolaže sa dva teretna vozila više srednje klase i šest putničkih vozila više srednje klase.

- Službena specijalizovana vozila Ministarstva, između ostalog, mogu se koristiti za prevoz diplomatske pošte, arhiva DKP-a BiH, te informatičke opreme i materijala. Istovremeno se specijalizovana putnička vozila koriste za prevoz delegacija u BiH i svijetu i ispunjavanje drugih obaveza u skladu sa protokolom Ministarstva ili drugih nadležnih organa BiH, odnosno u slučaju iskazane potrebe institucija BiH, naročito po zahtjevu Predsjedništva BiH i Savjeta ministara - navodi se u saopštenju.

U 56 DKP-a BiH, kako se navodi, ukupno je 115 službenih specijalizovanih vozila, od čega se 56 vozila srednje klase i 55 niže srednje klase koriste za redovno obavljanje poslova DKP-a, te četiri specijalizovana vozila više srednje klase za doček delegacija.

Ovaj dokument je u skladu sa ranije usvojenim Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH.