latinica  ћирилица
05/05/2021 |  15:37 ⇒ 15:48 | Autor: banjaluka.net

Blagojević: Garantnim programom ugovoreno 168 miliona KM kredita privrednicima Srpske

Od ukupno 238 miliona KM, koliko je iz Garantnog COVID programa predviđeno za garancije na kredite mikro, malim i srednjim preduzećima u Srpskoj, do sada je sa bankama ugovoreno 168 miliona KM kredita, rekao je u intervjuu za banjaluka.net Vojislav Blagojević, direktor sektora za plasmane u Garantnom fondu i koordinator za provođenje Garantnog programa.
Vojislav Blagojević (Foto: banjaluka.net) -
Vojislav Blagojević (Foto: banjaluka.net)

Svaki kredit, posredstvom Garantnog COVID programa, a u ime Vlade Republike Srpske obezbijeđen je garancijom u visini do 70 odsto.

Intervju prenosimo u cijelosti:

Garantni program kao mjera pomoći privredi u saniranju negativnih posljedica pandemije pokrenut je prije gotovo godinu dana. Koliko sredstava je do sada ukupno izdvojeno za ovakav vid kreditiranja i sa koliko komercijalnih banaka je do sada ostvarena saradnja?

Od ukupno planiranih 238 miliona KM, iz Garantnog COVID programa do sada je sa bankama, za kredite privrednicima koji su pretrpjeli štetu uslijed pandemije virusa korona, ugovoreno 168 miliona KM kredita. Svaki kredit je obezbijeđen garancijom u visini do 70 odsto. Do kraja marta je 159 privrednih subjekata koristilo ovaj vid podrške finansiranju i po tom osnovu je plasirano 18 miliona KM kredita. Svaki pojedinačni kredit je obezbijeđen garancijom u iznosu od 70 odsto. Ugovori o kreditiranju do sada su potpisani sa devet komercijalnih banaka i dvije mikrokreditne organizacije iz Republike Srpske. Među finansijske institucije koje učestvuju u provođenju Garantnog programa su Unicredit bank a.d. Banjaluka, Nova banka a.d. Banjaluka, MF banka a.d. Banjaluka, Raiffeisen bank d.d. BiH, ProKredit bank d.d. Sarajevo, NLB banka a.d. Banjaluka, SBERBANK a.d. Banja Luka, Addiko bank a.d. Banjaluka, MKD Mikrofin d.o.o. Banjaluka, MKD Fincredit d.o.o. Banjaluka, Komercijalna banka a.d. Banjaluka.

Određeni privredni sektori još uvijek se suočavaju da poteškoćama i ograničenim poslovanjem. Koliko interesovanja su privrednici za ovakvim vidom kreditiranja do sada pokazali?

Privrednici kojima su potrebna finansijska sredstva, na ovaj način, mogu mnogo brže doći do potrebnih finansijskih sredstava za nastavak ili povećanje poslovanja. Kamatne stope banaka koje su učesnice u provođenju programa su niže u odnosu na kamatne stope u standardnim uslovima finasniranja, jer je rizik povrata sredstava mnogo manji uz garanciju Republike Srpske. Ovim vidom finansiranja je obezbijeđeno značajno povoljnije finasniranje privrednika Republike Srpske od banaka, a privrednici koji koriste kredite obezbijeđene garancijom iz Garantnog programa nemaju ni dodatne troškove po osnovu korištenja garancija. Kompletna procedura odobravanja kredita uz garanciju odvija se u finasnijskim institucijama koje su potpisale Ugovore o garantovanju sa Garantnim fondom Republike Srpske. Bitno je naglasiti da je ovim vidom finansijske podrške obezbijeđena podrška svim mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednim gazdinstvima kojima su finansijska sredstva potrebna. Interes privrednika je do sada na očekivanom nivou uz tendenciju rasta tražnje u toku ove poslovne godine.

Na koji način se takav novi talas zatvaranja ili još uvijek poslovanje u ograničenim mogućnostima odrazilo na korišćenje mogućnosti kreditnih sredstava sa garancijama Vlade?

Garantni program, odnosno garancije Vlade Republike Srpske imaju za cilj da smanje rizik povrata kreditnih sredstava i na taj način sa bankama podijele rizik finansiranja kako bi banke bile spremne odobravati kredite i onim privrednim subjektima čija je kreditna sposobnost smanjena uslijed nastalih ograničenja u poslovanju. Na taj način je obezbijeđena finansijska podrška i onim privrednim subjektima koji ne ispunjavaju kriterijume banaka za finansiranje uz standardne uslove po kojima banke odobravaju kredite.

Kakve su prognoze u tom pogledu za naredni period?

Obzirom na jednostavne procedure odobravanja kredita i postepeno normalizovanje uslova poslovanja očekujemo da će tražnja za ovim vidom finasniranja rasti te da će se do kraja godine realizovati ukupno ugovoreni portfolio kredita sa svim bankama koje učestvuju u realizaciji Garantnog programa.

Pomoć u vidu garancija na kredite namijenjena je mikro, malim i srednjim preduzećima. Ukoliko posmatramo dosadašnju praksu, koja grupa privednih subjekata je najzastupljenija i u koje svrhe su na taj način prikupljena sredstva i utrošena?

Do sada su sve navedene kategorije privrednih subjekata zastupljene u portfoliju odobrenih kredita sa nešto većim učešćem malih preduzeća u ukupnom finansiranju. Krediti se najviše koriste za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava, ali i za nabavku osnovnih sredstava, modernizaciju i proširenje proizvodnje.

Pored trenutno aktuelnog programa garancije na kredite u cilju pomoći privrednicima, koje su još aktivnosti Garantnog fonda Republike Srpske?

Garantni fond Republike Srpske zajedno sa Investiciono razvojnom bankom, koja je jedna od najznačajnijih institucija na finasnijskom tržištu Republike Srpske, provodi aktivnost obilaska svih gradova i opština Republike Srpske s ciljem razgovora sa privrednicima i dobijanja informacija kako da još više unaprijedimo saradnju i raspoložive resurse stavimo na raspolaganje privredi. Na ovaj način dobijamo mnogo kvalitetnih prijedloga na osnovu kojih Investiciono razvojna banka i Garantni fond u oviru svojih redovnih aktivnosti kreiraju rješenja za brži i fleksibilniji pristup finasnijskim sredstvima. Isto tako, direktnim kontaktom prezentujemo sve nove linije, a sve sa ciljem kako bismo skratili vrijeme od kreiranja rješenja do konačne primjene i realizacije.

Garantni fond Republike Srpske će uskoro sa bankama potpisati i Ugovore o garantovanju portfolija kredita te na taj način dodatno obezbijediti podršku svim privrednim subjektima koji nisu obuhvaćeni Garantnim programom. Na taj način planiramo u toku ove godine garancijama obezbijediti dodatnih 50 miliona KM kredita i podržati privrednike da sa bankama ostvare bolju saradnju uz povoljnije uslove finasniranja. Privredni subjekti kojima je potrebna podrška Garantnog fonda Republike Srpske sve informacije, o provođenju Garantnog programa kao i informacije o redovnim garantnim linijama podrške privredi, dostupne su na sajtu Garantnog fonda www.garantnifondrs.org . Ovom prilikom pozivamo sve privredne subjekte kojima je potrebna garancija kao dodatni instrument osiguranja kredita da nam se obrate kako bismo pronašli način podrške njihovim poslovnim aktivnostima.

Koje garantne linije Fonda su trenutno aktuelne i možemo li u narednom periodu očekivati novitete?

Garantni fond Republike Srpske je relativno široko kreirao i obuhvatio potencijalne korisnike garancija tako da smo garantne linije podijelili u sljedeće kategorije sa definisanim gornjim iznosom podrške svakoj kategoriji:

1. Garantna linija za početne poslovne aktivnosti (start-up), garancija do 300.000 KM;

2. Garantna linija za poljoprivredna gazdinstva, garancija do 500.000 KM;

3. Garantna linija za poljoprivredu, garancija do 1.500.000 KM;

4. Garantna linije za preduzetnike, garancija do 1.000.000 KM;

5. Garantna linija za privredna društva, garancija do 1.500.000 KM; I

6. Garantna linija za podršku izvozu, garancija do 1.500.000 KM;

Iz redovne djelatnosti, garancijama fonda, zaključno sa aprilom 2021. godine, podržano je i obezbijeđeno 52 miliona KM kredita koje su plasirale poslovne banke.

Analizirajući potrebe privrednika, zajedno sa komercijalnim bankama i Investiciono razvojnom bankom, Garantni fond će kontinuirano unapređivati poslovni model saradnje te će nastojati da u što kraćem roku omogući kvalitetnu podršku svim privrednim subjektima kojima je ista potrebna kako bi realizovali svoje poslovne planove s ciljem daljeg rasta i razvoja poslovanja.