latinica  ћирилица
23/06/2021 |  17:48 | Autor: SRNA

Žunić: Utrđivanjem porijekla imovine do suzbijanja korupcije

Nacrtom zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu, čiji je predlagač Klub poslanika SNSD-a, uređuju se uslovi, način i postupak pod kojima se utvrđuje imovina fizičkog lica i njeno uvećanje, kao i poseban porez na uvećanje, koje u uzastopnom periodu do tri godine prelazi 300.000 KM, a za koju vlasnik ne može da dokaže način sticanja, kao i nadležni organi.
Igor Žunić - Foto: RTRS
Igor ŽunićFoto: RTRS

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić je, obrazlažući u Narodnoj skupštini ovaj nacrt, rekao da Srpska ima mehanizme za oduzimanje imovine proistekle izvršenjem krivičnog djela, ali ne i mehanizam utvrđivanja porijekla imovine, kao i njeno oporezivanje.

- Potreba za ovakvim zakonom sadržana je prevashodno u snažnoj društvenoj potrebi za iskorjenjivanjem korupcije i sive ekonomije, kao i podizanju svijesti o plaćanju poreza, ali ujedno i u potrebi za postavljanjem snažnih temelja poreske discipline u Srpskoj. Socijalna komponenta ovog zakona jeste jasno i nedvosmisleno utvrđeno određivanje nesrazmjere između prihoda i imovine - rekao je Žunić.

Žunić je rekao da se primjenom ovog zakona sprovodi pravda i pravičnost, kao i jednaka primjena zakona prema svima, jer se upravo ovakvim pravnim normama, koje predviđaju visoke stope za neprijavljene prihode za koje fizičko lice ne može da dokaže porijeklo sticanja, utvrđuje ne samo zakonsko pravilo, nego i društveno pravilo da niko ne može imati koristi od protivpravnog djelovanja.

- Veoma je važno da u svakoj zemlji građani mogu da objasne sa čim raspolažu i odakle im izvori za to čime raspolažu. Predloženi zakon treba da obezbijedi efikasniji sistem borbe protiv korupcije, sive ekonomije i izgradnju institucija, ali i da se kroz pravni sistem kontrolišu prihodi i tako spriječe sve moguće zloupotrebe - poručio je Žunić.

On je ocijenio da će donošenje ovog zakona biti ekonomski opravdano jer će se njegovim usvajanjem stvoriti pravni okvir koji će omogućiti veći prihod u budžetu.

- Dugo se razgovara o ovom zakonu, a i druge partije su pripremile sličan. Očekujem da vodimo konkretnu i korektnu raspravu i nađemo najbolja moguća rješenja. Ovaj akt je potreban Srpskoj i njime ćemo dobiti potpun sistem za sprečavanje sive ekonomije i korupcije, te imati tu vrstu pravičnosti u društvu - da se svakome ko je nezakonito stekao imovinu ona oduzme ako se to dokaže, ili da se ta imovina oporezuje, ako ju je neko stekao kroz određene procese sive ekonomije -pojasnio je Žunić.

Žunić je istakao da nakon usvajanja ovog nacrta zakona očekuje javnu raspravu u koju će se uključiti brojni stručnjaci, te poručio da će biti prihvaćena sva dobra rješenja da bi akt bio primjenjiv, konkretan i dobar.

U obrazloženju ovog akta navedeno je da Poreska uprava pokreće postupak kontrole na način propisan zakonom kojim se uređuje poreski postupak, ako se u prethodnom postupku učini vjerovatnim da u najviše tri uzastopne kalendarske godine u kojima fizičko lice ima uvećanje imovine, postoji razlika između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda fizičkog lica koja je veća od 300.000 KM.

Osnovica posebnog poreza utvrđuje se u vrijednosti imovine na koju se utvrđuje poseban porez, a koju čini zbir revalorizovane vrijednosti, te imovine za svaku kalendarsku godinu koja je bila predmet kontrole.

Vrijednost imovine za koju se utvrđuje poseban porez se revalorizuje indeksom potrošačkih cijena od posljednjeg dana kalendarske godine za koju je utvrđena ta imovina do dana donošenja rješenja o posebnom porezu.

Prihod od posebnog poreza pripada budžetu Republike Srpske, a kada je riječ o stopi tog poreza, Poreska uprava utvrđuje poseban porez primjenom stope od 75 odsto na poresku osnovicu koja je utvrđena prema ovom zakonu.

Za sprovođenje ovog zakona potrebna su dodatna izdvajanja sredstava iz budžeta Srpske u ukupnom iznosu od 994.500 KM, a koji se odnose na ljudske resurse, materijalno-tehničku opremljenost i informacione tehnologije. /