latinica  ћирилица
23/09/2021 |  14:32 | Autor: SRNA

Rebalans budžeta predložen na osnovu većih privrednih aktivnosti

Rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu predložen je na osnovu bržeg privrednog oporavka i većih privrednih aktivnosti, koje su rezultovale povećanjem budžetskih prihoda u odnosu na planirani Budžet za 2021. godinu, a takva povoljna kretanja očekuju su i do kraja godine, rečeno je Srni u Ministarstvu finansija Republike Srpske.
Ministarstvo finansija (foto: Ilustracija) - Foto: RTRS
Ministarstvo finansija (foto: Ilustracija)Foto: RTRS

Iz Ministarstva finansija naglasili su da je okvir budžeta Rebalansom uvećan za 221 milion KM i iznosi četiri milijarde i 16 miliona KM, što je za 5,8 odsto više u odnosu na planirani budžet za 2021. godinu.

- Veoma je značajno povećanje poreskih prihoda za 238 miliona KM u odnosu na planirani budžet, jer ti podaci ukazuju na oporavak privrede poslije pandemije. Poreske prihode čine porez na dohodak i dobit, doprinosi za socijalno osiguranje, porez na imovinu, te prihodi od indirektnih poreza Rebalansom ukupno iznose 2.825,2 miliona KM - pojasnili su u Ministarstvu finansija.

Porezi na dohodak i dobit veći su za 3,1 odsto od planiraih Budžetom u 2021. godini, a za 1,3 odsto u odnosu na izvršenje u 2019. godini, prije izbijanja pandemije.

Fond Penzijsko-invalidskog osiguranja ostvario je rast od 6,6 odsto u odnosu na plan Budžeta za 2021. godinu, a u odnosu na izvršenje u 2019. godini to je povećanje od 13,4 odsto.

Kod prihoda od indirektnih poreza Rebalansom je planiran iznos od 1.409 miliona KM, što je povećanje za 13,2 odsto u odnosu na sredstva planirana Budžetom za 2021. godinu, a u poređenju sa 2019. je uvećanje za 6,4 odsto.

Iz Ministarstva finansija navode da je na stavci neporeskih prihoda, koji iznose 436 miliona, a u kojima su prihodi od dividende, zakupi od rente, pozitivne kursne razlike, administrativne naknade i takse, domaći prihodi iznose 236 miliona, a 200 miliona KM su sredstva Međunarodnog monetarnog fonda

Prema njihovim riječima, prikupljeni veći poreski prihodi nemaju nikakve veze sa zaduženjem niti sa sredstvima MMF-a.

Ministarstvo finansija ocjenjuje da je javnosti nepohodno pojasniti da se uvećanja rashoda za lična primanja od 13,7 miliona u Rebalansu, što je za 1,6 odsto više u odnosu na planirani budžet za ovu godinu, odnosi na izvršene izmjene seta zakona o platama koje su donesene kao jedna u nizu mjera Vlade Republike Srpske koja doprinosi privrednom rastu i povećanju plata.

Na poziciji rashoda predloženo je povećanje rashoda za penzijsko-invalidsko osiguranje i to 11 miliona za povećanje penzija i 19 miliona KM za isplatu jednokratne pomoći penzionerima u Republici Srpskoj.

Takođe, predloženo je povećanje doznake na ime socijalne zaštite, lične, porodične i civilne invalidnine, socijalnu zaštitu, borački dodatak, zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca i civilne žrtve rata za 21,8 miliona KM ili 9,2 odsto više u odnosu na plan.

Rebalansom je planirano i povećanje rashoda za Kompenzacioni fond u iznosu 30 miliona.

Subvencije su za privredu povećane za 7,7 miliona KM, dok grant za Ministarstvo zdravlja Republike Srpske iznosi 11,5 miliona KM, pojasnili su iz Ministarstva finansija.

U Prijedlogu Rebalansa kapitalna ulaganja i javne investicije iznose 100.7 miliona KM.

Kada je riječ o planiranom zaduživanju, Budžetom za 2021. godinu bilo je planirano 845 miliona KM zaduženja, dok je Rebalansom smanjeno za 210 miliona i iznosi 636 miliona KM.

- U tih 636 miliona KM Rebalansom u 2021. godini otplata duga iznosi 567 miliona KM. Riječ je o otplati dugova iz ranijeg perioda. Iz navedenog proizlazi da je neto zaduživanje Republike Srpske utvrđeno Rebalansom, tj. zaduživanje umanjeno za otplatu duga u 2021. godini 69 miliona KM, umjesto 279 miliona planiranih Budžetom koji je usvojen u decembru prošle godine - naglasili su iz Ministastva finansija za Srnu povodom netačnih informacija koje su se posljednjih dana pojavile na društvenim mrežama, a odnose se na podatke iz Rebalansa koji je utvrđen na 136. sjednici Vlade Republike Srpske.

Budžetom za ovu godinu planiran je budžetski deficit u iznosu od 326,6 miliona KM, koji je Prijedlogom Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2021. godinu smanjen na 115,8 miliona KM, naglasili su iz Ministarstva finansija.